Prófreglur

Eftirfarandi reglur gilda á bóklegum prófum og prófsýningum

Það er á ábyrgð próftaka að kynna sér prófreglur Samgöngustofu og fylgja þeim.

Próftaki verður að hafa lokið skólaprófi með fullnægjandi árangri (75%) áður en hann skráir sig til prófs hjá Samgöngustofu. Útskrift úr einstaka skólaprófi hjá flugskóla gildir í 12 mánuði í hverju fagi og þarf nemandi að hefja próf hjá Samgöngustofu í því fagi innan þess tíma, fram að útskrift af námskeiði. Þá gildir útskrift af námskeiði í 12 mánuði til að hefja próftöku.

Staðfesting á próftökurétt nemanda, í hverju fagi fyrir hverja tilraun, verður að hafa borist Samgöngustofu áður en honum er heimiluð próftaka. Samgöngustofa sér um að staðfesta próftökurétt nemanda við flugskóla.

Fjölföldun eða dreifing á prófi eða spurningum úr prófi er með öllu óheimil. Prófin teljast trúnaðarmál á milli próftaka og Samgöngustofu.

Próftakar skulu vera kurteisir í hegðun gagnvart yfirsetufólki og öðru starfsfólki Samgöngustofu og fara eftir fyrirmælum þeirra varðandi próftöku í einu og öllu. 

Prófstjóra og yfirsetufólki er heimilt að stöðva próf nemanda og víkja úr prófi hlíti nemandinn ekki þeim fyrirmælum sem honum eru gefin eða fari hann ekki eftir prófreglum.

Neysla á matvælum er ekki leyfileg í prófstofu. Leyfilegt er að vera með drykki í flöskum með tappa. Próftakar skulu hreinsa eftir sig rusl og skilja hreint við sig í prófstofu og biðsal eftir að prófum er lokið.

Eftirlitsmyndavélakerfi er í prófstofu til prófaeftirlits.


Áður en próf er hafið

Próftaki verður að framvísa gildu persónuskilríki með mynd af próftaka áður en honum er heimilaður aðgangur að prófstað.

Slökkva skal á símum, snjallúrum og öðrum raftækjum og þau skilin eftir hjá yfirsetumanni.

Próftökum ber að skilja úlpur, derhúfur, húfur, töskur og pennaveski eftir hjá yfirsetumanni.

Forritanlegar reiknivélar eru ekki leyfðar. Undantekning á þeirri reglu er ef yfirsetumaður hefur yfirfarið og endurstillt reiknivélina með „factory reset“. Ekki er tekin ábyrgð á reiknivélum nemenda eftir að hún hefur verið endurstillt með „factory reset“.

Það er á ábyrgð próftaka að velja rétt próffag og tungumál í upphafi prófs. Ekki er mögulegt að leiðrétta slíkt eftir að próf er hafið og mun einkunn úr prófi gilda.


Á meðan prófi stendur

Óheimilt er að skrifa á krassblöð áður en ýtt er á „start“-hnapp og próf hefst.

Öll samskipti milli próftaka á meðan prófi stendur eru bönnuð, þar til próftakar hafa yfirgefið prófstað.

Próftaki skal eingöngu horfa á sinn eigin tölvuskjá á meðan prófi stendur.

Ekki er heimilt að opna önnur forrit eða vafra í tölvu á meðan prófi stendur.

Aðeins skal nota þau hjálpargögn í prófi sem Samgöngustofa hefur gefið leyfi fyrir.


Leyfileg fylgigögn í próf

Próftakar mega koma með eftirfarandi fylgigögn í próf:

Almennt

 • Skriffæri

 • Óforritanleg reiknivél

 • Flugreiknistokkur (mekkanískur/óforritanlegur)

 • Gráðubogi (plotter)

 • Áttaviti og sirkill

 • Reglustika

ATPL

 • Mass and Balance: CAP 696.

 • Flight Planning & Monitoring: Jeppesen General Student Pilot Route Manual (GSPRM 2017) og CAP 697.

