Skipulagsbreytingar hjá Samgöngustofu

25.3.2015

Fjárheimildir í fjárlögum ársins 2015 til reksturs Samgöngustofu eru þrengri en áður hafði verið gert ráð fyrir. Við því hefur verið brugðist með skipulagsbreytingum innan Samgöngustofu, nýju skipuriti sem miðar að hagræðingu, aukinni samhæfingu og áherslu á enn betri nýtingu mannauðs og verkferla. 

Við úrfærsluna hefur sérstök áhersla verið lögð á áframhaldandi fagmennsku og að öryggi samgangna sé tryggt. Nýrri þjónustudeild verður komið á laggirnar sem sér um móttöku erinda, umsjón með farartækjaskrám og afgreiðslu á leyfisveitingum og útgáfu skírteina. Ábyrgð á úrlausnum sérfræðiverkefna verður á sameinuðu fagsviði flugmála, siglingamála og umferðarmála. Ýmis einstök verkefni flytjast á milli sviða, tilfærslur verða innan húsnæðis Samgöngustofu og margir taka að sér ný og aukin verkefni. Meiri áhersla verður lögð á rafræna afgreiðslu viðskiptavina sem bætir þjónustu, eykur skilvirkni og léttir álagi af öllum sviðum.

Með skipulagsbreytingunni fækkar starfsfólki Samgöngustofu um 13 stöðugildi og hefur Vinnumálastofnun og trúnaðarmönnum stéttarfélaga verið tilkynnt um það.

Lögð verður áhersla á að þessar breytingar gerist hratt og muni bæta þjónustu við viðskiptavini Samgöngustofu.