2.2 Gölluð eigendaskipti

Útg.nr: 5           Útg.dags: 14.05.2009

Móttaka: Séu skilyrði eigendaskipta ekki uppfyllt skal hafna móttöku eigendaskiptatilkynningar en leiðbeina viðskiptavini um úrbætur. Ef gölluð eigendaskiptatilkynning berst frá umboðsaðila eða á myndsendi skal skrá upplýsingar um gölluð eigendaskipti í ökutækjaskrá.

Ástæða: Við skráningu á gölluðum eigendaskiptum skal skrá ástæðu þess að ekki er unnt að skrá eigendaskiptin.

Tilkynning um gölluð eigendaskipti: Senda skal seljanda og kaupanda bréf um skráningu gallaðra eigendaskipta. Í bréfinu kemur fram sú ástæða sem tilgreind var við skráningu á gölluðum eigendaskiptum.

Valinn texti við skráningu á gölluðum eigendaskiptum:

 1. Seljandi ökutækis er ekki skráður eigandi.
 2. Undirskrift meðeiganda eða vottað umboð vantar.
 3. Undirskrift seljanda eða vottað umboð vantar.
 4. Undirskrift kaupanda eða vottað umboð vantar.
 5. Kennitala kaupanda er röng eða hana vantar.
 6. Skráður eigandi hefur ekki lagt inn tilkynningu um eigendaskipti.
 7. Skipunarbréf skiptastjóra vantar (endurrit úrskurðar héraðsdóms).
 8. Vitundarvott vantar á tilkynningu.
 9. Óheimilt er að selja einkamerki með ökutæki. Skipta þarf um skráningarmerki.
 10. Leggja þarf inn nýja tilkynningu um eigendaskipti. Fyrri tilkynning er ógild.
 11. Staðfestingu sýslumanns þarf á kaupum/sölu ungmennis undir 18 ára aldri.
 12. Lýsingu ökutækis á tilkynningu ber ekki saman við fastanúmer.
 13. Fastanúmer ökutækis er rangt eða vantar á tilkynningu.
 14. Kennitala vitundarvotts er röng eða hana vantar.
 15. Undirritun framkvæmdastjóra eða prókúruhafa fyrir hönd fyrirtækis vantar.
 16. Vitundarvotta á umboð vantar eða eru undir 18 ára aldri (skulu vera tveir) .
 17. Kennitala vitundarvotts á umboði er röng eða hana vantar.
 18. Samgöngustofu hefur þegar borist tilkynning um sölu á þessu ökutæki.
 19. Kaupandi hefur óskað eftir því að hann verði ekki skráður eigandi að ökutæki.
 20. Á ökutækinu hvíla bifreiðagjöld að fjárhæð kr.
 21. Ekki hefur verið greitt fyrir skráningu eigendaskipta, kr. 2.530.
 22. Lesa þarf af ökumæli og greiða þungaskatt samkvæmt álestri. Álestur verður að hafa átt sér stað á síðustu 7 dögum fyrir tilkynningu eigendaskipta.
 23. Á ökutækinu hvílir þungaskattur að fjárhæð kr.
 24. Framselja þarf fornmerki á kaupanda.
 25. Ökutækið er óskráð. Sækja verður um skráningu.
 26. Staðfestingu tryggingafélags á tryggingu vantar.
 27. Ökutækið er á forskrá. Sækja verður um breytingu á umráðamanni.
 28. Ökutækið er með breytingalás og ekki unnt að skrá eigendaskiptin.
 29. Tilgreiningu á tryggingafélagi kaupanda vantar.
 30. Framvísa þarf búsetuleyfi, einkaskiptaleyfi eða skiptayfirlýsingu (skal vera staðfest af sýslumanni).
 31. Frjáls texti:
 32. Ökutæki er skráð til neyðaraksturs. Ef ökutækið á að vera skráð til neyðaraksturs þarf að framvísa heimild kaupanda til að eiga ökutæki til neyðaraksturs. Að öðrum kosti þarf að fjarlægja neyðarakstursbúnað og færa ökutæki til breytingaskoðunar á skoðunarstofu.
 33. Á ökutækinu hvílir gjaldþrotalás.
 34. Einkamerkjalás er á ökutækinu. Endurnýja þarf réttinn til viðkomandi einkamerkis eða afsala sér honum með því að skila merkjunum til Umferðarstofu.
 35. Frumrit af eigendaskiptum hefur ekki borist.
 36. Frumrit af umráðamannatilkynningu hefur ekki borist.
 37. Frumrit af meðeigendatilkynningu hefur ekki borist.
 38. Ekki hefur verið greitt fyrir skráningu á nýjum umráðamanni eða niðurfellingu á umráðamanni.
 39. Ekki hefur verið greitt fyrir niðurfellingu á meðeiganda.
 40. Kennitölu umráðamanns vantar.
 41. Vanrækslugjald áhvílandi.
 42. Strikað er yfir nafn eða kennitölu.
 43. Ekki er leyfilegt að votta eigin undirskrift. 

Var efnið hjálplegt? Nei