 • General Navigation: Jeppesen General Student Pilot Route Manual (GSPRM 2017).

 • Performance: CAP: 698.

PPL

 • Sjónflugskort í 070-Flight performance & planning og 090-Navigation.

NAUÐSYNLEG FYLGIGÖGN: PRÓFTAKAR ÞURFA AÐ HAFA MEÐ SÉR JEPPESEN GSPRM 2017 (ATPL), OG ÍSLENSKT SJÓNFLUGSKORT (PPL), Í PRÓF Í VIÐKOMANDI PRÓFFÖGUM.

ÖLL ÖNNUR GÖGN ERU ÓHEIMIL OG GETA TÚLKAST SEM BROT Á PRÓFREGLUM.

Fylgigögn sem próftaki kemur með í próf mega ekki innihalda lausnir eða yfir/undirstrikanir á gröfum, kortum eða nokkurs konar glósum. Skyndiskoðanir verða framkvæmdar af yfirsetumönnum og gögn sem brjóta þessar reglur gerð upptæk.


Eftir próf

Próftaki skal alltaf merkja krassblöð með nafni og skila inn til yfirsetumanns eftir hvert próf.

Skráningarblaði og fylgigögnum skal ávallt skila til yfirsetumanns þegar síðasta próf dagsins hefur verið klárað.


Einkunnir berast próftaka í tölvupósti eigi síðar en viku eftir síðasta próf í próftörn.

Brot á ofangreindum reglum getur leitt til brottvísunar úr prófi og ógildingu einstaka prófs eða allra prófa í prófsetu.

Verði próftaki uppvís um svindl varðar það ógildingu á öllum einkunnum hans hjá Samgöngustofu og a.m.k. 12 mánaða próftökubanni í öllum aðildarríkjum EASA.

Próftaki telst hafa lokið bóklegum prófum Samgöngustofu standist hann próf í öllum próffögum, með lágmarkseinkunn 75%, innan tilskilins tímafrests. Það er að öðrum skilyrðum uppfylltum, sjá hér fyrir neðan. Einkunnir er gefnar með tveim aukastöfum (t.d. 75,00). Einkunnir eru ekki námundaðar upp og ekki er dregið niður fyrir röng svör.

Tímafrestir og önnur skilyrði vegna bóklegra prófa

 • Próftaka ber að ljúka öllum prófum með lágmarksárangri 75% innan 18 mánaða (talið frá enda þess mánaðar sem hann þreytti sitt fyrsta próf).
 • Próftaki fær að hámarki fjórar tilraunir í hverju próffagi.
 • Próftaki í bóklegum ATPL prófum fær að hámarki sex prófsetur (sittings) til þess að ljúka öllum prófum. Athugið að enginn hámarksfjöldi er á setum í PPL prófum.
 • Próftaki í bóklegum ATPL prófum þarf að standast öll lokapróf og lokanámsmat í Area 100–KSA áður en hann getur hafið fyrstu tilraun við sitt síðasta próffag á prófum Samgöngustofu.
 • Útskrift úr bóklegum ATPL prófum Samgöngustofu gildir til útgáfu CPL/IR skírteinis í 36 mánuði, frá og með þeim degi sem próftaki lýkur öllum bóklegum prófum.
 • Útskrift úr bóklegum PPL prófum gildir til útgáfu PPL skírteinis í 24 mánuði, frá og með þeim degi sem próftaki lýkur öllum bóklegum prófum.


Við fall á bóklegum prófum

Hafi próftaki áður reynt próftöku bóklegra prófa hjá Samgöngustofu og fallið á prófunum í heild sinni skal nemandi hafa samband við flugskóla og fá mat á upprifjun og/eða endurþjálfun á námsefni eins og þörf er á. 

Staðfesting þess efnis frá flugskóla þarf að berast Samgöngustofu áður en nemanda er veittur próftökuréttur og fær að þreyta bókleg próf Samgöngustofu á ný.Var efnið hjálplegt? Nei