Flugöryggisáætlun

Flugöryggisáætlunin er ein af þremur öryggisáætlunum innan Samgönguöryggisáætlunar

Í áætluninni eru sett fram afmörkuð verkefni er varða stefnu og markmið landsins í öryggiskröfum, áhættustjórnun öryggis, öryggistryggingu og miðlun þekkingar og þjálfun. Út frá áætluninni er unnið að þeim verkefnum sem falla þar undir og stuðla að auknu flugöryggi. Dæmi um slík verkefni er áhættugreining leyfishafa og tillögur að eftirlitsáætlunum sem stundum fela í sér aukið eftirlit byggt á áhættugreiningu.

Markmið Flugöryggisáætlunar er að ná viðunandi stigi öryggis (acceptable level of safety) í öllum þáttum samgöngukerfisins er varðar flug.

Má þar nefna tæki, búnað, fólk, viðhald, þjálfun, innviði o.s.frv.

Hér má finna flugöryggisáætlun Íslands

Verkefnaáætlun vegna flugöryggisáætlunar Íslands

Annual Safety review 2021


Rammi Flugöryggisáætlunar

Rammi Flugöryggisáætlunarinnar er þessi (ICAO forskrift úr viðauka 19)

1. Stefna og markmið landsins

 • Öryggisstaðlar og viðmið
 • Fyrirsvar og ábyrgð
 • Rannsóknir flugslysa og alvarlegra flugatvika
 • Þvingunarúrræði er varðar eftirfylgni

2. Áhættustjórnun öryggis

 • Öryggiskröfur er varða slík kerfi (SMS)  hjá veitendum þjónustu í flugi
 • Samþykki á viðunandi öryggisstigi fyrir veitendur þjónustu í flugi

3. Öryggistrygging

 • Eftirlit
 • Söfnun gagna um atvik, greiningar og miðlunar þeirra
 • Umfang og tíðni eftirlits stýrist af áhættumati byggðu á gögnum

4. Miðlun og vitund

 • Miðla þekkingu og þjálfa starfsfólk innávið
 • Miðla þekkingu og þjálfa starfsfólk út á við

Var efnið hjálplegt? Nei