Bókleg próf

Hér má finna ýmsar hagnýtar upplýsingar tengdar bóklegum einkaflugmannsprófum (PPL) og atvinnuflugmannsprófum (ATPL)

Þær kröfur sem gerðar eru um bókleg próf vegna útgáfu skírteina voru innleiddar með reglugerð nr. 180/2014. Nánari upplýsingar má finna í reglugerð (ESB) 1178/2011, útg. af EASA.

Næstu bóklegu próf

Einkaflugmannspróf (PPL):

 • 25. og 31. maí

Atvinnuflugmannspróf (ATPL):

 • 25., 26., 30. og 31. maí, 1. og 2. júní

Skráning og greiðslur

Nánari upplýsingar um næstu prófsetu, próftöflur og skráningartímabil má finna hér.

Verð fyrir hvert próf: PPL 4.133 kr. / ATPL 5.844 kr.

Próftaki verður að hafa lokið skólaprófi með fullnægjandi árangri (75%) áður en hann skráir sig til prófs hjá Samgöngustofu.

Prófgjöld fást ekki endurgreidd eftir að skráningarfrestur í próf er liðinn.

Nemendur í erlendum flugskólum þurfa að senda inn sér umsókn með góðum fyrirvara áður en próftaka er heimiluð. Frekari upplýsingar má finna hér neðst á síðu.

Áætlun um bókleg próf 2023

Komin er út áætlun bóklegra prófa fyrir árið 2023.

Athugið að eftirfarandi áætlun er birt með fyrirvara um breytingar. Ekki er hægt að ábyrgjast fyrirfram að próf fari fram á þeim dagsetningum sem tilgreindar eru á áætlun. Allar breytingar verða auglýstar með sem mestum fyrirvara.

Einkaflugmannspróf (PPL) hjá Samgöngustofu - áætlun 2023

 • 12. og 16. janúar
 • 28. febrúar og 2. mars
 • 18. og 19. apríl
 • 25. og 31. maí
 • 17. og 21. ágúst
 • 5. og 9. október
 • 7. og 12. desember

Atvinnuflugmannspróf (ATPL) hjá Samgöngustofu - áætlun 2023

 • 9., 10., 11., 12. og 13. janúar
 • 27. og 28. febrúar, 1., 2. og 3. mars
 • 14., 17., 18., 19. og 21. apríl
 • 25., 26., 30. og 31. maí, 1. og 2. júní
 • 14., 15., 16., 17. og 18. ágúst
 • 2., 3., 4., 5. og 6. október
 • 8., 11., 12., 13. og 14. desember

Leiðbeiningar fyrir bókleg flugpróf

Leiðbeiningar fyrir rafrænt bókunar- og greiðslukerfi má finna hér

Leiðbeiningar fyrir bókleg flugpróf Samgöngustofu má finna hér

Leiðbeiningar vegna notkunar á heftum í ATPL-prófum má finna hér

Próftökum ber að kynna sér og fara eftir prófreglum. Þær má finna hér

Veikindi/önnur forföll á prófum

Próftakar mega tilkynna veikindi eða önnur forföll með því að senda tölvupóst á: prof@icetra.is

Slíkt er þó óþarft nema í undantekningartilfellum. Ekki er gerð krafa um að próftakar tilkynni veikindi eða skili inn læknisvottorði. 

Prófgjöld fást ekki endurgreidd eftir að skráningarfrestur í próf er liðinn, þ.m.t. þegar um veikindi er að ræða.

Leyfileg fylgigögn í próf

Próftakar mega koma með eftirfarandi fylgigögn í próf:

Almennt

 • Skriffæri

 • Óforritanleg reiknivél

 • Flugreiknistokkur (mekkanískur/óforritanlegur)

 • Gráðubogi (plotter)

 • Áttaviti og sirkill

 • Reglustika

ATPL

 • Mass and Balance: CAP 696

 • Performance: CAP: 698

 • Flight Planning & Monitoring: Jeppesen General Student Pilot Route Manual (GSPRM 2017) og CAP 697

 • General Navigation: Jeppesen General Student Pilot Route Manual (GSPRM 2017)

PPL

 • Íslenskt sjónflugskort í 070-Flight performance & planning og 090-Navigation.

Nauðsynleg fylgigögn: Próftakar þurfa að hafa með sér Jeppesen GSPRM 2017 (ATPL), og Íslenskt sjónflugskort (PPL), í próf í viðkomandi próffögum.

Öll önnur gögn eru óheimil og geta túlkast sem brot á prófreglum.

Fylgigögn sem próftaki kemur með í próf mega ekki innihalda lausnir eða yfir/undirstrikanir á gröfum, kortum eða nokkurs konar glósum. Skyndiskoðanir verða framkvæmdar af yfirsetumönnum og gögn sem brjóta þessar reglur gerð upptæk.

Verði próftaki uppvís um svindl varðar það ógildingu á öllum einkunnum hans hjá Samgöngustofu og a.m.k. 12 mánaða próftökubann í öllum aðildarríkjum EASA.

Tungumál

Hægt er að taka bókleg einkaflugmannspróf (PPL) á íslensku eða ensku. Próftaki velur tungumál áður en próftaka hefst.

Aðeins er í boði að taka atvinnuflugmannspróf (ATPL) á ensku.

Tímafrestir og önnur skilyrði vegna bóklegra prófa

 • Próftaka ber að ljúka öllum prófum með lágmarksárangri (75%) innan 18 mánaða (talið frá enda þess mánaðar sem hann þreytti sitt fyrsta próf).
 • Próftaki fær að hámarki fjórar tilraunir í hverju próffagi.
 • Próftaki í bóklegum ATPL prófum fær að hámarki sex prófsetur (sittings) til þess að ljúka öllum prófum. Athugið að enginn hámarksfjöldi er á setum í PPL prófum.
 • Próftaki í bóklegum ATPL prófum þarf að standast öll lokapróf og lokanámsmat í Area 100–KSA áður en hann getur hafið fyrstu tilraun við sitt síðasta próffag á prófum Samgöngustofu.
 • Útskrift úr bóklegum ATPL prófum Samgöngustofu gildir til útgáfu CPL / IR skírteinis í 36 mánuði, frá og með þeim degi sem próftaki lýkur öllum bóklegum prófum. 
 • Útskrift úr bóklegum PPL prófum gildir til útgáfu PPL skírteinis í 24 mánuði, frá og með þeim degi sem próftaki lýkur öllum bóklegum prófum.

 

Einkunnir berast próftaka í tölvupósti eigi síðar en viku eftir síðasta próf í próftörn.

 


Var efnið hjálplegt? Nei