Algeng eyðublöð

 

Haffærisskírteini Umsóknareyðublað fyrir útgáfu haffærisskírteinis (Skemmtibátar, Skipsskírteini).
Rafræn umsókn
 Réttindi flugfarþega - Eyðublað fyrir kvartanir Skaðabætur og/eða aðstoð til farþega þegar um er að ræða neitun á fari, tilfærslu yfir á lægra farrými, niðurfellingu flugferðar eða langa seinkun, þ.e. tilvik sem heyra undir reglugerð EB nr. 261/2004. (Flugfarþegar). 
  Rafræn umsókn
US.101 Umsókn um forskráningu á ökutæki Umsóknareyðublað fyrir þá sem eru að flytja inn bíl eða ökutæki sem hefur áður verið skráð í öðru landi (Umferð). 
 
US.109 Afskráningarbeiðni Umsóknareyðublað fyrir þá sem vilja afskrá ökutæki, það er að taka það af skrá (Umferð)  
US.140 Tilkynning um eigendaskipti Eyðublað sem fylla skal út, viðeigandi aðilar þurfa að skrifa undir og skila til Samgöngustofu eigi að skrá eigendaskipti að ökutæki í ökutækjaskrá (Umferð) Mitt svæði
US.151 Umsókn um einkamerki  (Umferð)
Undanþága til starfa á farþegaskipum og flutningaskipum Umsóknareyðublað til sækja um undanþágu til starfa á farþegaskipum og flutningaskipum (Sigling). 
Rafræn umsókn
Undanþága til starfa á fiskiskipum og öðrum skipum en farþegaskipum og flutningaskipum Umsóknareyðublað til að sækja um undanþágu til starfa á fiskiskipum og öðrum skipum en farþegaskipum og flutningaskipum (Sigling,Lögskráning sjómanna). 
Rafræn umsókn
Lögskráning - útgerða og skipstjóra Lögskráning útgerða og skipstjóra á skip í gegnum heimasíðu stofnunar með auðkenningu (Sigling). 
Rafræn skráning
Aðgangur að lögskráningarkerfi Umsóknareyðublað til að sækja um aðgang að lögskráningu (Sigling). 
Rafræn umsókn
SKR-02 Breyting á skráningu  (Flug)  
EASA Form 19 Umsókn um fyrsta skírteini/áritun/endurnýjun á Part -66 skírteini flugvéltæknis  (Flug)  
LF-350 Umsókn um endurútgáfu Part-FCL skírteinis  (Flug)  

Umferð

 

US.286 Umsókn um ökuritakort (ökumannskort, verkstæðiskort og fyrirtækjakort) Umsóknareyðublað fyrir þá sem ætla að sækja um ökuritakort  
US.287 Application for a digital tachograph card Application for a tachograph card / tacho card in english. Umsóknareyðublað fyrir þá sem ætla að sækja um ökuritakort á ensku  
US.101 Umsókn um forskráningu á ökutæki Umsóknareyðublað fyrir þá sem eru að flytja inn bíl eða ökutæki sem hefur áður verið skráð í öðru landi (Skráning ökutækja)  
US.101ENS Application for preregistration of vehicles (Forskráning) Application for preregistration of vehicles in english.

Umsóknareyðublað fyrir þá sem eru að flytja inn bíl eða ökutæki sem hefur áður verið skráð í öðru landi á ensku (Skráning ökutækja)

