Kvartanir - Málsmeðferð

Hér má nálgast upplýsingar um málsmeðferð vegna kvartana flugfarþega. Fyrirspurnir um nánari upplýsingar er hægt að senda á netfangið neytendur@samgongustofa.is.

Samgöngustofa tekur mál til skoðunar í samræmi við ákvæði laga um loftferðir nr. 60/1998 og stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og sker úr ágreiningi með ákvörðun, sbr. 3. mgr. 126. gr. c og 140. gr. loftferðalaga og reglugerð 1048/2012 um skaðabætur og aðstoð til handa farþegum í flugi sem neitað er um far og þegar flugi er aflýst, seinkað eða flýtt eða vegna tapaðs farangurs eða tjóns á honum, sbr. EB 261/2004 um sameiginlegar reglur um skaðabætur og aðstoð til handa farþegum sem er neitað um far og þegar flugi er aflýst eða mikil seinkun verður og um að fella úr gildi reglugerð (EBE) nr. 295/91.

Kvörtun til Samgöngustofu skal berast innan tveggja ára frá dagsetningu flugs.

Málsmeðferð


  • Samgöngustofa tekur við kvörtun farþega og sendir flugrekanda til umsagnar. Berist athugasemdir flugrekanda þá eru þær sendar kvartanda til umsagnar. Þegar nauðsynleg gögn liggja fyrir þá tekur Samgöngustofa bindandi ákvörðun í málinu.
  • Samgöngustofa stefnir að því að gefa út ákvörðun innan þriggja mánaða frá því að öll nauðsynleg gögn liggja fyrir.
  • Kvartandi getur dregið kvörtun sína til baka á hvaða stigi málsins sem er.
  • Ákvarðanir Samgöngustofu eru kæranlegar til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins innan þriggja mánaða frá birtingu ákvörðunar.
  • Málsmeðferð hjá Samgöngustofu fer að öðru leyti en hér greinir eftir stjórnsýslulögum nr. 37/1993.

Nánari leiðbeiningar um hvernig á að kvarta til Samgöngustofu má finna hér. Var efnið hjálplegt? Nei