Eftirlit Flugmálastjórnar Íslands með loftflutningum um verlsunarmannahelgina 2010

28.7.2010

Flugmálastjórn Íslands mun sinna hefðbundnu eftirliti með loftflutningum um verslunarmannahelgina.  Markmið er að flug gangi snurðulaust fyrir sig og að fyllsta öryggis sé gætt. Fylgst er með því að eftir öllum reglum sé farið í hvívetna til að forða flugatvikum og slysum og tryggja samkeppnisaðstöðu aðila.

Sérstaklega verður fylgst með starfsemi loftfara í tengslum við Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum.  Áhersla verður lögð á að flugmenn tryggi að loftför séu starfrækt innan þyngdartakmarkana og að útbúnaður loftfara sé samkvæmt gildandi reglugerðum auk flug- og hvíldartíma flugmanna.   Þá verður fylgst með leyfisskyldri starfsemi sem varðar fólksflutninga í flugi en eitthvað hefur borið á að einkaflugmenn hafi stundað slíka starfsemi í tengslum við t.d. Þjóðhátíð og eldsumbrotin í Eyjafjallajökli án heimildar.

Skv. upplýsingum Flugmálastjórnar munu einkum Flugfélag Íslands, Mýflug og Norðurflug sinna fólksflutningum milli lands og Eyja en þau hafa öll leyfi til fólksflutninga ásamt fleirum, sjá nánar á heimasíðu Flugmálastjórnar http://www.samgongustofa.is/flug/flugrekendur/atvinnuflug/handhafar-flugrekstrarleyfa/
 
Flugmálastjórn vill beina því til almennings að fljúga eingöngu með þeim aðilum sem hafa tilskilin leyfi.