 
US.106 Beiðni um forskráningu gerðarviðurkenndra ökutækja Umsóknareyðublað fyrir umboð eða söluaðila sem sækir um gerðarviðurkenningu á nýjum innfluttum ökutækjum (Skráning ökutækja)  
US.108 Umboð vegna nýskráningar   Fylgiskjal með beiðni um nýskráningu, notað ef aðili hyggst skrifa undir fyrir hönd annars (Skráning ökutækja)  
US.109 Afskráningarbeiðni Umsóknareyðublað fyrir þá sem vilja afskrá ökutæki, það er að taka það af skrá (Skráning ökutækja)  
US.109 - English - Deregistration request  Request form to fill out for a vehicle that is to be deregistered (Skráning ökutækja, Eyðublöð á erlendum tungumálum)  
US.109 Polski - Podanie o wyrejestrowanie Umsóknareyðublað fyrir þá sem vilja afskrá ökutæki, það er að taka það af skrá (Skráning ökutækja, Eyðublöð á erlendum tungumálum)  
US.110 Beiðni um endurskráningu á afskráðu ökutæki  Umsóknareyðublað sem fylgja þarf við endurskráningu ökutækis sem þegar hefur verið afskráð, endurskráning fer fram á skoðunarstöð (Skráning ökutækja)  
US.111 Tilkynning um skráningu eða breytta skráningu ökutækis Umsóknareyðublað sem skoðunarstofur nota til að tilkynna breytingar á ökutæki sem skrá skal í ökutækjaskrá (Skráning ökutækja)  
US.111-1 Metanvottorð  (Skráning ökutækja)  
US.270 Beiðni um kaup á skoðunarmiðum  Beiðni um kaup á skoðunarmiðum (Skráning ökutækja)  
US.112 Beiðni um skráningu gerðarviðurk. tengibúnaðar á ökutækis   Umsóknareyðublað sem skal fylla út til að fá tengibúnað skráðan á gerðarviðurkennd ökutæki (Skráning ökutækja)  
US.112-1 Beiðni um skráningu gerðarviðurkennds tengibúnaðar sem settur er á í framleiðsluferli ökutækis  Umsóknareyðublað sem skal fylla út til að óska eftir skráningu á gerðarviðurkenndum tengibúnaði sem settur er á í framleiðsluferli ökutækis (Skráning ökutækja)  
US.113 Staðfesting á eftirvagni/tengitæki smíðuðu á Íslandi  (Skráning ökutækja)  
US.113-1 Fylgiskjal með umsókn um skráningu á ferðavagni (Skráning ökutækja)  
US.114 Vigtarseðill fyrir eigin þyngd ökutækis  (Skráning ökutækja)  
US.115 Beiðni um skráningu á notkunarflokk Umsóknareyðublað sem fylla skal út ef óskað er eftir breytingu á notkunarflokk ökutækis, t.d. Varðandi skráningu bílaleigu bíla (Skráning ökutækja)  
US.116 Tilkynning til ökutækjaskrár um tjónaökutæki Umsóknareyðublað sem lögregla eða tryggingarfélag fylla út þegar skrá skal ökutæki sem tjónaökutæki (Tjónaökutæki)  
US.117 Tilkynning um endurmat tjónaökutækis (Tjónaökutæki)  
US.120 Umsókn um skráningu á ADR ökutæki  (Skráning ökutækja)  
US.121 Skráningarblað hraðatakmarkara  (Skráning ökutækja)  
US.121.1 Skoðunarkort fyrir ökurita  (Skráning ökutækja)   
US.124 Tilkynning um niðurstöður skoðana frá endurskoðanaverkstæðum  (Skráning ökutækja)  
US.126 Umboð vegna skráningar - ensk þýðing  Staðlað form umboðs vegna skráningar ökutækis á ensku. A standard form of proxy (Skráning ökutækja)  
US.127 Leiðrétting á afskráningu Umsóknareyðublað sem fylla skal út og fylgja úrvinnsluvottorði þegar óskað er eftir breytingu á afskráningu ökutækis sem hefur verið fargað (Skráning ökutækja)  
US.131 Boðun í skoðun Eyðublað sem lögregla fyllir út og skilar til skráningar í ökutækjaskrá þegar ökutæki eru boðuð í skoðun (Skráning ökutækja)  
US.132 Umsókn um útgáfu hjólastöðuvottorða/ burðarvirkisvottorða  (Hjólastöðu- og burðarvirkisvottorð)  
US.135 Burðarvirkisvottorð (Hjólastöðu- og burðarvirkisvottorð)  
US.136 Hjólastöðuvottorð  (Hjólastöðu- og burðarvirkisvottorð)  
US.137 Power of attorney  (Skráning ökutækja)  
US.138 Umboð vegna afskráningar  Staðlað form skriflegs umboðs vegna afskráningar, fyllist út ef annar en eigandi skrifar undir afskráningu ökutækis (Skráning ökutækja)  
US.139 Staðfesting hraðamælis  (Önnur eyðublöð)  
US.140 Tilkynning um eigendaskipti Við bendum á að hægt er að gera rafræn eigendaskipti á ökutækjum á Mínu svæði.

Eyðublað sem fylla skal út, viðeigandi aðilar þurfa að skrifa undir og skila til Samgöngustofu eigi að skrá eigendaskipti að ökutæki í ökutækjaskrá (Eigendaskráning, Kaupsamningur og afsal)
Mitt svæði
US.140 English Notification of Transfer of Vehicle Ownership  Form that shall be filled out, signed by appropriate persons and handed in to Samgöngustofa to have transfer of vehicle ownership registered in the Icelandic vehicle registry (Eigendaskráning, Eyðublöð á erlendum tungumálum, Kaupsamningur og afsal)  
US.140 Polski Deklaracja o przeniesieniu wlasnosci pojazdu  (Eigendaskráning, Eyðublöð á erlendum tungumálum, Kaupsamningur og afsal)  
US.141 Tilkynning um meðeiganda Eyðublað sem skal fylla út, viðeigandi aðilar þurfa að skrifa undir og skila til Samgöngustofu eigi að skrá breytingar á meðeigandi ökutækis í ökutækjaskrá (Eigendaskráning) Mitt svæði
US.142 Tilkynning um umráðamann Eyðublað sem skal fylla út, viðeigandi aðilar þurfa að skrifa undir og skila til Samgöngustofu eigi að skrá breytingar á umráðamanni ökutækis í ökutækjaskrá (Eigendaskráning) Mitt svæði
US.143 Umboð vegna eigendaskipta  Staðlað form umboðs vegna eigendaskipta ef annar en eigandi eða verðandi eigandi hyggst skrifa undir eigendaskipti ökutækis (Eigendaskráning)  
US.144 Kaupsamningur og afsal milli kaupanda og seljanda ökutækis  Staðlað form kaupsamnings og afsals vegna eigendaskipta ökutækis, skjöl sem einstaklingur heldur sjálfur eftir og á þar með skriflega allar upplýsingar um skiptin og seljanda/kaupanda (Eigendaskráning, Kaupsamningur og afsal)  
US.146 Riftun eigendaskipta að ökutæki  Eyðublað sem skal fylla út, viðeigandi aðilar þurfa að skrifa undir og skila til Samgöngustofu ef óskað er eftir því að riftun eigandaskipti sé skráð í ökutækjaskrá (Eigendaskráning)  
US.147 Umboð til umsýslu með ökutæki f.h. fyrirtækis  Staðlað form umboðs þar sem einstaklingur er skráður með umboð fyrir hönd fyrirtækis til að annast eigendaskipti ökutækis, fylgiskjal með rafrænum eigendaskiptum (Eigendaskráning)  
US.150 Umsókn um skráningarmerki (Skráningarmerki)  
US.151 Umsókn um einkamerki (Skráningarmerki)  
US.151 (2) Endurnýjun á einkamerki (Skráningarmerki) Mitt svæði
US.153 Afsal á einkamerki (Skráningarmerki)  
US.155 Yfirlýsing um afhendingu skráningarmerkja í stað einkamerkja (Skráningarmerki)  
US.156 Umsókn um fornmerki (Skráningarmerki)  
US.157 Framsal á fornmerki (Skráningarmerki)  
US.159 Beiðni um að ökutæki verði skráð tímabundið úr umferð (Skráning ökutækja)  
US.160 Beiðni um að ökutæki verði skráð í umferð (Skráning ökutækja)  
US.161 Umboð vegna úttektar skráningarmerkja  (Skráningarmerki)  
US.163 Umsókn um reynslumerki (Skráningarmerki) Mitt svæði
US.164 Heimild til notkunar á reynslumerki (Skráningarmerki)  
US.167 Pöntun skráningarmerkja  (Skráningarmerki)  
US.170 Nafnleynd í ökutækjaskrá (Önnur eyðublöð)  
US.171 Beiðni um breytingalás á ökutæki (Önnur eyðublöð)  
US.172 Beiðni um skráningarlás á kennitölu  (Önnur eyðublöð)  
US.173 Skráningarskýrsla vinnutími farstarfsmanns  (Önnur eyðublöð)  
US.174 Umboð vegna afhendingar ökuritakorts (Önnur eyðublöð)  
US.390 Akstursmat   (Önnur eyðublöð)  
US.281 Yfirlýsing vegna kennitöluaðgangsopinbers aðila að ökutækjaskrá  (Önnur eyðublöð)  
US.284 Umsókn umboðs um aðgang að biðskrá ökutækjaskrár  (Önnur eyðublöð)

