Almennt

Lög

Lög um Samgöngustofu

 • Lög um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013.
 • Lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála, nr. 119/2012 
 • Lög um samgönguáætlun, nr. 33/2008


Almennt

ReglurBreytingar

Breytingar á lögum og reglum

 • 2020
  • LR24-Flug 24.7. rg. 708/2020 um breytingu á reglugerð nr. 48/2012 um sameiginlegar reglur um flugrekstur og flugþjónustu innan Evrópska efnahagssvæðisins
  • LR23-Umferð 15.6. rg. 584/2020 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR22-Flug 11.6. rg. 444/2020 um kröfur um notkun loftrýmis og verklagsreglur um hæfisbundna leiðsögu
  • LR21-Umferð 8.6. lög 51/2020 um breytingu á lögum um leigubifreiðar, nr. 134/2001 (innlögn atvinnuleyfis).
  • LR20-Siglingar 3.6. rg. 512/2020 um (3.) breytingu á reglugerð nr. 680/2004 um vinnu- og hvíldartíma skipverja á farþegaskipum og flutningaskipum.
  • LR19-Flug 28.5. rg. 499/2020 um breytingu á reglugerð nr. 1125/2014 um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta
  • LR18-Flug 28.5. rg. 491/2020 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd 
  • LR17-Flug 25.5. rg. 468/2020 um breytingu á reglugerð nr. 180/2014 um áhöfn í almenningsflugi
  • LR16-Umferð 19.5. rg. 451/2020 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd. búnað ökutækja
  • LR15-Umferð 30.4. rg. 399/2020 um breytingu á reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja.
  • LR14-Umferð 28.4. rg, 389/2020 um breytingu á reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja.
  • LR13-Umferð 28.4. 380/2020 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR12-Flug 1.4. rg. 279/2020 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR11-Umferð 30.3. rg. 266/2020 um breytingu á reglugerð nr. 474/2017, um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR10-Umferð 30.3. rg. 256/2020 um breytingu á reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja.
  • LR09-SGS sugl. 23.3 242/2020 frestun á gildistöku gjaldskrár Samgöngustofu, stjórnsýslustofnunar samgöngumála, sbr. auglýsingu nr. 220/2020.
  • LR08-SGS augl. 23.3 220/2020 um gjaldskrá Samgöngustofu, stjórnsýslustofnunar samgöngumála.
  • LR07-Umferð 20.3 lög nr. 21/2020 breyting á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi,
   nr. 28/2017, með síðari breytingum.
  • LR06-Flug 20.3. lög nr. 21/2020 breyting á lögum um loftferðir, nr. 60/1998, með síðari breytingum.
  • LR05-Sigling 20.3 lög nr. 21/2020 breyting á siglingalögum, nr. 34/1985, með síðari breytingum.
  • LR04-Umferð 9.3. lög nr. 10/2020 um breytingu á lögum um leigu skráningarskyldra ökutækja, nr. 65/2015 (stjórnvaldssektir).
  • LR03-Flug 14.2. rg. nr. 114/2020 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR02-Umferð 24.1. rg. nr. 36/2020 um breytingu á reglugerð nr. 929/2006 um ökuferilsskrá og punktakerfi vegna umferðarlagabrota.
  • LR01-Siglingar 1.7. lög nr. 166/2019 um breytingu á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, nr. 30/2007, með síðari breytingum (smáskipaviðmið og mönnunarkröfur).
 • 2019
  • LR36-Umferð 30.12. rg. 1244/2019 um ökutækjatryggingar.
  • LR35-Umferð 30.12. rg. 1240/2019 um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim.
  • LR34-Umferð 27.12. lög nr. 136/2019 um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 (viðurlög o.fl.).
  • LR33-Flug 29.11. rg. 1058/2019um breytingu á reglugerð nr. 48/2012 um sameiginlegar reglur um flugrekstur og flugþjónustu innan Evrópska efnahagssvæðisins. 
  • LR32-Umferð 29.11. rg. 1057/2019 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR31-Umferð 29.11. rg. 1056/2019 um breytingu á reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja.
  • LR30-Umferð 29.11. rg. 1055/2019 um breytingu á reglugerð nr. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR29-Umferð 29.11. rg. 1054/2019 um breytingu á reglugerð nr. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi. 
  • LR28-Flug 29.11. rg. nr. 1053/2019 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR27-Flug 29.11. rg. nr. 1042/2019 um breytingu á reglugerð nr. 926/2015 um viðvarandi lofthæfi loftfara og flugtæknilegra framleiðsluvara, hluta og búnaðar og um samþykki fyrir viðhaldsstöðvum og starfsfólki á þessu sviði.
  • LR26-Flug 29.11. rg. nr. 1041/2019um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR25-Sigling 29.11. rg. nr. 1040/2019 um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR24-Umferð 5.11. lög nr. 124/2019 um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019.
  • LR23-Umferð 29.10. rg. 925/2019 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR22-Umferð 21.10. rg. 909/2019 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR21-Umferð 23.9. rg. 834/2019  um breytingu á reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi á landi.
  • LR20-Flug 17.9 rg. 813/2019 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR19-Flug 13.8. rg. 720/2019 um sameiginlegar kröfur fyrir veitendur þjónustu á sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar/flugleiðsöguþjónustu og á sviði starfsemi neta fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og eftirlit með þeim.
  • LR18-Umferð 16.7. rg. 664/2019 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR17-Flug Lög16.7. 74/2019 um Höfðaborgarsamninginn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara.
  • LR16-Umferð lög 16.7. 77/2019 Umferðarlög. Taka gildi 1. janúar 2020.
  • LR15-Flug 9.7. rg. 644/2019 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR14-Siglingar 18.6. lög nr 41/2019 um breytingu á lögum um siglingavernd, nr. 50/2004, með síðari breytingum (dagsektir, laumufarþegar o.fl.).
  • LR13-Siglingar 24.5 rg. nr. 483/2019 um um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR12-Umferð 24.5 Lög nr. 30/2019 um  ökutækjatryggingar (Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2020.).
  • LR11- Siglingar 22.5 Reglur um réttindi áhafna á farþegabátum
  • LR10 Flug 22.5 rg. 464/2019 um flutning hergagna með loftförum.
  • LR09 Flug 22.5 rg. 439/2019 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR08 Umferð 22.5 rg. 449/2019 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR07 Flug 2.5. ákv. SGS nr. 1/2019 um lýsingu og merkingu hindrana sem gætu talist ógn við flugöryggi. Birt skv. 140 gr. loftferðalaga nr. 60/1998.
  • LR06 Umferð 23.4. 365/2019 um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 289/1995 með síðari breytingum.
  • LR05 Umferð 8.4. 322/2019 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR04 Umferð 25.3. 279/2019, um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR03 Siglingar 26.2. rg. 198/2019 um breytingu á reglugerð nr. 175/2008 um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum, með síðari breytingum.
  • LR02 Flug 31.1. rg. 59/2019 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR01 SGS 9.1.,  lög nr. 150/2018 um breytingu á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis).
  • LR47-Umferð rg. 1249/2018 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR46-Umferð rg. 1087/2018 um breytingu á reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja.
  • LR45-Umferð rg. 1086/2018 um breytingu á reglugerð nr. 751/2003 um skráningu ökutækja með síðari breytingum.
  • LR44-Flug 30.11. rg. 1085/2018 um starfrækslu loftbelgja.
  • LR43-Flug 30.11. rg. 1084/2018 um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
  • LR42-Flug 30.11. rg. 1083/2018 um breytingu á reglugerð nr. 75/2016 um kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða flugvelli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008.
  • LR41-Flug 30.11. rg. 1082/2018 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR40-Flug 30.11. rg. 1081/2018 um breytingu á reglugerð nr. 180/2014 um áhöfn í almenningsflugi.
