2.6.9 Breytingalás á ökutæki

Útg.nr: 02           Útg.dags: 03.07.2003

[ Eigendaskiptalás (1) að beiðni eiganda:] Ef skráður eigandi óskar eftir breytingalás á eigendaskipti að ökutæki í sinni eigu skal setja "Eigendaskiptalás " á ökutækið. Heimilt er að setja lásinn á í einn sólarhring samkvæmt munnlegri beiðni en eftir sólarhring er lásinn tekinn af nema skrifleg beiðni eiganda hafi borist ( US.171 ). Beiðni skal vera undirrituð af eiganda og vottuð af einum votti. Ef skráður eigandi óskar eftir því að eigendaskiptalás verði tekinn af ökutæki hans skal hann leggja fram skriflega beiðni sem er undirrituð og vottuð. Ef tilkynning berst um eigendaskipti að ökutæki með eigendaskiptalás skal móttaka tilkynninguna en óheimilt er að skrá hana. Eigendaskiptin skulu skráð sem gölluð eigendaskipti [og málinu vísað til umsjónaraðila breytingalása. ] Skráðum eiganda skal sent ábyrgðarbréf þar sem honum er gefinn vikufrestur til að útvega beiðni lögreglu eða lögmanns um áframhaldandi breytingalás en ef slík beiðni berst ekki innan viku eru eigendaskiptin skráð. [Kaupanda skal sent afrit af bréfinu til hins skráða eiganda ]

[Eigendaskiptalás (1) að beiðni fyrri eiganda:] Ef fyrri eigandi samkvæmt eigendaferli óskar eftir breytingalás á ökutæki skal setja hann á. Heimilt er að setja hann á samkvæmt munnlegri beiðni í einn sólarhring en að þeim tíma liðnum skal skrifleg beiðni hafa borist ( US.171 ). Ef skrifleg beiðni berst er heimilt að hafa lásinn á í þrjá sólarhringa en að þeim tíma liðnum er hann tekinn af nema áður hafi borist beiðni frá lögreglu eða lögmanni um áframhaldandi breytingalás. [Ef eigendaskiptatilkynning berst meðan ökutækið er með skráðan eigendaskiptalás skal skrá eigendaskiptin sem gölluð eigendaskipti og vísa málinu til umsjónaraðila breytingalása. Fyrri eiganda (beiðanda breytingalássins) skal sent ábyrgðarbréf þar sem tilkynnt er um frest (að hámarki 3 dagar frá skráningu lássins) til að útvega beiðni lögreglu eða lögmanns um áframhaldandi breytingalás (sjá texta ( US.188) með breytingum). Skráðum eiganda og kaupanda skal sent afrit af bréfinu. Ef slík beiðni berst ekki áður en frestur er liðinn er heimilt að móttaka og skrá eigendaskiptin. ]

Lögmannalás (5): Ef beiðni um breytingalás berst frá lögmanni að beiðni eiganda eða fyrri eiganda skal setja "Lögmannalás" á ökutækið. Lögmanni skal veittur tiltekinn frestur til að leysa málið og skal honum tilkynnt að lásnum verði aflétt að þeim tíma liðnum. Fresturinn ræðst af eðli málsins og því hvort eigendaskiptatilkynning bíður skráningar en má þó helst ekki vera lengri en tvær vikur. Vafamálum skal vísa til yfirmanns.  [Ef eigendaskiptatilkynning berst meðan ökutækið er skráð með lögmannalás skal hafna móttöku beiðninnar. Ef tilkynning berst í pósti skal skrá eigendaskiptin sem gölluð eigendaskipti en ekki skal senda tilkynningu um gölluð eigendaskipti. Þess í stað skal vísa málinu til umsjónaraðila breytingalása. Lögmanni skal sent ábyrgðarbréf þar sem tilkynnt er um frest (að hámarki 2 vikur frá skráningu lássins) til úrlausnar máls(sjá texta ( US.188 ) með breytingum). Skráðum eiganda og kaupanda skal sent afrit af bréfinu. Ef beiðni lögreglu eða yfirvaldsúrskurður (kyrrsetning eða lögbann) berst ekki áður en frestur er liðinn er heimilt að móttaka og skrá eigendaskiptin. ]

Lögreglulás (2): Ef lögregla biður um breytingalás er "Lögreglulás" skráður á ökutækið. Lásinn er ekki tekinn af nema lögregla óski eftir því. Ef óskað er eigendaskipta að ökutæki með lögreglulás skal hafna móttöku tilkynningar [og aðilum bent á að hafa samband við lögreglu. Ef tilkynning berst með pósti skal skrá gölluð eigendaskipti og senda tilkynningu um gölluð eigendaskipti. ]

Gjaldþrotalás (4): Ef skiptastjóri þrotabús óskar eftir breytingalás á ökutæki í eigu gjaldþrota aðila skal setja "Gjaldþrotalás" á ökutækið. Beiðninni skal fylgja afrit af skipunarbréfi skiptastjóra (endurrit úrskurðar héraðsdóms). Gjaldþrotalás skal vera á ökutæki þar til skiptastjóri biður um að hann verði tekinn af. Ef óskað er eigendaskipta að ökutæki með gjaldþrotalás skal hafna móttöku tilkynningarinnar og aðilum bent á að hafa samband við skiptastjóra. Ef tilkynning berst með pósti skal skrá eigendaskiptin sem gölluð eigendaskipti og senda tilkynningu um gölluð eigendaskipti. Tilkynning um eigendaskipti sem berst undirrituð af skiptastjóra fyrir hönd búsins jafngildir afléttingu lássins.

Lögveð vegna vörugjalds (9): [Ef skráður er "Breytingalás 9" á ökutæki að beiðni tollstjóra er óheimilt að skrá eigendaskipti að ökutækinu. Tollstjóri verður að aflétta lásnum áður en unnt er að skrá eigendaskipti. Ef óskað er eigendaskipta að ökutæki með gjaldþrotalás skal hafna móttöku tilkynningarinnar og aðilum bent á að hafa samband við tollstjóra. Ef tilkynning berst með pósti skal skrá eigendaskiptin sem gölluð eigendaskipti og senda tilkynningu um gölluð eigendaskipti. ]


Var efnið hjálplegt? Nei