Embætti forstjóra Samgöngustofa auglýst laust til umsóknar

6.6.2014

Innanríkisráðuneytið hefur auglýst embætti forstjóra Samgöngustofu laust til umsóknar. Umsóknarfrestur er til 22. júní. Hermann Guðjónsson, sem gegnt hefur embættinu, hefur óskað eftir laust frá störfum og að ósk innanríkisráðherra mun hann gegna embættinu þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn.

Hermann Guðjónsson hefur í 28 ár gegnt starfi forstjóra á sviði samgöngumála, fyrst sem forstjóri Vita- og hafnamálastofnunar, síðan forstjóri Siglingastofnunar og nú síðast Samgöngustofu. Innanríkisráðherra hefur fallist á lausnarbeiðni Hermanns og mun hann í kjölfarið gegna starfi sérfræðings hjá Samgöngustofu.
Í auglýsingu um embætti segir að forstjóri Samgöngustofu stýri stofnuninni og beri ábyrgð á rekstri hennar, þjónustu og árangri. Forstjóri skal hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi og búa yfir góðri reynslu af stjórnun og rekstri og hafa góða samskiptafærni. Reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur, sem og reynsla af sameiningum fyrirtækja eða stofnana. Leitað er eftir einstaklingi sem hefur leiðtogahæfileika, er framsýnn í hugsun, hefur góða þekkingu eða reynslu af stefnumótun, hefur sýnt hæfni í samskiptum og samvinnu og hefur metnað til að ná árangri í þágu almennings og atvinnulífs. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um embættið. 

Samgöngustofa tók til starfa þann 1. júlí 2013 við flutning á stjórnsýslu- og eftirlitsverkefnum Flugmálastjórnar, Siglingastofnunar, Umferðarstofu og Vegagerðar yfir í nýja stofnun sem fer með stjórnsýslu samgöngumála og annast eftirlit með samgöngugreinum.

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið postur@irr.is og er umsóknarfrestur til 22. júní.

Sjá auglýsingu á starfatorg.is.