  • LR39-Umferð 30.11. rg. 1079/2018 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR38-Sigling 21.11. rg. 1011/2018 um breytingu á reglugerð nr. 816/2011, um hafnarríkiseftirlit, með síðari breytingum.
  • LR37-Sigling 30.10. rg. 943/2018 um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR36-Sigling 4.10. rg. 870/2018 um þjónustuaðila skipsbúnaðar.
  • LR35-Sigling 28.9. rg. 857/2018 um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR34-Sigling 12.9. rg. 823/2018 um breytingu á reglugerð nr. 816/2011, um hafnarríkiseftirlit, með síðari breytingum.
  • LR33-Flug 16.8. rg. 770/2018 um breytingu á reglugerð um flugvernd nr. 750/2016.
  • LR32-Gjaldskrá-2.8. Auglýsing nr. 745/2018 um breytingu á gjaldskrá Samgöngustofu skv. auglýsingu nr. 338/2015, með síðari breytingum.
  • LR31-Umferð 28.6 lög nr. 83/2018 um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, nr. 28/2017 (leyfisskyldir farþegaflutningar). 
  • LR30-Sigling 28.6 lög nr. 82/2018 um breytingu á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna.
  • LR29-Sigling 28.6 lög nr. 81/2018 um kofun.
  • LR28-Flug/siglingar 26.6. lög nr. 71/2018 um breytingu á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir (laumufarþegar, bakgrunnsathuganir o.fl.).
  • LR27-Flug 1.6. 573/2018 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR26-Flug 1.6. 572/2018 um breytingu á reglugerð nr. 732/2014 um kröfur um bil milli talrása í samevrópska loftrýminu.
  • LR25-Flug 1.6. 571/2018 um breytingu á reglugerð nr. 602/2008 um kröfur er varða verklagsreglur og flugáætlanir innan samevrópska loftrýmisins.
  • LR24-Umferð 31.5. rg. 544/2018 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR23-Umferð 31.5. rg. 543/2018  um breytingu á reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi á landi.
  • LR22-Flug 29.5. rg. um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
  • LR21-Flug 29.5. rg. 538/2018 um breytingu á reglugerð nr. 1127/2014 um kröfur um afköst og rekstrarsamhæfi kögunar í samevrópska loftrýminu.
  • LR20-Flug 29.5 rg. 537/2018 um breytingu á reglugerð nr. 438/2012 um sameiginlegar reglur um flæðisstjórnun flugumferðar.
  • LR19-Sigling 24.5 rg. 507/2018 um breytingu á reglugerð nr. 265/2008 um framkvæmd siglingaverndar.
  • LR18-Umferð 23.5 rg. 493/2018 um breytingu á reglugerð nr. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR17-Sigling 14.5 Lög nr. 25/2018 um breytingu á lögum um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála, nr. 119/2012 (birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga).
  • LR16-Flug 2.5. lög nr. 20/2018 FORSETAÚRSKURÐUR um breytingu á forsetaúrskurði nr. 84/2017, um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands.
  • LR15-Sigling 2.5. rg. 422/2018 um breytingu á reglugerð nr. 666/2001, um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.
  • LR14-Sigling 18.4. rg. 390/2018 um sannprófun á þyngd hlaðinna gáma um borð í skipum.
  • LR13-Sigling 18.4. rg. 389/2018 um breytingu á reglugerð nr. 1017/[2003], um skoðanir á skipum og búnaði þeirra, með síðari breytingum.
  • LR12-Flug 16.4. rg. 372/2018 um breytingu á reglum nr. 176/1983 um þjóðernis- og skrásetningarmerki íslenskra loftfara.
  • LR11-Flug 16.4. rg. 371/2018 um breytingar á reglugerð nr. 202/2007 um flokkun loftfara og lofthæfivottorða og reglugerð nr. 854/2016 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð fyrir skírteini og þjálfun flugumferðarstjóra.
  • LR10-Flug 16.4. rg. 370/2018 um aðgang að flugafgreiðslu á flugvöllum.
  • LR09-Umferð 12.4. rg. 352/2018 um breytingu á reglugerð nr. 397/2003 um leigubifreiðar.
  • LR08-Umferð 12.4. rg. 346/2018 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja, með síðari breytingum
  • LR07-Flug 3.4. rg. 334/2018 um breytingu á reglugerð nr. 695/2010 um almannaflug þyrlna.
  • LR06-Flug 3.4. rg. 333/2018 um breytingu á reglugerð nr. 694/2010 um almannaflug flugvéla.
  • LR05-Umferð 3.4. rg. 321/2018 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökutækja og eftirlit, með síðari breytingum.
  • LR04-Umferð 20.3. rg. 288/2018 um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim.
  • LR03-Flug 6.2. rg. 117/2018 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd, með síðari breytingum.
  • LR02-Umferð 25.1. rg. 46/2018 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja, með síðari breytingum.
  • LR01 -Flug rg. 1203/2017 um breytingu á reglugerð um flugvernd nr. 750/2016.
 • 2018
  • LR52-Flug 14.12. rg. 1085/2017 um notkun tölvufarskráningarkerfa.
  • LR51-Umferð 8.12. rg. 1073/2017 um breytingu á reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja.
  • LR50-Umferð 7.12. rg. 1067/2017 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR49-Sigling 7.12. rg. 1068/2017 um breytingu á reglugerð nr. 94/2004, um starfshætti faggiltra skoðunarstofa skipa og búnaðar, með síðari breytingum.
  • LR48-Umferð 1.12. rg. 1056/2017 um breytingu á reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja.
  • LR47-Flug 1.12. rg. 1038/2017 um breytingu á reglugerð nr. 693/2010 um kröfur um samræmda úthlutun og notkun á spurnarkóðum kögunarsvarratsjár fyrir samevrópska loftrýmið, og um breytingu á reglugerð nr. 732/2014 um kröfur um bil milli talrása í samevrópska loftrýminu.
  • LR46-Flug 1.12. rg. 1037/2017 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR45-Flug 1.12. rg. 1036/2017 um breytingu á reglugerð nr. 602/2008 um kröfur er varða verklagsreglur og flugáætlanir innan samevrópska loftrýmisins.
  • LR44-Umferð 24.11. rg. 1009/2017 um breytingu á reglugerð nr. 627/2005, um ákvörðun kílómetragjalds og skyldur ökumanna.
  • LR43-Umferð 24.11. rg. 1008/2017 um breytingu á reglugerð nr. 599/2005, um ökumæla, verkstæði, álestraraðila og eftirlitsaðila kílómetragjalds.
  • LR42-Flug 23.11. rg. 990/2017 um starfrækslu fjarstýrðra loftfara.
  • LR41-Umferð 3.11. rg. 919/2017 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR40-Flug 27.10. rg. 900/2017 um tilkynningu atvika í almenningsflugi sem og greiningu á og eftirfylgni með þeim.
  • LR39-Sigling 24.10. rg. 897/2017 um breytingu á reglugerð nr. 130/2016, um hönnun og framleiðslu skemmtibáta og einmenningsfara.
  • LR38-Sigling 24.10.  rg. 896/2017 um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað.
  • LR37-Sigling 5.10. rg. 850/2017 um breytingu á reglugerð nr. 175/2008, um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum, með síðari breytingum.
  • LR36-Umferð 29.9. rg. 835/2017 um breytingu á reglugerð nr. 397/2003 um leigubifreiðar.
  • LR35-Umferð 1.9. rg. 777/2017 um breytingu á reglugerð nr. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR34-Umferð 31.8. rg. 768/2017 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit.
  • LR33-Umferð 31.8. rg. 767/2017 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR32-Umferð 31.8. rg. 766/2017 um breytingu á reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi á landi.
  • LR31-Umferð 2.8. rg. 699/2017um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja. 
  • LR30-Flug 2.8. rg. 659/2017 um breytingu á reglugerð nr. 770/2010 um flugreglur.
  • LR29-Sigling 2.8. rg. 654/2017 um breytingu á reglugerð nr. 463/1998, um leyfi til farþegaflutninga með skipum
  • LR28-Flug 2.8. rg. 653/2017 um breytingu á reglugerð nr. 125/2016 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð er varðar flugrekstur flugrekenda frá þriðja landi.
  • LR27-Flug 2.8. rg. 652/2017 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR26-Flug 2.8. rg. 651/2017 um breytingu á reglugerð nr. 438/2012 um sameiginlegar reglur um flæðisstjórnun flugumferðar.
  • LR25-Sigling 2.8. rg. 619/2017 um samræmda afhendingu og miðlun upplýsinga um flutninga á sjó.
  • LR24-Sigling  2.8. rg. 616/2017 um rannsóknir og forvarnir gegn sjóslysum og sjóatvikum.
  • LR23-Sigling rg. 586/2017 um innleiðingu viðauka við alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkvæmt bókun 1978 (MARPOL-samningur).