Rafræn umsókn

US.179 Umsókn um skammtímamerki fyrir forskráð ökutæki  (Skráningarmerki)  
US.200 Fax forsíða   (Önnur eyðublöð)  
US.209 Umsókn um leyfi til úttektar á sérsmíðuðum íhlutum ökutækja   (Önnur eyðublöð)  
US.231 Ökutækjaferill / Ökutækjaeign    (Önnur eyðublöð)  
US.280 Skilmálar vegna aðgangs ríkisstofnana að upplýsingum úr ökutækjaskrá  (Önnur eyðublöð)  
US.301 Upplýsingar sem fylgja skulu umsókn um þjóðargerðarviðurkenningu  (Önnur eyðublöð)  
US.309  Upplýsingar um hjól- og aurhlífar (Önnur eyðublöð)   
US.310 Upplýsinga um hópbifreiðir: Afgreiðsluferli teikninga   (Önnur eyðublöð)  
US.318 Upplýsingar um festur fyrir yfirbyggingar og áfestan búnað á greindur vörubifreiða   (Önnur eyðublöð)  
  US.319 Vigtun á eigin þyngd ökutækis  (Önnur eyðublöð)  
US.320  Verksmiðjunúmer á eftirvagna  (Önnur eyðublöð)  
US.323 Fornmerki - árgerð 1937 og eldri   (Önnur eyðublöð)  
US.324 Fornmerki - árgerð 1938-1949   (Önnur eyðublöð)  
US.325 Fornmerki - árgerð 1950-1988  (Önnur eyðublöð)  
US.326 Fornmerki bifhjóla - árgerð 1949 og eldra  (Önnur eyðublöð)  
US.327 Fornmerki bifhjóla - árgerð 1950 og yngra   (Önnur eyðublöð)  
US.328 Fornmerki dráttarvéla   (Önnur eyðublöð)  
US.330 Skráningarskírteini - enska (Önnur eyðublöð)   
  US.343 Upplýsingar um VSK ökutæki (Önnur eyðublöð)   
US.345 Verklagsreglur - skráning ökutækja sem uppfylla ekki kröfur um tækniupplýsingar   (Önnur eyðublöð)  
US.345-1 Viðauki   (Önnur eyðublöð)  
US.401 Umsókn um þjóðargerðarviðurkenningu torfærutækja   (Skráning ökutækja)  
US.400 Umsókn um þjóðargerðarviðurkenningu ökutækja  (Skráning ökutækja)  
US.402 Umsókn um þjóðargerðarviðurkenningu fyrir tengibúnað bifreiðar 3500 kg eða minna af leyfðri heildarþyngd  (Skráning ökutækja)  
US.407 Gerðarskoðunarvottorð  (Skráning ökutækja)  
US.452 Skoðunarstöðvar   (Skráning ökutækja)  
US.453 Vettvangsskoðun tæknideildar umferðarsviðs   (Önnur eyðublöð)  
Beiðni um dagafjölda / Útskrift á akstursheimildum Dagafjöldi forfallabílstjóra í leiguakstri / Yfirlit leyfishafa vegna útgerða (Leyfisveitingar)
Rafræn umsókn
Beiðni um staðfestingu á atvinnuleyfi leigubifreiðarstjóra vegna niðurfellingar á vörugjöldum  Niðurfelling á vörugjöldum, Vörugjöld (Leyfisveitingar) Rafræn umsókn
Umsókn um almennt rekstrarleyfi til farþega- og farmflutninga Nú getur rekstraraðili eða forráðamaður einnig skilað inn rafrænni umsókn ásamt fylgigögnum, sé umsækjandi með Íslykil eða rafræn skilríki.(Leyfisveitingar)
  Rafræn umsókn
Umsókn um starfsleyfi til reksturs ökutækjaleigu Nú getur rekstraraðili eða forráðamaður einnig skilað inn rafrænni umsókn ásamt fylgigögnum, sé umsækjandi með Íslykil eða rafræn skilríki.(Leyfisveitingar)
  Rafræn umsókn
Umsókn um atvinnuleyfi leigubíls Nú getur umsækjandi einnig skilað inn rafrænni umsókn ásamt fylgigögnum, sé hann með Íslykil eða rafræn skilríki.(Leyfisveitingar) 
  Rafræn umsókn
Umsókn um leyfi til leiguaksturs í forföllum atvinnuleyfishafa  Nú getur umsækjandi einnig skilað inn rafrænni umsókn ásamt fylgigögnum, sé hann með Íslykil eða rafræn skilríki.(Leyfisveitingar) 
  Rafræn umsókn
Umsókn um rekstur eðalvagnaþjónustu  Nú getur umsækjandi einnig skilað inn rafrænni umsókn ásamt fylgigögnum, sé hann með Íslykil eða rafræn skilríki.(Leyfisveitingar) 
  Rafræn umsókn
Umsókn um framlengingu leyfis vegna aldurs Nú getur umsækjandi einnig skilað inn rafrænni umsókn ásamt fylgigögnum, sé hann með Íslykil eða rafræn skilríki.(Leyfisveitingar)
  Rafræn umsókn
Umsókn um undanþágu til flutnings Undanþága samanber reglugerð um stærð og þyngd ökutækja nr. 155/2007(Leyfisveitingar)   Rafræn umsókn
Umsókn um undanþágu vegna veikinda  Nú getur umsækjandi einnig skilað inn rafrænni umsókn ásamt fylgigögnum, sé hann með Íslykil eða rafræn skilríki.(Leyfisveitingar)
Rafræn umsókn
Umsókn um starfsleyfi til reksturs leigubifreiðastöðvar Nú getur rekstraraðili eða forráðamaður einnig skilað inn rafrænni umsókn ásamt fylgigögnum, sé umsækjandi með Íslykil eða rafræn skilríki.(Leyfisveitingar) 
  Rafræn umsókn
US.391 Akstursmat - yfirlitsblað ökukennara  (Önnur eyðublöð)  
  Skráning á fulltrúanámskeið Samgöngustofu    Fyrir fulltrúa umboða fyrir innflutning ökutækja (Skráning ökutækja)   Rafræn umsókn

