Atvinnuflugmaður

Til að fá útgefið atvinnuflugmannsskírteini þarf að ljúka bóklegu og verklegu námi hjá viðurkenndum flugskóla sem hefur heimild til þjálfunar nemenda í atvinnuflugi

Um bóklegt nám

Bóklegt nám fer fram skv. útgefinni námsskrá sem inniheldur 14 greinar. Að loknu bóklegu námi hjá flugskóla þarf nemandinn að standast bókleg atvinnuflugmannspróf hjá Samgöngustofu í 13 próffögum:

 • 010 - Air law (LAW)
 • 021 - Airframe/systems/power plant (ASP)
 • 022 - Instrumentation (INST)
 • 031 - Mass and balance (M&B)
 • 032 - Performance (PERF)
 • 033 - Flight planning and monitoring (FPM)
 • 040 - Human performance (HUM)
 • 050 - Meteorology (MET)
 • 061 - General navigation (GEN NAV)
 • 062 - Radio navigation (R NAV)
 • 070 - Operational procedures (OPS)
 • 081 - Principles of flight (POF)
 • 090 - Communications (COM)

Fög ekki til prófs hjá Samgöngustofu:

 • 100 – Knowledge, Skills and Attitudes (KSA)

Útskrift úr skólaprófi hjá flugskóla gildir í 12 mánuði í hverju fagi og þarf nemandi að hefja próf Samgöngustofu í því fagi innan þess tíma, fram að útskrift af námskeiði. Þá gildir útskrift af námskeiði í 12 mánuði til að hefja próftöku hjá Samgöngustofu. Prófunum þarf að ljúka með 75% árangri að lágmarki í hverri námsgrein.

Standast þarf lokanámsmat í faginu 100 - Knowledge, Skills and Attitudes (KSA) hjá flugskóla áður en nemandi hefur fyrstu tilraun við sitt síðasta próffag á prófum Samgöngustofu.

Nemar hafa 18 mánuði til að ljúka prófunum talið frá enda þess mánaðar sem fyrsta próf var þreytt. Einnig gilda skilyrði um hámarksfjölda próftilrauna í hverju fagi (4) og hámarksfjölda prófsetna (6).

Útskrift úr bóklegum atvinnuflugmannsprófum (ATPL) gildir í 36 mánuði til að ljúka verklegu atvinnuflugmannsnámi og færniprófi til útgáfu atvinnuflugmannsskírteinis með blindflugsáritun (CPL / IR), talið frá og með þeim degi sem próftaki lýkur öllum bóklegum prófum. Þeir sem ekki fullnægja einhverjum framangreindum skilyrðum þurfa að gangast undir endurþjálfun hjá flugskóla og endurtaka bókleg próf Samgöngustofu.

Um verklegt nám

Upplýsingar um flugtímakröfur, sem og önnur skilyrði í verklegu námi, fyrir útgáfu CPL og ATPL skírteinis má finna í reglugerð (ESB) 1178/2011, útg. af EASA.

Að bóklegu og verklegu námi loknu þarf nemandi að standast verklegt færnipróf með prófdómara til útgáfu CPL skírteinis (fjölhreyflaáritun (MEP) og blindflugsáritun (IR) oftast tekin með). Bóklegum prófum hjá Samgöngustofu þarf að vera lokið áður en nemanda er heimilt að þreyta verklegt próf.

Til þess að geta sótt um frumútgáfu atvinnuflugmannsskírteinis (CPL) þarf umsækjandi m.a. að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 • Vera handhafi PPL skírteinis (sé um áfangaskipt nám að ræða).
 • Hafa náð 18 ára aldri.
 • Vera með gilt fyrsta flokks EASA, Part-MED heilbrigðisvottorð.
 • Sýna fram á tungumálafærni í ensku (ICAO Level 4 að lágmarki).
 • Hafa lokið bóklegu atvinnuflugmannsnámi og staðist bókleg próf hjá Samgöngustofu innan 36 mánaða.
 • Hafa lokið verklegu atvinnuflugmannsnámi og staðist færnipróf.

EASA Part-FCL atvinnuflugmannsskírteini:

CPL: Commercial Pilot Licence
ATPL: Airline Transport Pilot Licence

Útskrift úr bóklegum atvinnuflugmannsprófum (ATPL) gildir í 7 ár til útgáfu ATPL skírteinis, talið frá þeim degi sem blindflugsáritun rann síðast út í skírteini. Vísað er í flugtímakröfur, sem og önnur skilyrði, fyrir útgáfu ATPL skírteinis hér að ofan.

Réttindi atvinnuflugmanna

Réttindi handhafa atvinnuflugmannsskírteinis eru að stjórna þeim tegundum loftfara sem hann hefur öðlast réttindi á. Atvinnuflugmannsskírteini eitt og sér veitir skírteinishafa ekki endilega rétt til þess að stunda atvinnuflug. Til dæmis þarf viðkomandi að starfa hjá flugrekanda með flugrekstrarleyfi til þess að stunda farþegaflug. Til að mega flytja farþega þurfa flugmenn áður að hafa framkvæmt þrjú flugtök og þrjár lendingar á síðustu 90 dögum á viðkomandi tegund loftfars. Réttindi skv. atvinnuflugmannsskírteini eru háð því að flugmaður hafi einnig heilbrigðisvottorð í gildi.


Var efnið hjálplegt? Nei