Flugmálastjórn Íslands óskar að ráða deildarstjóra í lofthæfi- og skrásetningardeild

6.3.2009

Starfssvið deildarstjóra
Starfið felst í skipulagningu á starfsemi deildarinnar, samskiptum við erlenda og innlenda aðila varðandi lofthæfimál svo og bein þátttaka í verkefnum deildarinnar.  Megin verkefnin eru heimildarveitingar varðandi viðhaldsstöðvar og viðhaldsstjórnun svo og eftirliti með lofthæfi loftfara, tæknilegri starfssemi flugrekenda og skrásetningu loftfara.

Menntunar- og hæfnikröfur
Krafist er menntunar flugvéltæknis eða flugvélaverkfræðings og ítarlegrar þekkingar á vottun loftfara, íhluta og rekstrareininga svo og viðhaldi og viðhaldsstjórnun.  Umtalsverð reynsla annaðhvort er varðar upphafslofthæfi eða viðvarandi lofthæfi og viðhaldsstjórnun er skilyrði svo og a.m.k. fimm ára reynsla af úttektum og gæðakerfum.  Nauðsynlegt er að viðkomandi þekki vel til krafna EASA á sviði lofthæfi, gæðakerfa, úttekta og nútíma úttektaraðferða. Viðkomandi þarf að hafa mjög góð tök á íslensku og ensku. 

Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, örugga og þægilega framkomu og brennandi áhuga á flugöryggi . Hann þarf að sýna af sér frumkvæði í starfi og vera skipulagður í verkum sínum.  Hann þarf að geta unnið undir miklu álagi.   Launakjör taka mið af viðeigandi kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Í boði er áhugavert starf hjá Flugmálastjórn þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín.   Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í allt að sex mánuði.

Frekari upplýsingar um starfið gefur Einar Örn Héðinsson framkvæmdastjóri flugöryggissviðs (sími 569-4187 og einarh@caa.is ) og Halla S. Sigurðardóttir framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs (sími 569-4305 og hallas@caa.is ).

Vinsamlegast sendið umsóknir til Flugmálastjórnar Íslands, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík fyrir 23 mars n.k. merktar:
„Flugmálastjórn – umsókn um starf deildarstjóra“