Flug

 

 ICAO 24-bit Aircraft Address - Umsókn - Flugvélar (Starfræksla loftfara)   Rafræn umsókn
 ICAO 24-bit Aircraft Address - Umsókn - Fisflugvélar (Starfræksla loftfara)   Rafræn umsókn
Athugasemdir vegna flughæða og hávaða frá loftförum     Rafræn umsókn
LHD-103 Airworthiness application for aircraft ETOPS  (Lofthæfi)  
 Fartímar í einkaflugi  (Starfræksla loftfara)
Rafræn umsókn
FL-444 Niðurstöður á mati á tungumálakunnáttu  (Próf og skírteini einstaklinga)  
FOL-715 Application for commercial high risk SPO  (Starfræksla loftfara)  
FOL-710 Declaration  (Starfræksla loftfara)  
 Skráning fjarstýrðs loftfars  (Fjarstýrð loftför / Drónar)
  Rafræn skráning
 Undanþágur vegna starfrækslu fjarstýrðra loftfara  (Fjarstýrð loftför / Drónar)
  Rafræn umsókn
Aircraft Maintenance Programme Template  Individual for aircraft other than complex-powered aircraft (Lofthæfi)  
Annex II Aircraft Maintenance Programme Template  (Lofthæfi)  
Annex II Aircraft AMP Minimum Inspection Programme task/ inspection checklist/ worksheet  (Lofthæfi)  
FFF-01 Umsókn um flugvallarskírteini / rekstrarleyfi. Flugvöllur í flokki I (Flugleiðsaga og flugvellir)  
FF-1.005 Notification of Change  (Starfræksla loftfara, Próf og skírteini einstaklinga, Lofthæfi)   
LF-120 Tilkynning um framlengingu SEP/TMG (Próf og skírteini einstaklinga)  
FFF-02 Umsókn um skráningu flugvallar (Flugleiðsaga og flugvellir)  
FFF-04 Umsókn um samþykki vegna flugverndar  (Flugleiðsaga og flugvellir)  
FFF-04B Umsókn um breytingu á samþykki vegna flugverndar / Application for Aviation Security Approval  (Flugleiðsaga og flugvellir)  
FFF-05 Umsókn um skráningu lendingarstaðar / þyrluvalla (Flugleiðsaga og flugvellir)   
Application for traffic rights   (Starfræksla loftfara)  
FOR-2663 Application to carry Munitions of War/MOW (Starfræksla loftfara)  
Umsókn um starfsleyfi og/eða tilnefningu flugleiðsöguþjónustu  (Flugleiðsaga og flugvellir)  
Umsókn um starfsleyfi til þjálfunar flugumferðastjóra

 (Flugleiðsaga og flugvellir)

 
FRD-2.202 Undanþágur veittar af hálfu Samgöngustofu og EU-OPS    
FRD-001 Umsókn um flugrekstrarleyfi og flugrekendaskírteini  (Starfræksla loftfara)  

FRD_002.A Application to register an aircraft for commercial air transport operations

