Útgáfa burðarvirkisvottorða

Útg.nr: 04           Útg.dags: 25.11.2021

Krafa um vottorð um burðarvirki: 

Gerð er krafa um að burðarvirkisvottorð sé til staðar þegar óskað er eftir breytingu á tjónaskráningu í ökutækjaskrá. Samgöngustofa áskilur sér rétt til þess að óska eftir því ef þurfa þykir.

Heimild til útgáfu vottorða: 

Samgöngustofa heldur lista yfir þá aðila sem hún hefur viðurkennt til útgáfu á vottorðum um burðarvirki, US.355. Þeir sem fá slíka heimild skulu uppfylla þau skilyrði sem lýst er hér að neðan.

Umsókn og heimild: 

Sækja skal um heimild til útgáfu vottorða um burðarvirki til Samgöngustofu á eyðublaði, US.132. Samgöngustofa gefur út heimildina á nafn verkstæðis og mælingarmanns/-manna.

Kröfur um aðstöðu: 

Verkstæði sem gefur út burðarvirkisvottorð skal búið mælitæki og aðstöðu til burðarvirkismælinga. Mælitæki skal haldið í fullkomnu lagi og kvarðað og stillt samkvæmt fyrirmælum framleiðanda þess.

Ábyrgðarmaður verkstæðis: 

Ábyrgðarmaður verkstæðis skal vera sveinn eða meistari í bifvélavirkjun eða bifreiðasmíði. Ábyrgðarmaður ber ábyrgð á mælingum sem framkvæmdar eru af mælingarmönnum verkstæðisins og búnaði sem notaður er. Ábyrgðaraðili verður að hafa setið námskeið í reglum um burðarvirki og ábyrgð útgefanda á síðustu 5 árum. Ábyrgðarmaður skal tilkynna ef skráður mælingarmaður hættir störfum og ef nýr hefur störf, einnig ef breytingar verða á tækjabúnaði.

Kröfur til mælingarmanna: 

Mælingarmaður skal vera bifvélavirki eða bílasmiður í föstu starfi hjá því verkstæði er fær heimild til útgáfu vottorða. Mælingarmaður skal hafa sótt viðurkennt námskeið í burðarvirkismælingum hjá Iðunni Fræðslusetri. Til þess að viðhalda heimild þarf að sækja endurmenntun á fimm ára fresti. Hann skal hafa staðist úttekt á þau mælitæki sem verkstæðið notar hjá aðila sem er viðurkenndur af Samgöngustofu.

Kröfur um verklag við mælingu: 

Burðarvirkismæling skal vera framkvæmd samkvæmt fyrirmælum framleiðanda viðkomandi bifreiðar. Einnig skal meta hvort viðgerð hafi verið framkvæmd samkvæmt fyrirmælum framleiðanda, svo sem að skipt hafi verið um þá hluti sem ekki má rétta og samsetningar hluta séu rétt framkvæmdar.

Útgáfa vottorð og vistun gagna: 

Ekki skal gefa út vottorð nema mæling sé innan marka og skal burðarvirkisvottorð vera staðfesting á því að burðarvirki sé innan marka. Útgáfuaðili skal geyma gögn um burðavirkismælingu og upplýsingar sem notaðar voru við mælingu í 5 ár. Halda skal skrá yfir viðhald og kvörðun tækja.

Eftirlit með aðilum og verklagi: 

Samgöngustofa hefur eftirlit með þeim sem hafa heimild til útgáfu burðarvirkisvottorða. Brot á reglum um útgáfu vottorða getur leitt til niðurfellingar á heimild. Aðilar sem hafa heimild til útgáfu vottorða verða að taka þátt í samanburðarskoðunum sé þess óskað.

Eyðublöð og umsóknir: 

Hægt er að nálgast umsóknir og eyðublöð vegna útgáfu burðarvirkisvottorða hér á vefnum.


Var efnið hjálplegt? Nei