Tilkynning frá Flugmálastjórn Íslands varðandi frétt RÚV um Svifflugfélag Íslands þann 29. október sl.

30.10.2011

Eftirlitsmenn Flugmálastjórnar skoðuðu nýlega eina mótorsvifflugu Svifflugfélags Íslands. Af því tilefni voru gerðar nokkrar athugasemdir m.a. um að nota þurfi vottaða varahluti og að  gögn þurfi að vera til staðar sem sýna fram á að notaðar séu viðurkenndar aðferðir við breytingar og viðhald. Þetta eru grundvallaratriði sem öllum sem stunda flug og  þekkja reglur um flugöryggi á að vera ljóst. Sé þessum kröfum ekki fylgt leiðir það til þess að svifflugvélin er ólofthæft og úr verður að bæta áður en henni er flogið aftur. Slíkt hefur verið í lögum og reglum í áratugi. Það hefur komið Flugmálastjórn á óvart að forsvarsmaður Svifflugfélags Íslands dragi þessar kröfur í efa en loftför félagsins hafa m.a. verið notuð við flugkennslu.

Hvað varðar reglur um viðhaldsstjórnun sem koma frá Flugöryggisstofnun Evrópu og hafa tekið gildi  hérlendis þá hefur Flugmálastjórn veitt alla þá fresti og undanþágur sem mögulegt er til að gera þeim sem stunda einkaflug kleift að aðlaga sig að reglunum. Stofnunin hefur gengið svo langt hvað varðar tilteknar undanþágur að Eftirlitsstofnun EFTA hefur krafið stofnunina skýringa á því hvers vegna slíkt var gert.