Umsókn um fullnaðarskírteini til ökuréttinda orðin stafræn

9.11.2021

Fullnadarskirteini Umsókn um útgáfu fullnaðarskírteinis til ökuréttinda er nú orðin stafræn og hægt að sækja um á Ísland.is. Þá geta ökukennarar nú einnig gengið frá akstursmati með stafrænum hætti. Þetta er fyrsti liður í mikilvægu umbótaverkefni um að gera umgjörð fyrir almennt ökunám stafræna frá upphafi til enda.

Markmiðið er að einfalda ökunámsferlið og bæta þjónustu við nemendur og ökukennara. Næsta skref verkefnisins er útgáfa stafrænnar umsóknar um bráðabirgðaskírteini og er þróun á slíkri umsókn vel á veg komin. Samgöngustofa vinnur einnig að því að þróa stafræna ökunámsbók og munu prófanir á þeirri lausn hefjast á næstunni með hagsmunaaðlilum.

Nánar um umsókn um fullnaðarskírteini
Stafræna ferli fullnaðarskírteinis hefst með því að ökukennari skráir sig inn á Ísland.is og staðfestir að ökunemi hafi lokið akstursmati. Ökunemi fær þá tilkynningu í tölvupósti um að hann geti sótt um fullnaðarskírteini. Báðir aðilar þurfa að vera með rafræn skilríki til að auðkenna sig á Ísland.is.

Ef ökunemi þarf ekki að skila gögnum til sýslumanns fer skírteinið beint í pöntun og er það sótt eftir þrjár vikur á þeim stað sem valinn var í umsóknarferli. Bráðabirgðarskírteininu er svo skilað um leið og það nýja er sótt. Afgreiðslutími er um 3-4 vikur eftir að gengið hefur verið frá stafrænni umsókn.

Í stafræna ferlinu eru persónuupplýsingar sóttar úr Þjóðskrá og ökuskírteinaskrá og öll afgreiðsla mjög notendavæn. Ef umsækjendur kjósa aðra mynd en þá sem er til í gagnagrunni eða þurfa að skila inn læknisvottorði þarf að skila þeim gögnum inn til sýslumanns áður en skírteinið er pantað.

Góð samvinna um bætta þjónustu
Samgöngustofa ber ábyrgð á ökunámi og stýrir verkefninu í samvinnu við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, ríkislögreglustjóra og sýslumannsembætti, sem gefa út ökuskírteini í umboði ríkislögreglustjóra. Stafrænt Ísland hefur yfirumsjón með því að þróa tæknilausnir til að stafrænt ökunámsferli verði að veruleika. Stafrænt Ísland vinnur þvert á stofnanir ríkis og sveitarfélaga til að efla stafræna þjónustu hins opinbera.

Umsókn um fullnaðarskírteini og frekari upplýsingar
Akstursmat ökukennara vegna fullnaðarskírteinis