Losunarheimildir CO2 í flugi - Lokaskýrsla

4.9.2008

Lokaskýrsla stýrihóps um losunarheimildir á koltvísýringi (CO2) í flugi er komin út.  Samgönguráðherra skipaði í janúar s.l. stýrihóp sem ætlað var að meta heildræn áhrif kvótasetningar á losun koltvísýrings (CO2) í flugi.    Að mati stýrihópsins er mikilvægt að íslensk stjórnvöld fylgist með málinu innan ESB og komi íslenskri sérstöðu sem felst ekki síst í legu landsins á framfæri þar.

Markmiðið með setningu kvóta á losun koltvísýrings í flugi er einkum að draga úr losun hans en einnig að flugumferð á eins til tveggja klukkustunda leiðum færist yfir á aðrar og umhverfisvænni samgöngugreinar svo sem lestir og áætlunarbíla. Sérstaða Íslands hvað þetta varðar er augljós.

Í ábendingum stýrihópsins til stjórnvalda segir meðal annars að það sé stefna íslenskra stjórnvalda að Ísland leggi sitt að mörkum til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, en hópurinn bendir á að þátttaka flugs í viðskiptakerfinu að öðru óbreyttu geti raskað samkeppnisstöðu Íslands og þrengt rekstrarsvigrúm íslenskra flugrekenda samanborið við aðra í Evrópu. Með fullri þátttöku verði framlag Íslands til samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda hlutfallslega meira en annarra ríkja. Ástæðan sé fyrst og fremst sérstaða Íslands vegna legu landsins og vegna mikillar hlutdeildar flugstarfseminnar í þjóðarframleiðslu landsmanna.

Síðan segir stýrihópurinn:
,,Erfitt er að gera beina tillögu um breytingar á kerfinu eins og það liggur nú fyrir til að tryggja jöfnun aðstöðu öðru vísi en að fara fram á takmarkaðar undanþágur frá þátttöku í kerfinu eða rýmri losunarheimildir fyrir Ísland umfram aðra. Eðlilegt er að reynt verði að ná fram niðurstöðu sem taki mið af því að framlag Íslands verði sanngjarnt á við aðrar þjóðir Evrópu og sé í samræmi við sérstakar aðstæður í flugstarfsemi á Íslandi.”

Skýrslu stýrihópsins má sjá hér.


Í stýrihópinn voru skipaðir:
Gunnlaugur Stefánsson, formaður Flugráðs, formaður
Högni Kristjánsson, skrifstofustjóri, utanríkisráðuneytinu
Jóhann Guðmundsson, skrifstofustjóri, samgönguráðuneytinu
Pétur K. Maack, flugmálastjóri
Stefán Einarsson, sérfræðingur, umhverfisráðuneytinu

Með stýrihópnum hafa unnið:
Eiríkur Bjarnason, verkfræðingur, samgönguráðuneytinu
Sveinn V. Ólafsson, verkfræðingur, Flugmálastjórn Íslands
Sveinn Agnarsson, hagfræðingur,Hagfræðistofnun Háskóla Íslands
Sigurbergur Björnsson, sendiráðunautur, sendiráð Íslands í Brussel