Kynning á skipulagsreglum fyrir Akureyrarflugvöll

20.5.2011

Innanríkisráðuneytið auglýsir kynningu á skipulagsreglum fyrir Akureyrarflugvöll.

Í samræmi við heimild í 59. gr. laga um loftferðir, nr. 60/1998, með síðari breytingum, hefur innanríkisráðherra ákveðið að setja skipulagsreglur fyrir Akureyrarflugvöll. Reglurnar hafa m.a. að geyma fyrirmæli um starfsemi og starfsheimildir innan flugvallarins, reglur um hindranafleti í nágrenni flugvallarins og á aðflugs- og fráflugsleiðum að flugvellinum auk reglna um notkun sýnilegra lasergeisla sem nauðsynlegar eru vegna öryggis flugvallarstarfseminnar. Hindranafletirnir hafa í för með sér hæðartakmarkanir á byggingum og öðrum mannvirkjum á áhrifasvæði vallarins sem nær til Akureyrarbæjar og sveitarfélaganna í nágrenni Akureyrar. Drög að reglunum hafa verið kynnt fulltrúum allra sveitarfélaga í nágrenni vallarins.

  • Tilgangur og markmið reglnanna er:
  • marka skýra og gagnsæja stefnu um leyfða starfsemi innan flugvallarins,
  • að tryggja flugöryggi vallarins með því að binda í skipulag hæðartakmarkanir sem nauðsynlegar eru vegna öryggis flugvallarstarfseminnar, og reglur um notkun sýnilegra lasergeisla sem nauðsynlegar eru vegna öryggis flugvallarstarfseminnar,
  • að einfalda umfjöllun og ákvarðanatöku um starfsemi innan vallarins og hæðir húsa innan og í nágrenni flugvallarins.

Með reglunum er verið að setja nánari reglur um starfsemi innan flugvallarins en gert er í deiliskipulagi. Þá er verið að festa í sessi með skipulagi hindranafleti vallarins, þ.e. takmarkanir á hæðum húsa á tilteknum svæðum, sem unnið hefur verið eftir hingað til. Eru hindranafletir þessir byggðir á skilgreiningum alþjóðlegra skuldbindinga svo sem Chicago samningnum, lögum um loftferðir nr. 60/1998, með síðari breytingum, og reglugerð um flugvelli nr. 464/2007.

Tillaga að skipulagsreglum fyrir Akureyrarflugvöll er hér með auglýst til kynningar en tillagan er til sýnis í flugstöðinni á Akureyrarflugvelli frá og með 23. maí 2011 til og með 20. júní. Hægt er að nálgast tillöguna á heimasíðu Innanríkisráðuneytisins, heimasíðu Flugmálastjórnar Íslands, og heimasíðu ISAVIA ohf.

Skorað er á fasteignaeigendur á Akureyri og á Eyjafjarðarsvæðinu og aðra hagsmunaaðila að kynna sér fyrirliggjandi drög að reglum. Athugasemdir eða ábendingar við tillöguna skulu vera skriflegar og berast innanríkisráðuneytinu, Sölvhólsgötu 7 - 150 Reykjavík, ekki seinna en 21. júní 2011. Eftir þann tíma verður ekki tekið við athugasemdum. Litið er svo á að þeir sem gera ekki athugasemdir við tillöguna teljist samþykkir henni.

Eftir kynningartíma verða athugasemdir og ábendingar sem berast teknar til ítarlegrar athugunar. Verði ákveðið að ráðast í breytingar á tillögunni vegna athugasemdanna verða slíkar breytingar kynntar hlutaðeigandi áður en gengið verður endanlega frá reglunum. Auglýsing um gildistöku reglnanna verður birt í Lögbirtingablaðinu. Nánari upplýsingar veitir Hermann Hermannsson hjá Isavia ohf., netfang: hermann.hermannsson@isavia.is, S : 424-4100.


I. Starfssemi
II. Yfirlitsuppdráttur
III. Nærsvæði
IV. Lasergeislar
Greinargerð