 (Starfræksla loftfara)  
FRD-002-H Application to register a helicopter for commercial air transport operations (Starfræksla loftfara)   
FRD-005 Umsókn um leyfi til útleigu loftfara  (Starfræksla loftfara)  
FF-FOS-003 Application to nominate persons at an aircraft operator or an approved training organisation under Part-ORO/ORA  (Starfræksla loftfara, Próf og skírteini einstaklinga)  
FRD-007 Air traffic incident report form  (Starfræksla loftfara)  
FRD-008 Bird strike reporting form  (Starfræksla loftfara)  
FRD-012 Request for deregistration of an aircraft from AOC  (Starfræksla loftfara)  
FRD-015 Compliance list operations manual, part B aeroplane operating matters type related  (Starfræksla loftfara)  
LHD-45 Umsókn um hljóðstigsvottorð / Application for issue of Noise certificate  (Lofthæfi)  
FRD-036 Application for  electronic flight bag/ped operational approval (Starfræksla loftfara)  
FRD-040 Application for low visibility operations  (Starfræksla loftfara)  
FRD-041 Application for Operational Approval/Renewal  (Starfræksla loftfara)  
FRD-043 ETOPS Application for Operational Approval/Renewal  (Starfræksla loftfara)   
FOS-002 Application for FSTD user approval Airplane/Helicopter (Starfræksla loftfara)  
SAFA-IS004 Öryggistilkynning  (Starfræksla loftfara)   
FRD-700 Occurrence follow-up report (Starfræksla loftfara)   
FVD-001 Request for a Dispensation  ( Lofthæfi, Flugleiðsaga og flugvellir)  
EASA Form 15b Airworthiness Review Certificate  (Lofthæfi)  
EASA Form 18b Flight Conditions for a Permit to Fly - Approval Form  (Lofthæfi)  
EASA Form 2 - Part-M Subpart G Approval  (Lofthæfi)  
EASA Form 2 - Part 145 & Part M  (Lofthæfi)  
EASA Form 2 - Part-CAO  (Lofthæfi)  
EASA Form 2 - Part-CAMO  (Lofthæfi)  
EASA Form 21 Application for Part 21 Permit to Fly  (Lofthæfi)  
EASA Form 4 Details of Management Personnel required to be accepted as specified in Part-145, Part-147, Part-MG/MF  (Lofthæfi)  
EASA Form 12 Application for Part-147 Approval  (Lofthæfi)  
EASA Form 123 Standard Change/Standard Repair (SC/SR) embodiment record  (Lofthæfi)  
LHD-1 ML AR Application for Part-ML.A.904(c) airworthiness review authorisation as individual certifying staff

 (Lofthæfi)  

LHD-4 ML AR Part-ML aircraft airworthiness review report

 (Lofthæfi)  
LHD-1 ELA Application and Recommendation for the issue of an Airworthiness Review Certificate  (Lofthæfi)  
LHD-2 ELA Aircraft Airworthiness Review Compliance Report  (Lofthæfi)  
LHD-4 ELA Application for Part M.A.901(g) certifying staff  (Lofthæfi)  
LHD-04 Details of Nominated Personnel required to be accepted for Part-CAMO and Part-CAO    (Lofthæfi)  
LHD-08 Umsókn og heimild til ferjuflugs (Annex II)  (Lofthæfi)  
LHD-101 Umsókn um útgáfu lofthæfiskírteinis  (Lofthæfi)  
LHD-101E Umsókn um útgáfu CofA for Export  (Lofthæfi)  
LHD-102 Umsókn um útgáfu ARC / Application for the issue of an ARC  (Lofthæfi)  
LHD-110 Airworthiness Review Report  (Lofthæfi)  
LHD-112 Umsókn um endurnýjun lofthæfiskírteinis  (Lofthæfi)  
LHD-113 Airworthiness review report for gliders  (Lofthæfi)  
LHD-114 Lofthæfivottorð/Heimild til starfrækslu loftfars lagt inn til geymslu  (Lofthæfi)  
LHD-137 Application for Approval of Flight Conditions  (Lofthæfi)  
LHD-201 Skýrsla um úrbætur (fyrir einkaflug)  (Lofthæfi)  
LHD-201A Leiðbeiningar í kjölfar úttektar  (Lofthæfi)  
LHD-230 Application for the approval of an aircraft maintenance programme  (Lofthæfi)  
LHD-231 Operators maintenance programme checklist  (Lofthæfi)  

LHD-234 Tilkynning um breytta viðhaldsáætlun (AMP)

 (Lofthæfi)  
EASA Form 19 Umsókn um fyrsta skírteini/áritun/endurnýjun á Part -66 skírteini flugvéltæknis  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LHD-233 Application for the approval of an aircraft maintenance programme (< 2730 kg)  (Lofthæfi)  
LHD-240 MOE checklist  (Lofthæfi)  

LHD-241 CAME checklist (Word)