  • LR22-Sigling rg. nr. 580/2017 um slysavarnir og öryggisbúnað í höfnum.
  • LR21-Umferð rg. nr. 552/2017 um breytingu á reglugerð um flutning á hættulegum farmi á landi nr. 1077/2010.
  • LR20-Sigling lög nr. 44/2017 um breytingu á lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004 og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði).
  • LR19-Sigling lög nr. 42/2017 um breytingu á lögum nr. 30/2007, um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.).
  • LR18-Umferð lög nr. 41/2017 um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari breytingum (bílastæðagjöld).
  • LR17-lög 40/2017 um breytingu á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga).
  • LR16-flug rg. 533/2017 um breytingu á reglugerð nr. 772/2010 um upplýsingaþjónustu flugmála.
  • LR15-Flug rg. 515/2017 um breytingu á reglugerð um flugvernd nr. 750/2016.
  • LR14-Sigling rg. 488/2017 um breytingu á reglum nr. 189/1994, um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, með síðari breytingum.
  • LR13- 1.6. augl. 485/2017 um breytingu á gjaldskrá Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála, skv. auglýsingu nr. 338/2015, með síðari breytingum.
  • LR12-Umferð 31.5. rg. 476/2017um gjaldtöku af umferð flutningabifreiða.
  • LR11-Umferð 31.5. rg. 475/2017 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 181/2011 frá 16. febrúar 2011 um réttindi farþega í hópbifreiðum og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004.
  • LR10-Umferð 31.5 rg. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR09-Umferð 30.5. lög 28/2017 um farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR08-Umferð 19.5. augl. 408/2017 um útgáfu skoðunarhandbókar ökutækja.
  • LR07-Umferð 25.4. rg. 344/2017 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR06-Flug 5.4. rg. 287/287 um breytingu á reglugerð um flugvernd nr. 750/2016.
  • LR05-Umferð 30.3. rg. 256/2017 um breytingu á reglugerð nr. 528/2002 um fólksflutninga á landi.
  • LR04-Flug 16.3. rg. 211/2017 um breytingu á reglugerð um upplýsingaþjónustu flugmála, nr. 772/2010.
  • LR03-Umferð 28.2. rg. 159/2017 um breytingu á reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja. 
  • LR02-Umferð 16.2. rg. 119/2017 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR01-Siglingar 24.01. rg. 44/2017 um breytingu á reglugerð nr. 666/2001, um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.
 • 2017
  • LR45-Siglingar 30.12.16 rg. 1219/2016 um breytingu á reglugerð nr. 474/2007 um vernd skipa og hafnaraðstöðu.
  • LR44-Umferð 28.12.16 rg. 1159/2016 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR43-Flug 28.12.16 rg. 1158/2016 um breytingu á reglugerð um almannaflug flugvéla, nr. 694/2010 og reglugerð um almannaflug þyrlna, nr. 695/2010.
  • LR42-Siglingar 6.12.16 rg. 1066/2016 um sannprófun á þyngd hlaðinna gáma um borð í skipum.
  • LR41-Flug 1.12.16 rg. 1055/2016 um notkun tölvufarskráningarkerfa í loftflutningum.
  • LR40-Flug 22.11.16 rg. 992/2016 um breytingu á reglugerð nr. 180/2014 um áhöfn í almenningsflugi.
  • LR39-Flug 22.11.16 rg. 991/2016 um breytingu á reglugerð nr. 962/2013 um sameiginlegar kröfur til notenda loftrýmisins og verklagsreglur vegna notkunar árekstrarvara loftfara.
  • LR38-Flug 22.11.16 rg. 990/2016 um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
  • LR37-Siglingar 22.11.16 rg. 989/2016 um skipsbúnað.
  • LR36-Umferð 22.11.16 rg. 987/2016 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR35-Umferð 21.11.16 rg. 982/2016 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit. Ath. þetta er sama reglugerð og í LR33 nema búið að breyta um númer.
  • LR34-Umferð 21.11.16 rg. 983/2016 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR33-Umferð.18.11.16. rg. 977/2016 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit.
  • LR32-Siglingar.8.11.16. rg. 918/2016 um breytingu á reglugerð nr. 652/2009, um nefnd Evrópusambandsins um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum.
  • LR31-Flug.30.10.16.rg. 886/2016 um breytingu á reglugerð nr. 380/2013 um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja.
  • LR30-Flug.30.10.16. rg. 885/2016 um breytingu á reglugerð um sameiginlegar reglur um almenningsflug og stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu nr. 812/2012.
  • LR29-Flug.16.10.16.rg.864/2016 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð fyrir skírteini og þjálfun flugumferðarstjóra.
  • LR28-Umferð.11.10.16.rg.846/2016 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR27-Flug.26.9.16.augl. um gildistöku ákvörðunar Samgöngustofu nr. 3/2016 um gildistöku reglna um skipan og starfsemi flugverndarnefnda flugvalla.
  • LR26-Flug.2.9.16.rg.750/2016 um flugvernd.
  • LR25-Umferð.31.8.16. rg.737/2016 um breytingu á reglugerð nr. 397/2003 um leigubifreiðar.
  • LR24-Umferð.31.8.16. rg. 736/2016 um breytingu á reglugerð nr. 528/2002 um fólksflutninga á landi.
  • LR23-Umferð.4.8.16. rg. 691/2016 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit.
  • LR22-Siglingar.2.8.16. rg. 680/2016 um breytingu á reglugerð nr. 666/2001, um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.
  • LR21-Flug.4.7.16.rg.122/2016, um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
  • LR20-Siglingar.24.6.16. rg. 536/2016, um innleiðingu viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1177/2010 um réttindi farþega sem ferðast á sjó
  • LR19-Umferð.15.6.16. rg. 534/2016, um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR18-Umferð.31.5.16 rg. 446/2016, um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR17-Flug.30.5.16. rg. 443/2016, um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR16-Flug.30.5.16. rg. nr. 433/2016, um breytingu á reglugerð nr. 926/2015 um viðvarandi lofthæfi loftfara og flugtæknilegra framleiðsluvara, hluta og búnaðar og um samþykki fyrir viðhaldsstöðvum og starfsfólki á þessu sviði.
  • LR15-Gjaldskrá-.13.4.16. rg. nr. 303/2016 um breytingu á gjaldskrá Samgöngustofu skv. auglýsingu nr. 338/2015.
  • LR14-Flug-sigling-umferð. Lög nr. 12/2016 um breytingu á siglingalögum, umferðarlögum og lögum um rannsókn sam­gönguslysa vegna innleiðingar EES-reglna (réttindi farþega skipa, gerðarviðurkenning, skilgreiningar o.fl.).
  • LR13-flug.26.02.16. rg. 174/2016 um breytingu á reglugerð nr. 985/2011 um flugvernd.
  • LR12-umferð.26.02.16. rg. 172/2016 um breytingu á reglugerð um leigu skráningarskyldra ökutækja, nr. 840/2015.
  • LR11-umferð.24.02.16. rg. 169/2016 um breytingu á reglugerð nr. 751/2003, um skráningu ökutækja, með síðari breytingum og reglugerð nr. 822/2004, um gerð og búnað ökutækja
  • LR10-flug.24.02.16. rg. 168/2016 um breytingu á reglugerð nr. 985/2011 um flugvernd.
  • LR09-flug.24.02.16. ákv. SGS nr. 1/2016 um framlengingu á flugvakt flugverja vegna hvíldar í flugi - OPS 1.111.
  • LR08-umferð.24.02.16 rg. 159/2016 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR07-siglingar.17.02.16. rg. 130/2016 um hönnun og framleiðslu skemmtibáta og einmenningsfara. 
  • LR06-umferð.16.02.16 rg. 128/2016 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja. 
  • LR05-flug.13.02.16, rg. nr. 125/2016 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð er varðar flugrekstur flugrekenda frá þriðja landi. 
  • LR04-flug.13.02.16 rg. nr. 124/2016 um breytingu á reglugerð nr. 1043/2008 um flug- og vinnutímamörk og hvíldartíma flugverja. 
  • LR03-flug.13.02.16 rg. nr. 123/2016 um breytingu á reglugerð nr. 380/2013 um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja. 
  • LR02-flug.02.02.16 rg. nr. 75/2016  um kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða flugvelli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008. 
  • LR01-flug.02.02.16 rg. nr. 74/2016 um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara. 

