Fjarstýrð loftför (drónar)

Fjarstýrð loftför (drónar)

Helstu atriði reglugerðar um notkun dróna

Veggspjald - reglur um tómstundaflug
Veggspjald - reglur um atvinnuflug


Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur sett  reglugerð nr. 990/2017 um starfrækslu fjarstýrðra loftfara. Þar eru settar reglur um starfrækslu fjarstýrðra loftfara með það að markmiði að tryggja flugöryggi og öryggi og réttindi borgaranna. Reglugerðin tók gildi 15. desember 2017 og gildir um flug fjarstýrðra loftfara á Íslandi og innan íslenskrar lofthelgi. Undanþegin eru loftför sem vega minna en 250 g. 


Helstu atriði

  •  Auðkenna þarf dróna með nafni, heimilisfangi og símanúmeri. 
  •  Skrá þarf dróna í atvinnuskyni, þ.m.t. rannsókna. Skráning dróna fer fram rafrænt hér.
  •  Óheimilt er að fljúga dróna hærra en í 120 metra hæð án sérstaks leyfis frá Samgöngustofu. Hér má sækja um leyfi
  •  Grunngjald fyrir útgáfu heimildar til drónaflugs byggir á lið 14.1. í gjaldskrá Samgöngustofu
  •  Óheimilt er að fljúga drónum innan tiltekinna fjarlægða frá svæðamörkum flugvallar án leyfis frá rekstraraðila flugvallarins. Þó þarf ekki sérstakt leyfi ef aðeins er flogið neðar en hæstu mannvirki í nágrenni flugferils drónans. 
  •  Tryggja skal að notkun dróna valdi ekki óþarfa ónæði, skaði fólk eða dýr né valdi tjóni á eignum. Í þessu skyni skal áður en flug er framkvæmt, skilgreina starfrækslusvæði þannig að tryggð sé nægjanleg fjarlægð frá fólki, dýrum, mannvirkjum og eignum.
  •  Heimildir til flugs í grennd við íbúðarhúsnæði eða annars staðar þar sem fólk dvelst og á athafnasvæðum gilda almennar reglur um vernd eignarréttar, friðhelgi einkalífs og persónuverndar.

Nálægðartakmarkanir, 2 km, eru við alþjóðaflugvelli en 1,5 km við aðra áætlunarflugvelli. Alþjóðaflugvellir á Íslandi (2 km) eru Keflavíkurflugvöllur, Reykjavíkurflugvöllur, Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflugvöllur.

Svæðamörk flugvalla á Íslandi
Hér má finna kort sem sýna svæðamörk Reykjavíkurflugvallar
Listi yfir áætlunarflugvelli á Íslandi.


Myndbönd

Íslensk útgáfa: 

English version (Ensk útgáfa): 


Söluaðilar dróna
Söluaðilar dróna á Íslandi eru beðnir að koma veggspjöldunum til umráðenda fjarstýrðra loftfara sem eru ábyrgir fyrir því að fylgja ákvæðum reglugerðarinnar og hugsanlegu tjóni sem hlotist getur af notkun tækisins. Hægt er að panta útprentuð veggspjöld hér.

Alþjóðlegt samstarf
Samgöngustofa hefur tekið virkan þátt í alþjóðlegri umræðu um gerð reglna um dróna og fylgist vel með þeirri stefnumótun sem fer fram víðsvegar í heiminum. 

Flugöryggisstofnun Evrópu hefur birt drög að Evrópureglugerð um ómönnuð loftför (dróna), Opinion 01/2018 . Reglurnar gilda um notkun og gerð minni dróna, svo sem þeirra sem hvað algengastir eru nú. Um er að ræða fyrstu heildstæðu Evrópulöggjöfina á þessu sviði, en áður hefur hvert Evrópuríki haft eigin reglur um dróna.

Hér má sjá upplýsingar um dróna á ensku