Eyðublað LHD - 241  Came checklist (Lofthæfi)
LHD-242 MTOE checklist  (Lofthæfi)  
LHD-401 Application for the approval of a type training course  (Lofthæfi)  
LHD-404 Application for aircraft type examination  (Lofthæfi)  
PBN qualification confirmation  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-1.240 Flight crew training and test/check form  for ATPL/MPL/Type-rating skill test and proficiency check on multi-pilot aeroplanes and single-pilot high-performance complex aeroplanes. (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-100 Umsókn um PPL(A) skírteini  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-101 LAPL_A Umsókn  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-102 Umsókn um skírteini fisflugmanns  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-103 Umsókn um endurútgáfu skírteinis fisflugmanns  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-110 PPL(A) færnipróf  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-111 LAPL_A Færnipróf_Skill test report (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-150 Umsókn um CPL(A) skírteini  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-151 Application for a CPL(A) licence following an integrated course   (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-160 Umsókn um CPL færnipróf  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-200 Umsókn um ATPL(A) skírteini (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-210 SPA(A) test/check form  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-220-CC Application for authorisation/re-authorisation to issue cabin crew attestation  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-230 Helicopter test/check form.  (Próf og skírteini einstaklinga)   
LF-250 Umsókn um FI(A)/CRI(A)/IRI(A) (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-255 FI/IRI(A)(H) framlenging/endurnýjun (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-260 FI(A)/CRI(A)/IRI(A) hæfni-/færnipróf (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-270 TRI/SFI Application and Report (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-272 TRI/SFI Revalidation/renewal Application (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-300 Umsókn um IR(A)   (Próf og skírteini einstaklinga)  
 LF-301 Application for Competency based Instrument Rating CB IR(A)    (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-302 Application for En route Instrument Rating EIR_A  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-310 IR færni/hæfnipróf  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-311 EIR skill test   (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-350 Umsókn um endurútgáfu Part-FCL skírteinis  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-355 Application for change of competent authority  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-355b Application form for the transfer of medical records  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-425 Umsókn um prófsýningu  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-432 CB IR EIR Oral-Exam  (Próf og skírteini einstaklinga)   
LF-443 Refresher training for renewal of expired aeroplane class- or type ratings  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-460 Umsókn um umbreytingu þjóðarskírteinis (A)(H)  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-460c Umsókn um umbreytingu þjóðarskírteinis (SPL)  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-470 Umsókn um fullgildingu ICAO skírteinis /Application for validation  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-480 Examiner Certificate Application and Report (Próf og skírteini einstaklinga)   
LF-483 Declaration of examiner regarding PBN checking privileges (for examiners) (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-510 Umsókn um skírteini flugumferðarstjóra (nýútgáfa/endurútgáfa)  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-520 Flugumsjónarmaður – umsókn um nýútgáfu/endurútgáfu  (Próf og skírteini einstaklinga)  
LF-530 Svifflugmaður umsókn um nýútgáfu/endurútgáfu  (Próf og skírteini einstaklinga)  
Minimum Inspection Programme task/inspection checklist/worksheet   ELA1 aeroplane not involved in commercial operations (Lofthæfi)  
Minimum Inspection Programmetask/inspection checklist/worksheet  ELA1 sailplanes and ELA1 powered sailplanes not involved in commercial operations (Lofthæfi)  
Part 66 Logbook basic Experience  (Próf og skírteini einstaklinga)  
SKR-01 Umsókn um nýskráningu  (Skráning Loftfara)  
SKR-02 Breyting á skráningu  (Skráning Loftfara)  
SKR-06 Afskráning  (Skráning Loftfara)  
Tilkynningar flugatvika
aviationreporting.eu 
(Flugatvik) PDF form
SGS-001 Proposed Corrective Action Plan  (Starfræksla loftfara, Lofthæfi, Próf og skírteini einstaklinga, Flugleiðsaga og flugvellir)  
SGS-002 Corrective Action Report  (Starfræksla loftfara, Lofthæfi, Próf og skírteini einstaklinga, Flugleiðsaga og flugvellir)
Réttindi flugfarþega - Eyðublað fyrir kvartanir Skaðabætur og/eða aðstoð til farþega þegar um er að ræða neitun á fari, tilfærslu yfir á lægra farrými, niðurfellingu flugferðar eða langa seinkun, þ.e. tilvik sem heyra undir reglugerð EB nr. 261/2004.(Flugfarþegar)
Rafræn umsókn  
Fatlaðir og hreyfihamlaðir farþegar - Eyðublað fyrir kvartanir  Kvartanir vegna þjónustu á flugvöllum á að beina til Isavia eða til Samgöngustofu.
Kvartanir vegna þjónustu flugrekanda á að beina til Samgöngustofu.
Eyðublaðið á eingöngu að nota þegar talið er að um brot á réttindum farþega er að ræða skv. EB reglugerð 1107/2006.(Flugfarþegar)
  Rafræn umsókn
SSD03 Móttaka og afhending gagna leyfishafa  (Lofthæfi, skráning loftfara)  
SS05 Umsókn um leyfi til sérstaks flugs, svo sem listflug, hjáflug, lágflug ofl.   (Leyfi til sérstaks flugs)  
SS06 Umsókn um leyfi til sérstaks flugs, fallhlífarstökk  (Leyfi til sérstaks flugs)  
SS07 Umsókn um leyfi til sérstaks flugs, karamellukast  (Leyfi til sérstaks flugs)  
SS08 Umsókn um leyfi til sérstaks flugs, flugsýningar og flugkeppnir   (Leyfi til sérstaks flugs)  
SS10 Umsókn um leyfi til sérstaks flugs fyrir þyrlur svo sem lendingar í þéttbýli ofl.  (Leyfi til sérstaks flugs)  
Tilkynning um Elt 406 Mhz neyðarsenda

Tilkynningar- og staðfestingareyðublaðið fyrir rétta kóðun og ísetningu  ELT406Mhz neyðarsenda fyrir loftför sem eru skráð í Loftfaraskrá Íslands.

(Starfræksla loftfara, lofthæfi, skráning loftfara)
  Rafræn umsókn
SKR-10 Guidelines for Form of Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation (IDERA)  (Skráning Loftfara) PDF form

 