Á Döfinni

Umferð

Umferð

 • Efni væntanlegt

 

Flug

Flug

 • 2020/71 Adoption of Amendment 28 to Annex 9 (2020/71)', dated 17/07/2020
 • 2020/59 Secondment Opportunities (2020/59 Corrigendum)', dated 08/05/2020
 • 2020/53 Proposed amendments to the ICAO document “CORSIA Sustainability Criteria for CORSIA Eligible Fuels”, referenced in Annex 16, Volume IV (2020/53 Corrigendum)', dated 07/05/2020
 • 2020/42 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume IV regarding airborne collision avoidance system X (ACAS X) (2020/42)', dated 08/04/2020
 • 2020/39 Adoption of Amendment 52 to Annex 11 (2020/39), dated 03/04/2020

 • 2020/35 Adoption of Amendment 15 to Annex 14, Volume I (2020/35), dated 03/04/2020

 • 2020/33 Approval of Amendment 7 to the Procedures for Air Navigation Services — Training (PANS-TRG, Doc 9868) (2020/33)', dated 24/07/2020

 • 2020/32 Adoption of Amendment 23 to Annex 6, Part III (2020/32)', dated 07/04/2020
 • 2020/31 Adoption of Amendment 37 to Annex 6, Part II (2020/31)', dated 08/04/2020
 • 2020/30 Adoption of Amendment 1 to Annex 16, Volume III (2020/30)', dated 09/04/2020
 • 2020/29 Adoption of Amendment 10 to Annex 16, Volume II (2020/29)', dated 15/04/2020
 • 2020/28 Adoption of Amendment 13 to Annex 16, Volume I (2020/28)', dated 09/04/2020
 • 2020/27 Approval of Amendment 9 to the PANS-ATM (2020/27)', dated 15/06/2020
 • 2020/26 Approval of Amendment 1 to the Procedures for Air Navigation Services — Aeronautical Information Management (PANS-AIM, Doc 10066) (2020/26)', dated 08/06/2020
 • 2020/25 Approval of Amendment 3 to the PANS-Aerodromes (2020/25)', dated 10/06/2020
 • 2020/24 Adoption of Amendment 41 to Annex 15 (2020/24)', dated 03/04/2020
 • 2020/23 Adoption of Amendment 61 to Annex 4 (2020/23)', dated 06/04/2020
 • 2020/22Adoption of Amendment 9 to Annex 14, Volume II (2020/22)', dated 06/04/2020
 • 2020/21 Adoption of Amendment 92 to Annex 10, Volume II (2020/21), dated 03/04/2020

 • 2020/20 Adoption of Amendment 92 to Annex 10, Volume I (2020/20)', dated 14/04/2020
 • 2020/19 Adoption of Amendment 176 to Annex 1 (2020/19), dated 01/04/2020

 • 2020/18

  Adoption of Amendment 44 to Annex 6, Part I (2020/18)', dated 07/04/2020

 • 2020/17 Adoption of Amendment 18 to Annex 13 (2020/17), dated 03/04/2020

 • 2020/16 ‘doption of Amendment 79 to Annex 3 (2020/16), dated 02/04/2020

 • 2020/14 Proposed amendment to Annex 9 (2020/14)', dated 25/02/2020

 • 2019/85 Adoption of Amendment 17 to Annex 17 (2019/85)', dated 16/12/2019

 • 2019/83 Survey on assistance to passengers and ICAO core principles on consumer protection (2019/83)', dated 06/12/2019

 • 2019/79 Proposals for the amendment of Annex 6, Part I and PANS-OPS, Volume III related to aircraft tracking (2019/79)', dated 06/12/2019

 • 2019/58 Proposal for the amendment of Annex 10 Volume III relating to SELCAL (2019/58)', dated 12/08/2019

 • 2019/53 Proposals for the amendment of Annex 8 and consequential amendment to Annex 2 arising from the eleventh meeting of the Remotely Piloted Aircraft Systems Panel (RPASP/11) (2019/53)', dated 23/08/2019,

 • 2019/52 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume V, first edition of Volume VI and consequential amendments to Annexes 1 and 2 arising from the thirteenth meeting of the Remotely Piloted Aircraft Systems Panel (RPASP/13) (2019/52)', dated 23/08/2019

