1.9.6 Kennitölulás

Útg.nr: 1           Útg.dags: 13.02.2003

Kennitölulás: Ef aðili óskar eftir breytingalás á kennitölu sína er settur kennitölulás á viðkomandi kennitölu. Kennitölulás hefur þau áhrif að ekki er unnt að skrá ökutæki á viðkomandi kennitölu (eigendaskipti/nýskráning/endurskráning).

Umsókn: Heimilt er að setja breytingalás á kennitölu á grundvelli munnlegrar beiðni í einn sólarhring en að þeim tíma liðnum verður að hafa borist skrifleg beiðni ( US.172).

Skráningarbeiðni berst: Ef tilkynning berst um skráningu ökutækis (nýskráningu eða endurskráningu) yfir á kennitölu sem er með kennitölulás skal hafna beiðninni með fyrirvara um andmælarétt eiganda kennitölunnar. Ef eigandi kennitölu samþykkir skráninguna skal hann senda skriflega beiðni um að kennitölulásnum verði aflétt. Ef eigandi kennitölu samþykkir ekki skráninguna skal senda honum ábyrgðarbréf þar sem tilkynnt er um skráningarbeiðni og veittur vikufrestur til að útvega beiðni lögreglu eða lögmanns um áframhaldandi breytingalás á kennitöluna. Ef beiðni lögreglu eða lögmanns um áframhaldandi breytingalás berst ekki innan viku skal skrá ökutækið yfir á kennitöluna á grundvelli fyrirliggjandi skráningarbeiðni. Áður skal þó hafa samband við pósthús og fá staðfestingu á því að ábyrgðarbréf hafi verið móttekið (fá staðfestingu senda á myndsendi).

Kennitölulás aflétt: Ef eigandi kennitölu óskar eftir því að kennitölulás sé aflétt skal hann senda skriflega beiðni þess efnis og einn vottur skal vera að undirritun.

Lögregla: Ef beiðni lögreglu um áframhaldandi kennitölulás berst innan viku skal ekki skrá ökutæki á viðkomandi kennitölu. Kennitölulás að beiðni lögreglu skal vera skráður þar til lögregla óskar að honum verði aflétt.

Lögmaður: Ef beiðni lögmanns um breytingalás á kennitölu berst innan viku skal ekki skrá ökutæki á viðkomandi kennitölu. Lögmanni skal veittur tiltekinn frestur til að leysa málið og skal lögmanni og eiganda kennitölunnar tilkynnt sérstaklega um þann frest. Fresturinn skal vera að hámarki tvær vikur. Ef aðgerðir lögmanns leiða til þess að ekki er unnt að skrá ökutæki á viðkomandi kennitölu skal senda skráningarbeiðanda bréf þess efnis.


Var efnið hjálplegt? Nei