Lögskráningar árið 2014

8.1.2015

Nú liggur fyrir fjöldi lögskráninga og dreifing þeirra fyrir árið 2014. 

Skylt er að lögskrá áhafnir allra skráningarskyldra skipa á Íslandi sem gerð eru út í atvinnuskyni. Markmið laga um lögskráningu er að tryggja að skipverjar hafi gild skírteini til þess að starfa um borð í skipi, að skip hafi gilt haffærisskírteini og að lögboðin áhafnartrygging sé í gildi. Þá er það einnig markmið laganna  að tryggja sönnun fyrir því hverjir séu um borð í skipi hverju sinni og að siglingatími skipverja sé skráður.

Lögskráningar á árinu 2014 voru þannig:

Fjöldi skipa Fjöldi sjómanna Karlar Konur
Fiskiskip 1.384 5.964 5.802 162
Farþegaskip 46 366 286 80
Flutningaskip 1 11 11 0
Varðskip 3 69 63 6
Önnur skip 42 425 400 25
Skráðir í fleiri en 1 flokk   -282 -257 -25
Samtals öll skip 1.476 6.553 6.305 248