 • 2019/51 Adoption of Amendment 27 to Annex 9 (2019/51)', dated 19/07/2019

 • 2019/44 Proposals for the amendment of Annex 16, Volume III, concerning Standards and Recommended Practices relating to environmental protection – aeroplane CO2 emissions (2019/44)', dated 19/07/2019 

 •  2019/43 Proposals for the amendment of Annex 16, Volume II concerning Standards and Recommended Practices relating to environmental protection – aircraft engine emissions (2019/43)', dated 19/07/2019

 • 2019/42 Proposals for the amendment of Annex 16, Volume I concerning Standards and Recommended Practices relating to environmental protection – aircraft noise (2019/42)', dated 19/07/2019

 • Cyber security – Notice of proposed amendment (NPA) í flugmálum

   

  Samgöngustofa vekur athygli á því að Flugöryggisstofnun Evrópu hefur gefið út drög að reglum, Notice of Proposed Amendment um Cyber Security, sbr. https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2019-07

  Þar er gert ráð fyrir kröfum bæði á eftirlitsstjórnvöld sem og á eftirlitsskylda aðila í flugstarfsemi í því skyni að verjast netárásum. Meðal annars er gert ráð fyrir framkvæmd áhættumats og ráðstafana í kjölfarið í þessu skyni, og er gert ráð fyrir að kröfurnar muni gilda fyrir velflesta eftirlitsskylda aðila á sviði flugs.

    

  Frestur til þess að koma á framfæri athugasemdum er fram til 27. september nk. og er hagsmunaaðilum bent á að nýta sér þann möguleika. 

 • 2019/34 Adoption of Amendment 17 to Annex 13 (2019/34)', dated 10/05/2019, 

 • ákv. SGS nr. 1/2019  um lýsingu og merkingu hindrana sem gætu talist ógn við flugöryggi. Birt skv. 140 gr. loftferðalaga nr. 60/1998.

 • Sailplane Rule Book – Easy Access Rules published

 • 2019/20 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume I relating to GNSS and conventional navigation aids arising from the fourth and fifth meetings of the Navigation Systems Panel (NSP/4 and 5) (2019/20)', dated 02/04/2019

 • 2019/25 Proposals for the amendment of Annex 3 and consequential amendments to Annex 10, Volume II and PANS-ATM (Doc 4444) (2019/25)', dated 09/04/2019

 • 2019/26 Proposals for amendment to Annex 6, Parts I, II and III regarding data link communications recordings arising from FLIRECSWG/11 (2019/26)', dated 05/04/2019

 • 2019/27 Proposals for the amendment of PANS-ATM (Doc 4444) relating to wake turbulence arising from the tenth meeting of the Wake Turbulence Specific Working Group (WTSWG/10) (2019/27)', dated 08/04/2019

 • 2019/28 ‘Proposed amendments to PANS-OPS, Volumes I and II, PANS-AIM and Annex 4 arising from IFPP/14 (2019/28)', dated 10/04/2019

 • 2019/32 Proposed amendments to PANS-ATM relating to reduced separation minima, special procedures for in-flight contingencies in oceanic airspace and SLOP arising from the second meeting of the Separation and Airspace Safety Panel (SASP/2) (2019/32)', dated 28/03/2019

 • Part-DTO is now published and in force!

 • EASA annual safety review 2018

 • 2018/106 Proposed amendments to Annexes 11 and 15 related to contingency planning regarding conflict zones (2018/106)', dated 16/11/2018

 • 2018/103 Proposals for the amendment of Annex 14, Volume I and consequential amendments to Annex 4, PANS-Aerodromes (Doc 9981) and PANS-AIM (Doc 10066) (2018/103)', dated 18/12/2018

 • 2018/97 Proposal for the amendment of Annex 14, Volume II concerning heliports (2018/97)', dated 18/12/2018

 • 2018/88 Approval of Amendment 6 to the PANS-TRG (2018/88)', dated 10/08/2018

 • 2018/87 Approval of Amendment 8 to the Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations, Volume I — Flight Procedures and Amendment 8 to Volume II — Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, and the first edition of Volume III — Aircraft Operating Procedures (PANS-OPS, Doc 8168) (2018/87)', dated 04/09/2018

 • 2018/85 Approval of the first edition of the Procedures for Air Navigation Services (PANS) – Aeronautical Information Management (PANS-AIM, Doc 10066) (2018/85)', dated 31/08/2018

 • 2018/80 Proposals for the amendment of Annex 6, Parts I, II and III and PANS-OPS, Volumes I and II arising from the fourth meeting of the Flight Operations Panel (FLTOPSP/4) and other groups (2018/80)', dated 24/08/2018

 • 2018/78 Adoption of the First Edition of Annex 16, Volume IV (2018/78)', dated 20/07/2018

 • 2018/77 Proposals for the amendment of Annex 1 and the PANS-TRG consequential to Amendment 5 to the PANS-TRG (2018/77)', dated 29/08/2018

 • 2018/73 Approval of Amendment 33 to the PANS-ABC (2018/73)', dated 09/07/2018

 • 2018/70 Proposals for the amendment to Annex 6, Parts I, II and III regarding flight recorders arising from FLIRECSWG/10 (2018/70)', dated 25/10/2018

 • 2018/69 Approval of Amendment 2 to the PANS-Aerodromes (2018/69)', dated 10/07/2018

 • 2018/67 Approval of Amendment 8 to the PANS-ATM (2018/67)', dated 09/08/2018

 • 2018/47 Proposal for the amendment of Annex 18 relating to terminology and segregation provisions for toxic and infectious substances (2018/47)', dated 12/04/2018

 • 2018/45 Adoption of Amendment 16 to Annex 17 (2018/45)', dated 13/04/2018

 • 2018/37 Adoption of Amendment 16 to Annex 13 (2018/37)', dated 28/03/2018

 • 2018/34 Proposal for amendment to Annex 13 arising from AIGP/3 (2018/34)', dated 03/04/2018, 

 • 2018/32 Adoption of Amendment 78 to Annex 3 (2018/32), dated 03/04/2018

 • 2018/29 Adoption of Amendment 90 to Annex 10, Volume IV (2018/29)', dated 27/03/2018

 • 2018/28 Amendment 91 to Annex 10, Volume II (2018/28)', dated 13/04/2018

 • 2018/25 Proposals for the amendment of the PANS-Aerodromes (Doc 9981) with consequential amendments to Annex 14, Volume I And Annex 11 (2018/25)', dated 16/07/2018

 • 2018/24 Adoption of Amendment 8 to Annex 14, Volume II (2018/24)', dated 29/03/2018

 • 2018/23 Adoption of Amendment 14 to Annex 14, Volume I (2018/23)', dated 29/03/2018

 • 2018/22 Adoption of Amendment 40 to Annex 15 (2018/22)', dated 03/04/2018

 • 2018/21 Adoption of Amendment 60 to Annex 4 (2018/21)', dated 22/03/2018

 • 2018/20 Adoption of Amendment 46 to Annex 2 (2018/20)', dated 28/03/2018

 • 2018/19 Adoption of Amendment 106 to Annex 8 (2018/19)', dated 03/04/2018

 • 2018/18 Adoption of Amendment 91 to Annex 10, Volume I (2018/18)', dated 23/03/2018