Siglingar

Sjóferðabók Umsóknareyðublað fyrir útgáfu sjóferðabókar sem staðfesting á að viðkomandi sé sjómaður.(Atvinnuskírteini)
Rafræn umsókn
Læknisvottorð um sjón, heyrn og heilbrigði sjómanna Vottorð til Samgöngustofu. (Atvinnuskírteini, sjómannalæknir)  
STCW hæfnisskírteini á kaupskip og farþegaskip - CoP  Umsókn vegna útgáfu eða endurnýjunar á STCW hæfnisskírteini - Certificate of Proficiency STCW (Atvinnuskírteini)
Rafræn umsókn
STCW-F áritun erlends atvinnuskírteinis á fiskiskip og önnur skip Umsókn vegna útgáfu eða endurnýjunar á áritun erlends atvinnuskírteinis til starfa á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum - STCW-F Application for the issue of Endorsement attesting the issue of Certificate STCW-F (Atvinnuskírteini)
Rafræn umsókn  
STCW réttindaskírteini á kaupskip og farþegaskip Umsókn vegna útgáfu eða endurnýjunar á STCW réttindaskírteini á kaupskip og farþegaskip - Certificate of Competency STCW (Atvinnuskírteini)
Rafræn umsókn
STCW-F atvinnuskírteini á fiskiskip og önnur skip Umsókn vegna útgáfu eða endurnýjunar atvinnuskírteinis fyrir skipstjórnar- og vélstjórnarmenn til starfa á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum SCTW-F. Nánari upplýsingar  (Atvinnuskírteini)
Rafræn umsókn
Starfsleyfi fyrir plastbátasmiðju Umsóknareyðublað fyrir starfsleyfi plastbátasmiðju   
Hafnsögumannsskírteini Umsóknareyðublað um útgáfu á skírteini hafnsögumanns /Application for the issue of a pilot certificate(Atvinnuskírteini)
Rafræn umsókn
Leiðsögumannsskírteini Umsóknareyðublað um útgáfu á skírteini leiðsögumanns skipa / Application for the issue of a pilot certificate
(Atvinnuskírteini)
Rafræn umsókn
Atvinnukafaraskírteini Umsóknareyðublað fyrir þá sem ætla að stunda köfun við vinnu sína og köfun til sýnatöku í rannsóknarskyni.(Atvinnuskírteini)
Rafræn umsókn
Plastbátasmiður Umsóknareyðublað um viðurkenningu sem plastbátasmiður(Atvinnuskírteini)
Rafræn umsókn
Slysavarnarskóli - Frestur  Umsóknareyðublað um frest til að gangast undir öryggisfræðslu í Slysavarnaskóla sjómanna eða hjá öðrum viðurkenndum aðila(Undanþágur og frestur, lögskráning sjómanna )
Rafræn umsókn
 Aðgangur að lögskráningarkerfi Umsóknareyðublað til að sækja um aðgang að lögskráningu(Sigling, Lögskráning sjómanna)
Rafræn umsókn
Lögskráning - útgerða og skipstjóra Lögskráning útgerða og skipstjóra á skip í gegnum heimasíðu stofnunar með auðkenningu.(Lögskráning sjómanna)
Rafræn skráning
Lögskráning á vegum Samgöngustofu Umsókn - beiðni til Samgöngustofu um lögskráningu sjómanna á skip(Lögskráning sjómanna)
Rafræn umsókn
Beiðni um lögskráningardaga  Siglingartímar (Lögskráning sjómanna) Rafræn umsókn
Undanþága til starfa á farþegaskipum og flutningaskipum Umsóknareyðublað til sækja um undanþágu til starfa á farþegaskipum og flutningaskipum(Undanþágur og frestur)
Rafræn umsókn
Undanþága til starfa á fiskiskipum og öðrum skipum en farþegaskipum og flutningaskipum Umsóknareyðublað til að sækja um undanþágu til starfa á fiskiskipum og öðrum skipum en farþegaskipum og flutningaskipum(Undanþágur og frestur)
Rafræn umsókn
Öryggisskírteini um lágmarksmönnun Umsóknareyðublað um útgáfu öryggisskírteinis um lágmarksmönnun. Application for the issue of a safe manning document for a passenger ship/cargo ship.(Mönnunarfrávik)
Rafræn umsókn
Mönnunarnefnd fiskiskipa - Heimildir til þess að vera án stýrimanns og/eða vélavarðar þegar daglegur útivistartími skips er styttri en 14 klst. Umsóknareyðublað til mönnunarnefndar skipa til að sækja um heimild til þess að vera án stýrimanns og/eða vélavarðar þegar daglegur útivistartími skips er styttri en 14 klst.
(Mönnunarfrávik)
Rafræn umsókn
Skemmtibátaskírteini Umsóknareyðublað fyrir þá sem ætla að sækja um skipstjórnarskírteini skemmtibáta.(Skemmtibátar)
Rafræn umsókn
Milliskoðun skemmtibáta Eyðublað fyrir eiginskoðun skemmtibáta (Skemmtibátar)
Rafræn umsókn
Milliskoðunarskýrsla skemmtibáta (Skemmtibátar)  
Haffærisskírteini Umsóknareyðublað fyrir útgáfu haffærisskírteinis(Skemmtibátar, Skipsskírteini)
Rafræn umsókn
Nýsmíði, breytingar og innflutningur á skipum Umsóknareyðublað til stofnunar um yfirferð og samþykkt smíðalýsinga, teikninga og annarra gagna(Skipaeftirlit)
Rafræn umsókn
Útreikningar og útgáfa mælibréfs Umsóknareyðublað fyrir beiðni til stofnunar um yfirferð og samþykkt útreikninga og útgáfu mælibréfs(Skipaeftirlit)
Rafræn umsókn
Yfirferð stöðugleikagagna, framkvæmd halla- og hleðsluprófana Umsóknareyðublað fyrir beiðni til stofnunar um yfirferð og samþykkt stöðugleikagagna,samþykkt og framkvæmd halla- og hleðsluprófana(Skipaeftirlit)
Rafræn umsókn
Skoðunarskýrsla gúmmíbjörgunarbáts  (Skipaeftirlit)  
Skipaskoðun Umsóknareyðublað með beiðni um skoðun á skipi og búnaði(Skipaeftirlit)
Rafræn umsókn
Endurskráning skips á skipaskrá  Umsóknareyðublað vegna endurskráningar skips á skipaskrá(Skipaskráning)
  Rafræn umsókn
Umskráning skips á skipaskrá  Umsóknareyðublað vegna umskráningu á skipi (Skipaskráning)
  Rafræn umsókn
Nýskráning skips á skipaskrá  Umsóknareyðublað vegna nýskráningar skips á skipaskrá(Skipaskráning)
  Rafræn umsókn
Afskráning skips af skipaskrá Umsóknareyðublað með beiðni um afskráningu skips af skipaskrá(Skipaskráning)
Rafræn umsókn
Einkaleyfi á skipsnafni Umsóknareyðublað með beiðni um einkarétt til nafns á skipi(Skipaskráning)
Rafræn umsókn
Alþjóðleg skipsskírteini Umsóknareyðublað með beiðni um útgáfu á alþjóðlegum skipaskírteinum(Skipsskírteini)
Rafræn umsókn
Farþegaflutningar Umsóknareyðublað um leyfi eða endurnýjun á leyfi til farþegaflutninga(Starfsleyfi)
Rafræn umsókn
Starfsleyfi bátaleiga, kajakleiga, flúðasiglinga og siglingaklúbbs Umsóknareyðublað um starfsleyfi til reksturs bátaleiga, kajakleiga, flúðasiglinga og siglingaklúbbs(Starfsleyfi)
Rafræn umsókn
Starfsleyfi fyrir bátaleigur frístundafiskiskipa Umsóknareyðublað um starfsleyfi fyrir bátaleigur frístundafiskiskipa(Starfsleyfi)
Rafræn umsókn
Rithandarsýnishorn - fylgiblað með umsókn um skírteini Fylgiblað með umsóknum vegna skírteina fyrir t.d. STCW, STCW-F, hafnsögu- og leiðsögumannsskírteini.(Atvinnuskírteini)  
Hættulegur varningur - IMDG skírteini Umsóknareyðublað um útgáfu á vottorði þess sem ber ábyrgð á meðferð farms um borð í skipi sem flytur hættulegan varning(Atvinnuskírteini)
  Rafræn umsókn
 Innri úttekt hafnaraðstöðu  (Siglingavernd)   Rafræn umsókn
 Æfingar á framkvæmd hafnarverndar  (Siglingavernd)   Rafræn umsókn
Siglingatími Eyðublað fyrir vottorð um siglingatíma vegna 12 metra og 30 brl. réttinda (Atvinnuskírteini)   PDF eyðublað
Björgunarskipaskírteini Umsóknareyðublað um útgáfu eða endurnýjun á björgunarskipaskírteini (Atvinnuskírteini)
Rafræn umsókn
STCW áritun erlends réttindaskírteinis á kaupskip og farþegaskip Umsókn vegna útgáfu eða endurnýjun á áritun erlends STCW réttindaskírteinis. Application for the issue of Endorsement attesting the issue of certificate STCW  (Atvinnuskírteini)
  Rafræn umsókn
Læknisvottorð kafara Eyðblað til útfyllingar sem fylgiskjal með umsókn um atvinnukafaraskírteini.(Atvinnuskírteini)  
Mönnunarnefnd fiskiskipa - Önnur frávik en 14 kl st. regla Umsóknareyðublað til mönnunarnefndar fiskiskipa um frávik frá lögum um mönnun skipa
(Mönnunarfrávik)
 
