TSA vottar flugverndarráðstafanir Íslands

11.6.2013

TSA vottunÞann 3. júní 2013 afhenti David Gordner fulltrúi TSA (Transportation Security Administration) í Bandaríkjunum fulltrúum Flugmálastjórnar Íslands, að viðstöddum fulltrúum Innanríkisráðuneytisins, formlegt „vottunarskjal“ eða staðfestingu á að þær  flugverndarráðstafanir sem Ísland hefur innleitt og viðhafðar eru við farm og póstflutninga með flugi hér á landi séu sambærilegar flugverndarráðstöfunum sem viðhafðar eru í Bandaríkjunum.
Vottunarferlið hefur verið unnið í nánu samstarfi með TSA undanfarið ár.  Sem liður í vottunarferlinu fóru eftirlitsmenn TSA m.a. yfir flugverndaráætlun Íslands og framkvæmdu í úttekt á Íslandi í febrúar s.l. þar sem TSA gerði ítarlega úttekt á framleiðendum farms,  þjónustuaðilum sem meðhöndla farm og flugrekendum sem flytja farm frá Íslandi.
Vottunin felur í sér að þeir aðilar sem meðhöndla og flytja frakt frá Íslandi með flugi til Bandaríkjanna þurfa ekki lengur að viðhafa sérstakar flugverndarráðstafanir að kröfu TSA til viðbótar við þær Evrópu kröfur sem Ísland hefur innleitt og Flugmálastjórn Íslands hefur eftirlit með. Ferlið er þannig einfaldað verulega sem flýtir fyrir flugverndarráðstöfunum sem aðilar þurfa að viðhafa á farmi og pósti sem sendur er með flugi til BNA.  Vottunin ætti því að tryggja þeim sem senda farm / póst, meðhöndla eða flytja til BNA betri samkeppnisstöðu en ella.
Vottunin er sambærileg þeirri sem TSA veitti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þ. 1. Júní 2012 sem lesa má um hér