 • 2018/15 Adoption of Amendment 51 to Annex 11 (2018/15)', dated 28/03/2018

 • 2018/14 Adoption of Amendment 22 to Annex 6, Part III (2018/14)', dated 03/04/2018

 • 2018/13 Adoption of Amendment 36 to Annex 6, Part II (2018/13)', dated 29/03/2018

 • 2018/12 Adoption of Amendment 43 to Annex 6, Part I (2018/12)', dated 29/03/2018

 • 2018/11 Adoption of Amendment 175 to Annex 1 (2018/11)', dated 28/03/2018

 • 2017/129 Proposal for the First Edition of Annex 16, Volume IV, concerning Standards and Recommended Practices relating to the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) (2017/129)', dated 05/12/2017

 • 2017/90 Proposal for Amendment 16 to Annex 17 (2017/90)', dated 06/07/2017

 • 2017/88 Adoption of Amendment 26 to Annex 9 (2017/88)', dated 14/07/2017

 • 2017/86 Approval of Amendment 5 to the PANS-TRG (2017/86)', dated 14/08/2017

 • 2017/85 Proposals for the amendment of PANS-ATM (Doc 4444) and PANS-OPS (Doc 8168), Volumes I and II relating to lateral separation and parallel operations (2017/85)', dated 03/08/2017

 • 2017/80 Proposals for the amendment of Annexes 1, 6 and 8 regarding approval and global recognition of AMOs and EAMR arising from AIRP/4 (2017/80)', dated 10/07/2017

 • 2017/78 Proposed amendments to PANS-OPS, Volumes I and II, Annex 4 and Annex 14, Volume I arising from IFPP/13 (2017/78)', dated 23/06/2017

 • 2017/77 Proposed amendment to Annex 8 regarding halon replacement in cargo compartment fire suppression systems (2017/77)', dated 21/06/2017 

 • 2017/66 Proposed amendment to Annex 6, Part I regarding cockpit door requirements (2017/66)', dated 29/05/2017
 • 2017/53 Proposals for the amendment of Annexes 1, 2 and PANS-TRG (Doc 9868) related to remotely piloted aircraft systems (RPAS) (2017/53)', dated 03/05/2017
 • 2017/50 Adoption of the First Edition of Annex 16, Volume III (2017/50)', dated 21/04/2017
 • 2017/49 Adoption of Amendment 9 to Annex 16, Volume II  (2017/49)', dated 21/04/2017
 • 2017/48 Adoption of Amendment 12 to Annex 16, Volume I (2017/48)', dated 21/04/2017
 • 2017/44 Proposals for the amendment of Annex 14, Volume I and PANS-Aerodromes (Doc 9981) (2017/44)', dated 19/04/2017
 • 2017/41 Proposals for the amendment of Annex 3 and consequential amendments to Annex 15, PANS-ABC and PANS-ATM (2017/41)', dated 07/04/2017
 • 2017/24 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume IV, regarding secondary surveillance radar (SSR) and wide area multilateration (WAM) (2017/24)', dated 06/03/2017
 • 2017/23 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume II relating to pronunciation of numbers and  PANS-ATM (Doc 4444) relating to remote ATS and ATM procedures (2017/23)', dated 06/03/2017
 • 2017/21 Proposed amendment to Annex 15, new PANS-AIM and consequential amendments to Annexes 3, 4, 6, 9, 10, 11 and 14, PANS-ATM, PANS-OPS, PANS-ABC and PANS-Aerodromes (2017/22)', dated 21/04/2017
 • 2017/20 Adoption of Amendment 42 to Annex 6, Part I (2017/20)', dated 24/03/2017
 • 2017/19 Adoption of Amendment 174 to Annex 1 (2017/19)', dated 29/03/2017
 • 2017/18 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume I, concerning ground-based augmentation system (GBAS), satellite-based augmentation system (SBAS) and the strategy for introduction and application of non-visual aids to approach and landing. (2017/18)', dated 30/03/2017
 • 2017/16 Proposed amendment to Annex 6, Part III (Section II) with consequential amendment to Part I relating to fatigue management provisions (2017/16)', dated 13/03/2017
 • 2017/15 Proposed amendment to Annex 6, Parts I and III relating to rescue and fire-fighting services (RFFS) and helicopter refuelling (2017/15)', dated 07/03/2017
 • 2017/05 Proposals for the amendment to Annex 13 concerning access to evidential material during investigations and monitoring the progress of safety recommendations (2017/05)', dated 13/01/2017
 • 2017/01 Proposals for the amendment of Annex 6, Parts I, II and III regarding carriage requirements of flight recorders (2017/01)', dated 20/01/2017 

 

Siglingar

Siglingar

Flug

Lög

Lög um flug

 • Lög um Höfðaborgarsamninginn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara.

 • Lög um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013.

 • Lög um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl., nr. 76/2008.

 • Lög um stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands, nr. 102/2006.

 • Lög um skipan ferðamála, nr. 73/2005.

 • Lög um loftferðir, nr. 60/1998.  

 • Icelandic Aviation act, no. 60/1998, consolidated.
 • Lög um alferðir, nr. 80/1994.

 • Lög um skrásetningu réttinda í loftförum, nr. 21/1966.

 • Tilskipun um aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslensku forráðasvæði, nr. 44/1939.


Flug

Reglur

Flugatvik

 • Reglugerð um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almenningsflugi, nr. 1248/2014, sbr. 1178/2015.
 • Reglugerð um störf rannsóknarnefndar samgönguslysa, nr. 763/2013.

 • Reglugerð um stjórnun leitar- og björgunaraðgerða á leitar- og björgunarsvæði Íslands vegna sjófarenda og loftfara, nr 71/2011 með áorðnum breytingum 14.11.2014.

 • Reglugerð um kennslanefnd, nr. 350/2009 með áorðnum breytingum 14.11.2014.

 • Reglugerðum tilkynningu atvika í almenningsflugi sem og greiningu á og eftirfylgni með þeim nr. 900/2017, ESB 376/2014 og 2015/1018.

 • Reglugerð um leit og björgun á landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita, nr. 289/2003.

Flugfarþegar

 • Reglugerð nr. 1048/2012, EB 261 um skaðabætur og aðstoð til handa farþegum í flugi sem neitað er um far og þegar flugi er aflýst, seinkað eða flýtt eða vegna tapaðs farangurs eða tjóns á honum.

 • Reglugerð nr. 475/2008 um réttindi fatlaðra og hreyfihamlaðra einstaklinga sem ferðast með flugi.

 • Reglugerð nr. 277/2008  um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur, sbr. 443/2016. EB 2015/1014, EB 2015/2322., sbr. 652/2017, ESB 2016/963, sbr. 1037/2017 ESB 2017/830 og 2016/2214. sbr. 573/2018  2017/2215/ESB, sbr. 1082/2018 ESB 2018/871, sbr. 813/2019 EB 2018/1866 sbr. 1041/2019

Flugheimildir

 • Reglugerð, nr. 652/2010 um fallhlífastökk.

 • Reglugerð, nr. 518/2010 um flugsýningar.

 • Reglugerð, nr. 904/2005, um flug loftfara í millilandaflugi um íslenska lofthelgi.