Skráning skips sem er í smíðum eða er ófullgert að öðru leyti Umsóknareyðublað með beiðni um skráningu skips sem er í smíðum eða er ófullgert að öðru leyti(Skipaskráning)  
Skipasmíðaskírteini Eyðblað fyrir framleiðanda skips vegna útgáfu skipasmíðaskírteinis(Skipaskráning)  
Builder's Certificate Form for Builder's Certificate(Skipaskráning)  
Skoðun á slökkvibúnaði (Skipaeftirlit)  
Skoðunarvottorð vegna losunar- og sjósetningarbúnaðar gúmmíbjörgunarbáta  (Skipaeftirlit)  
Skoðun björgunarbúninga   (Skipaeftirlit)   
Skoðunarskýrsla brunaviðvörunarkerfis  (Skipaeftirlit)  
Skoðunarskýrsla björgunarbúninga  (Skipaeftirlit)   
Skýrsla til Samgöngustofu vegna viðgerða á skipum sem eru 15 metra eða lengri að mestu lengd (FOR-0049) (Skipaeftirlit)  
Umsókn til Samgöngustofu um smíði á skipum sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd (FOR-0035) (Skipaeftirlit)  
 Beiðni um skipagögn Beiðni um aðgang að gögnum til Samgöngustofu getur ýmist byggt á 5. og 14. gr upplýsingalaga nr. 140/2012, ásamt 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
(Skemmtibátar, Skipsskírteini, Sigling, Skipaskráning, Skipaeftirlit)
Rafræn umsókn
 Heilbrigðisvottorð - Health Certificate (STCW)  Vottorð um sjón, heyrn og heilbrigði farmanna (STCW). Aðeins viðurkenndir sjómannalæknar hafa aðgang að eyðublaði.(Sjómannalæknir)
Rafræn umsókn
Sjómannalæknar - viðurkenning Umsókn um viðurkenningu sem sjómannalæknir(Sjómannalæknir)
Rafræn umsókn
Réttindi farþega í siglingum - Eyðublað fyrir kvartanir  Skaðabætur og/eða aðstoð til farþega þegar um er að ræða, niðurfellingu siglingar eða seinkun, þ.e. tilvik sem heyra undir reglugerð EB nr. 1177/2010.(Farþegar)
Rafræn umsókn
Umsókn um staðfestingu þjónustusamnings Umsókn um staðfestingu þjónustusamnings útgerðar og þjónustuaðila um eftirlit og viðhald vélbúnaðar (Sigling, Þjónustusamningar) Rafræn umsókn
Þjónustusamningur útgerðar og þjónustuaðila um viðhald vélbúnaðar  (Sigling, Þjónustusamningar)