Straummælingar við Landeyjahöfn

27.11.2012

Landeyjahöfn.

Siglingastofnun hefur frá upphafi stutt frekari straummælingar við Landeyjarhöfn. Í fyrrasumar var settur fastur straummælir utan við höfnina og var honum ætlað að safna upplýsingum sem nýttust skipstjórnendum til að læra á staðhætti og frávik. Fljótt kom þó í ljós að sandurinn olli of miklum truflunum til að upplýsingarnar væru áreiðanlegar, auk þess sem slíkur straummælir, við þó betri aðstæður, segir aðeins til um strauminn á tilteknum punkti. Rekstraraðilar Herjólfs settu annan straummæli um borð og var honum ætlað að safna upplýsingum um strauma á siglingaleiðinni svo kortleggja mætti nánar viðsjárverða hegðun þeirra. Sá reyndist illa og virtist ekki geta mælt í litlu dýpi eins og því sem er síðasta spölinn að Landeyjahöfn. Hefur sá mælir því ekki verið talinn nothæfur.

Vegna mikils ölduróts við ströndina hefur verið útilokað að gera stöðugar straummælingar því hefðbundnir straummælar standast ekki það álag sem þarna er, einkum yfir vetrartímann. Þegar útséð var um að tilraunir til straummælinga myndu skila tilætluðum árangri kom til athugunar nýleg tækni sem hefur ekki verið reynd áður hér á landi í þessu skyni. Er það radar sem komið er fyrir í landi og skilar jafnóðum yfirborðsmælingum á straumi, ölduhæð og öldustefnum á tilteknu svæði. Fyrstu athuganir benda til þess að slíkur radar gæti komið að gagni við straummælingar í Landeyjahöfn. Verði niðurstaðan sú, verður hann settur upp á næstu mánuðum.

Hvað sem straummælingum eða áframhaldandi rannsóknun líður verður verkefninu um samgöngur við Vestmannaeyjar ekki lokið fyrr en fengið er skip sem hentar til siglinga í Landeyjahöfn. Í undirbúningi framkvæmda þar mælti Siglingastofnun sterklega með því að samhliða nýrri ferju yrðu skoðaðir möguleikar siglingahermis til að takast á við þær sérstöku aðstæður sem eru við höfnina. Í slíkum hermi geta menn æft viðbrögð við óvæntum aðstæðum og þannig undirbúið sig fyrir raunveruleg atvik. Vissulega verður stjórnhæfni skipsins þá líka að vera í lagi, en á það hefur verið ítrekað bent að Herjólfur hentar höfninni afar illa.