Flugleiðsaga

Flugrekstur

 • Reglugerð um notkun tölvufarskráningarkerfa nr. 1085/2017ESB 80/2009.  
 • Reglugerð um sameiginlegar kröfur til notenda loftrýmisins og verklagsreglur vegna notkunar árekstrarvara loftfara, nr. 962/2013. sbr. 991/2016 EB 2016/583.

 • Reglugerð um starfrækslu og lofthæfi loftfars í opinberum rekstri, nr. 1185/2012.

 • Reglugerð um sameiginlegar reglur um flugrekstur og flugþjónustu innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 48/2012, EB 1008/2008, sbr. 1058/2019, sbr. 708/2020 EB 2020/696

 • Reglugerð um úthlutun endurgjaldslausra losunarheimilda til flugrekenda, nr. 1131/2011.

 • Reglugerð um hvaða flugrekendur heyra undir umsjón Íslands í viðskiptakerfi ESB um losunarheimildir, nr. 999/2011.

 • Reglugerð um almannaflug þyrlna, nr. 695/2010 með áorðnum breytingum 14.11.2014, sbr. 18/2016, sbr. 1158/2016, sbr. 334/2018

 • Reglugerð um almannaflug flugvéla, nr. 694/2010 með áorðnum breytingum 14.11.2014., sbr. 18/2016, sbr. 1158/2016, sbr. 333/2018

 • Reglugerð um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara nr. 237/2014 EB 965/2012, sbr. 288/2015  EB 800/2013, sbr.  348/2015 EB 71/2014. sbr. 781/2015 EB 379/2014. sbr. 978/2015 EB  2015/640 og EB 140/2015, sbr. rg. 74/2016 EB 83/2014, sbr. 122/2016 EB 2015/1329 sbr. 990/2016 EB 2015/2338, sbr. 539/2018  ESB 2017/363, sbr. 1084/2018 ESB 2018/394.

 • Reglugerð um flug- og vinnutímamörk og hvíldartíma flugverja, nr. 1043/2008 með áorðnum breytingum 14.11.2014., sbr. 124/2016.

  Athygli er vakin á því að tilvísanir í viðauka II  og III við reglugerðina yfir í Q-kafla um flug- og vinnutímamörk og reglur um hvíldartíma, eins og hann birtist í reglugerð nr. 1043/2008 fyrir breytingu reglugerðarinnar, gilda óbreyttar fyrir þá viðauka  

 • Reglugerð nr. 474/2008 um flutning fatlaðra og hreyfihamlaðra einstaklinga með stórum flugvélum.

 • Reglugerð um flutning hergagna með loftförum, nr. 464/2019.

 • Reglugerð um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu flugverja, nr. 680/1999 með áorðnum breytingum 14.11.2014.

 • Reglugerð um leiguflug til og frá Íslandi, nr. 185/1997.

 • Auglýsing nr. 29/1996: Ályktun ráðsins 95/C 169/02 frá 19 júní 1995 um tilflutning á sviði flugrekstrar. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/95.

 • Reglugerð um öruggan flutning hættulegs varnings flugleiðis, nr. 322/1990 með áorðnum breytingum 14.11.2014.

 • Reglugerð um vöruflutninga með loftförum, nr.  51/1976 með áorðnum breytingum 14.11.2014.

 • Reglugerð um mannflutninga í loftförum, nr. 53/1976 ásamt síðari breytingum.

Flugvellir

Flugöryggi

 • Reglugerð um starfrækslu loftbelgja, nr. 1085/2018 .
 • Reglugerð um starfrækslu fjarstýrðra loftfara, nr. 990/2017
 • Reglugerð um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð er varðar flugrekstur flugrekenda frá þriðja landi. nr. 125/2016. EB 452/2014, sbr. 653/2017, ESB 2016/1158.
 • Reglugerð um sameiginlegar reglur um almenningsflug og stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu, nr. 812/2012, EB 216/2008, sbr. 1108/2009,  sbr. 179/2013, EB 690/2009, sbr. 409/2013, EB 646/2012, sbr. 1144/2013 ESB 6/ 2013. sbr. 885/2016 EB 2016/4 .

 • Reglugerð  um gjöld og þóknanir sem Flugöryggisstofnun Evrópu leggur á, nr. 394/2015 EB 319/2014.

 • Reglugerð um samræmingu á tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála, nr. 1264/2008.

 • Reglugerð um skipulag og samsetningu kærunefndar Flugöryggisstofnunar Evrópu, nr. 1046/2007.

 • Reglugerð um starfsaðferðir Flugöryggisstofnunar Evrópu við eftirlit með stöðlun, nr. 733/2014.

 • Reglugerð um takmarkanir á hávaða frá þotum sem fljúga undir hljóðhraða í almenningsflugi, nr. 751/2007.

 • Reglugerð um skylduvátryggingar vegna loftferða, nr. 78/2006  með áorðnum breytingum 14.11.2014.

 • Reglugerð um útleigu loftfara, nr. 781/2001.

 • Reglugerð um flugmálahandbók útgefna af Flugmálastjórn Íslands, nr, 326/2000 .

 • Reglugerð um lágmarksafkastagetu flugvéla, nr. 263/1986.

 • Reglugerð um eldsneytisáfyllingu loftfara, nr.  282/1980 með áorðnum breytingum 14.11.2014.   

