Flugreglur og mildun hávaða frá flugumferð

Flugumferð er einkum skipulögð með tilliti til flugöryggis og hávaðamildunar, sérstaklega í nágrenni flugvalla. Um þetta gilda ýmsar ráðstafanir og takmarkanir í samræmi við kröfur og tilmæli Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) sem Ísland er aðili að.

Flugreglur og sjónflugsleiðir

Um flughæðir á Íslandi gildir eftirfarandi: 

  • Yfir þéttbýli skal ekki flogið í minni hæð en 1.000 fetum (um 300m).
  • Yfir dreifbýli skal ekki flogið í minni hæð en 500 fetum (150m).
  • Flugtök og lendingar eru undanskildar þessum takmörkunum, auk þess sem hægt er að veita sérstakt leyfi. Landeigendur geta einnig veitt sérstaka heimild til lendingar á landi sínu.
  • Þá eru sérstakar ráðstafanir gerðar til að skipuleggja brottflug og aðflug við flugvelli, svokallaður umferðarhringur sem og sjónflugsleiðir til og frá flugvelli.

Aðgerðir til að milda hávaða

  • Mikil framþróun hefur átt sér stað í þróun hreyfla og tæknin hjálpar sífellt til varðandi minni útblástur og hávaða. Ný loftför uppfylla strangari skilyrði en þau eldri.
  • Sérstakar ráðstafanir eru gerðar á flestum flugvöllum til að milda hljóð frá loftförum, bæði með takmörkunum á flugleiðum, opnunartímum, tilmælum og sérstökum skilyrðum. Slíkar ráðstafanir er í stöðugri þróun.

Flug í sátt við umhverfið

  • Það sem sumum þykir vera óþarfa hávaði og truflun af flugi er öðrum ekki til ama. Leitast er við að koma til móts við umhverfið með stöðugri framþróun og ráðstafanir taka mið af gildandi reglum og kröfum.
  • Flugmenn þurfa að vera tillitsamir gagnvart umhverfi sínu á sama hátt og almenningur áttar sig á því að flug er hluti af samfélaginu eins og önnur farartæki og starfsemi.
  • Frá jörðu getur verið erfitt að meta flughæð tiltekins loftfars. Slíkt getur verið háð t.d. landslagi, veðurskilyrðum og sjónarhorni.

Athugasemdir varðandi flug 

Athugasemdir vegna hávaða frá loftförum ber að senda á viðeigandi heilbrigðisnefnd, en þær hafa eftirlit með framkvæmd reglugerðar um hávaða. Athugasemdir vegna flughæða má senda rafrænt til Samgöngustofu.


Var efnið hjálplegt? Nei