Skylda til öryggisfræðslu

21.11.2017

Undanfarin ár hafa sjómenn getað fengið frest, allt að tvisvar sinnum, frá því að sækja námskeið í öryggisfræðslu. Frá og með 1. janúar 2018 verður slíkur frestur aðeins veittur einu sinni og mun hann gilda í allt að 3 mánuði.

Í reglugerð nr. 817/2010 um lögskráningu sjómanna er gerð sú krafa að ekki megi ráða mann til starfa á íslensku skipi nema hann hafi sótt námskeið í öryggisfræðslu hjá Slysavarnaskóla sjómanna eða öðrum viðurkenndum aðila. Þar er einnig að finna heimild Samgöngustofu til að veita sjómanni frest frá því að sækja frumnámskeið hafi hann ekki sótt slíkt námskeið innan 180 lögskráningardaga. Einnig hefur verið veittur frestur til endurmenntunarnámskeiðs hafi sjómaður ekki sótt slíkt námskeið sl. 5 ár. 

Sjómenn á farþegaskipum skulu hafa lokið öryggisfræðslunámskeiði og námskeiðum í hóp- og neyðarstjórnun. Þeir skulu með sama hætti og hingað til hafa lokið annað hvort öryggisfræðslunámskeiði eða hóp- og neyðarstjórnunarnámskeiði til þess að fá frest til að sækja það námskeið sem þeir hafa ekki sótt. Sá festur verður sem fyrr segir aðeins veittur í eitt skipti og gildir til 3ja mánaða eins og hingað til.