Ökuskírteini munu gilda til 15 ára í senn

15.1.2013

Eftirfarandi frétt sem má sjá á heimasíðu innanríkisráðuneytisins varðandi breytingar á umferðarlögum um fullnaðar ökuskírteini.

Breyting hefur verið samþykkt á umferðarlögum nr. 50/1987 um fullnaðar ökuskírteini þannig að það gildi ekki lengur þar til hlutaðeigandi er fullra 70 ára heldur einungis í 15 ár frá útgáfu þess. Frá og með 19. janúar næstkomandi skulu skírteinin gefin út samkvæmt hinum nýja gildistíma eða í 15 ár.

Breytingin á rætur að rekja til ákvæðis a-liðar 2. mgr. 7. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB frá 20. desember 2006 um ökuskírteini, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2008 frá 14. mars 2008. Í tilskipuninni kemur meðal annars fram að reglur um ökuskírteini séu veigamikill þáttur í sameiginlegri stefnu í flutningamálum, þær auki umferðaröryggi og auðveldi frjálsa för fólks sem tekur sér búsetu í öðru aðildarríki en ríkinu þar sem skírteinið er gefið út. Í tilskipuninni kemur einnig fram að tryggja skuli að frá og með 19. janúar 2033 uppfylli öll ökuskírteini sem gefin eru út eða eru í umferð skilyrði tilskipunarinnar.

Í samræmi við fyrrgreindar EES-reglur um ökuskírteini er væntanleg ný gerð ökuskírteina þar sem auknar öryggiskröfur eru gerðar til skírteinanna. Gert er ráð fyrir því að útgáfa þeirra hefjist í komandi aprílmánuði.

Þeir sem þegar eru með ökuskírteini sem gildir til 70 ára aldurs þurfa ekki að hafa áhyggjur næstu árin varðandi endurnýjun þeirra. Nú liggur fyrir frumvarp að umferðarlögum en í bráðabirgðaákvæði þar segir að ökuskírteini í tilteknum flokkum sem gildi til 70 ára aldurs skuli endurnýja í síðasta lagi 31. desember 2032.