2.6.3 Andlát

Útg.nr: 1           Útg.dags: 13.02.2003

Maki:

Eftirlifandi maki látins eiganda á rétt á því að fá ökutæki skráð yfir á sitt nafn ef hann hefur leyfi til setu í óskiptu búi. Til staðfestingar á leyfi til setu í óskiptu búi skal framvísa búsetuleyfi sem staðfest er af sýslumanni eða sérstakri yfirlýsingu sýslumanns um búsetuleyfi. Við skráningu eigendaskipta yfir á maka skal dagsetning kaupsamnings vera sú sama og í kaupsamningi hins látna. Heimilt er að skrá ökutæki yfir á maka þó opinber gjöld séu áhvílandi og ekki hafi verið lesið af ökumæli.

Erfingjar:

Erfingjar látins eiganda eiga rétt á því að láta skrá ökutæki yfir á sitt nafn ef þeir hafa leyfi til að skipta búi hins látna. Til staðfestingar á ráðstöfunarheimild sinni skulu erfingjar framvísa einkaskiptaleyfi eða eignaskiptagerð sem staðfest er af sýslumanni eða sérstakri yfirlýsingu sýslumanns um ráðstöfunarrétt þeirra. Ef erfingjar óska þess að ökutæki verði skráð á einn af mörgum erfingjum skal framvísa sérstakri tilkynningu ásamt gögnum samkvæmt framansögðu um ráðstöfunarheimild erfingja. Tilkynning skal vera undirrituð af öllum erfingjum nema þeir hafi veitt umboð til undirritunar fyrir sína hönd (umboðið kemur oft fram aftast í einkaskiptaleyfi sýslumanns). Ef ökutæki er skráð yfir á erfingja skal dagsetning kaupsamnings vera sú sama og dagsetning einkaskiptaleyfis. Ekki er heimilt að skrá ökutæki yfir á erfingja nema gengið sé frá greiðslu opinberra gjalda og lesið af ökumæli ef við á.

Skiptastjóri:

Ef skiptastjóri undirritar eigendaskiptatilkynningu skal hann framvísa skipunarbréfi sínu (endurrit úrskurðar héraðsdóms). Ekki þarf að greiða fyrir skráningu eigendaskipta yfir á erfingja eða maka en greiða þarf fyrir skráningu yfir á aðra.

Sýslumaður:

Sýslumaður getur undirritað tilkynningu um eigendaskipti að ökutæki látins manns. Ekki þarf vott að undirritun sýslumanns. Einnig er heimilt að framvísa sérstakri yfirlýsingu sýslumanns þar sem staðfest er hver skuli skráður eigandi að ökutæki hins látna eða hver hafi heimild til að ráðstafa ökutækinu.

Tryggingafélag:

Tilgreina verður tryggingafélag við eigendaskipti samkvæmt framansögðu.

Eigendaskiptagjald:

Ekki þarf að greiða fyrir skráningu eigendaskipta af hinum látna yfir á maka hans eða erfingja sé gögnum framvísað samkvæmt framansögðu. Ef ökutæki er hins vegar skráð beint yfir á annan en maka eða erfingja skal framvísa eigendaskiptatilkynningu og greiða fyrir skráningu eigendaskipta.

Ef ekki er unnt að skrá eigendaskipti samkvæmt framansögðu er þau skráð sem gölluð eigendaskipti og málsaðilum sent bréf þar sem greint er frá ástæðu þess að ekki er unnt að skrá eigendaskiptin.


Var efnið hjálplegt? Nei