Lofthæfi og skráning

Skírteini einstaklinga

Ákvarðanir skv. 140. gr. Loftferðalaga

 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 3/2019 um gildistöku reglna um UPRT
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 2/2019 um gildistöku reglna um heimildir þjálfunarfyrirtækja til að starfa á grundvelli yfirlýsingar. Úrelt
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2019  um lýsingu og merkingu hindrana sem gætu talist ógn við flugöryggi.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 3/2017 um niðurfellingu á ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2017.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 2/2017 um niðurfellingu á ákvörðunum Flugmálastjórnar Íslands nr. 12/2007 og 3/2008.  
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2017 um flug fjarstýrðra loftfara/dróna að því er varðar hámarkshæðir og flug í nágrenni flugvalla, sjá AIC    sjá ákv. 3/2017
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 3/2016 um gildistöku reglna um skipan og starfsemi flugverndarnefnda flugvalla. Tekur gildi 1. október 2016.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 2/2016 um gildistöku öryggisreglna fyrir tæknifólk flugumferðar-, fjarskipta-, leiðsögu- og kögunarþjónustu sem sinnir öryggistengdum verkefnum. Úrelt
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2016 um framlengingu á flugvakt flugverja vegna hvíldar í flugi - OPS 1.111.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2015 um að viðhaldsstöðvum, fyrirtækjum sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, viðhaldsvottum, viðhaldskennslufyrirtækjum, handhöfum flugrekstrarleyfa og starfsfólki á þessu sviði sé heimilt að fara eftir ákvæðum reglugerðar framkvæmdastjórnar ESB nr. 1321/2014 frá 26. nóvember 2014.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2014 um að umráðendum Cessna 100 og 200 seríu flugvéla í almannaflugi sé heimilt að fresta viðbótar skoðunaratriðum sem fram koma í Cessna Supplemental Inspection. Document (SID) til 31. desember 2015.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar nr. 3/2013. um að eigendur og/eða umráðendur loftfara sem skráð eru á Íslandi fari eftir skýringaefni ákvarðana EASA.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar nr. 1/2013. (leiðrétt 31.5.2013) um ESB reglugerðir sem hafa að geyma kröfur m.a. varðandi skírteini flugliða og þjálfun öryggis- og þjónustuliða, EB 1178/2011 sbr. EB 290/2012.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2012. Auglýsing nr. 313/2012 FMS hefur ákveðið að frá og með 19. mars 2012 skulu flugtök, lendingar og loftakstur þyrlna á athafnasvæði Fluggarða á Reykjavíkurflugvelli bannaður.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 5/2012. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 6/2012. FMS tilkynnir hér með að í skráðum loftförum á Íslandi skulu allar handbækur, skilti, merkingar á mælitækjum og aðrar nauðsynlegar upplýsingar, sem krafist er í viðeigandi vottunarforskriftum, vera annað hvort á ensku eða íslensku. 
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 14/2011. Auglýsing 92/2011.  Um framlengingu á hámarksgangtíma hreyfla léttra flugvéla (ICAA Requirements on Light Aircraft Piston Engine TBO).
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 19/2011. Auglýsing 194/2011. FMS hefur ákveðið að banna flug yfir hljóðhraða innan íslensks yfirráðasvæðis.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2010. Auglýsing nr. 91/2010  Umsækjendur um skírteini flugliða, handhafar flugrekstrarleyfa, flugskólar, fluglæknar, fluglæknasetur og fyrirtæki sem starfa að þjálfunarmálum flugliða með samþykki FMS fylgja leiðbeiningarefni EASA.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 2/2010. Auglýsing nr. 188/2010. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2010. Auglýsing nr. 859/2010 Lofthæfis- og skrásetningardeild FMS er heimilt að gefa út  lofthæfisskírteini til útflutnings (Certificate of Airworthiness for Export).
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2009. Auglýsing nr. 349/2009. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2009. Auglýsing nr. 728/2009. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 4/2009. Auglýsing nr. 729/2009. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 5/2009. Auglýsing nr. 973/2009.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2008. Auglýsing 238/2008 FMS hefur ákveðið að frá og með 20. febrúar 2008 skulu taka gildi nýjar reglur um aðgangsstýringu, akstur og umferð um Egilsstaðaflugvöll.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 2/2008. Auglýsing nr. 597/2008. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2007 Auglýsing nr. 319/2007 FMS hefur ákveðið að frá og með 1. apríl 2007 skulu taka gildi nýjar reglur um aðgangsstýringu, akstur og umferð um Akureyrarflugvöll
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 10/2007. Auglýsing nr. 1021/2007 frá og með 1. nóvember 2007 skulu taka gildi breyting á reglum um aðgangs stýringu, akstur og umferð um Reykjavíkurflugvöll.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 11/2007. Auglýsing nr. 1022/2007  um nýjar reglur um aðgangsstýringu, akstur og umferð um Akureyrarflugvöll. ( fylgiskjal 1 og fylgiskjal 2).
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2006. Auglýsing 897/2006 um að þann 1. nóvember 2006 munu eftirfarandi ákvarðanir FMS taka gildi: aðallisti yfir lágmarksbúnað.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 4/2006. Auglýsing  897/2006 um viðbótar lofthæfikröfur fyrir flugrekendur, JAR-26, breyting 3.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 5/2006. Auglýsing 897/2006 um flugþjálfa, JAR-STD 1A-4A og 1H-3H.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 6/2006. Auglýsing 1153/2006  um starfsemi flugverndarráðs taka gildi.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2005. Auglýsing nr. 206/2005 um gildistöku ákvörðunar Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2005 um lofthæfifyrirmæli.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 2/2005. Auglýsing nr. 207/2005 um kóðun neyðarsenda á tíðninni 406 Mhz.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2003. Auglýsing nr. 827/2003 um reglur um skipan og starfsemi flugverndarnefnda flugvalla. Fellur úr gildi 1. október 2016.

Ákvarðanir SGS - kærur

 


Siglingar

Lög

Lög um siglingar

 • Lög um íslenska alþjóðlega skipaskrá, nr. 38/2007

 • Lög um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, nr. 30/2007
 • Lög um siglingavernd, nr. 50/2004

 • Hafnalög, nr. 61/2003

 • Lög um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003 

 • Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda, nr. 33/2004

 • Lög um eftirlit með skipum,nr.  47/2003

 • Lög um skipamælingar, nr. 146/2002

 • Lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, nr. 76/2001
 • Lög um vitamál, nr. 132/1999

 • Lög um sjóvarnir, nr. 28/1997

 • Lög um flutninga á skipgengum vatnaleiðum vegna aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, nr. 14/1996

 • Lög um Slysavarnaskóla sjómanna, nr. 33/1991

 • Lög um sjómannadag, nr. 20/1987

 • Lög um skráningu skipa, nr. 115/1985

 • Sjómannalög, nr. 35/1985

 • Siglingalög, nr. 34/1985, sbr. 21/2020  

 • Lög um framkvæmd alþjóðasamninga um gáma, nr. 14/1985

 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstur á sjó, nr. 7/1975

 • Lög um bryta og matreiðslumenn á farskipum og fiskiskipum, nr. 50/1961

 • Lög um ráðstafanir til öryggis við siglingar, nr. 56/1932

 • Lög um skipströnd og vogrek, nr. 42/1926

 • Lög um einkenningu fiskiskipa, nr. 31/1925

Köfun

Skipverjar

 • Lög um lögskráningu sjómanna, nr.  35/2010
 • Lög um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, nr.  30/2007
 • Lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, nr. 76/2001


Siglingar

Reglur

Skráning skipa 

 • Reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB um tilfærslu flutninga- og farþegaskipa milli skipaskráa innan sambandsins, nr. 698/2006
 • Reglugerð um eftirlit og skráningu á afli aðalvéla íslenskra skipa, nr. 520/2006
 • Reglur um bráðabirgðaskráningu skipa sem eru í smíðum eða ófullgerð að öðru leyti, nr. 83/2002
 • Reglur um merkingu skipa, nr. 493/1986
 • Reglugerð um mælingar á fiskilestum, nr. 150/1998, með áorðnum breytingum 17.11.2014. 
 • Reglugerð um mælingu skipa allt að 24 metrum, nr, 527/1997, sbr. 794/2014.
 • Reglur um mælingar skipa, nr. 244/1987, m. br., sbr. alþjóðasamþykkt
 • Reglur um skipamælingar, nr. 167/1967 ( myndir)

Smíði og búnaður

 • Reglugerð um skipsbúnað nr. 989/2016 EB 2014/90 .  sbr. 896/2017.  ESB  2014/90, 2017/306, sbr. 857/2018  EB 2018/414, sbr. 943/2018 ESB 2018/773, sbr. 483/2019 ESB 2018/608 sbr. 1040/2019
 • Reglugerð um hönnun og framleiðslu skemmtibáta og einmenningsfara nr. 130/2016.  sbr. 897/2017 ESB 2017/1.
 • Reglugerð um björgunarbáta sem gerðir eru út frá landi, nr. 1120/2007
 • Reglugerð um björgunar- og öryggisbúnað skemmtibáta, nr. 377/2007
 • Reglugerð um fjarskiptabúnað og fjarskipti ísl. skipa, nr. 53/2000, með áorðnum breytingum 17.11.2014 (tekur til annarra skipa en fiskiskipa >15m).
 • Reglugerð um innflutning, sölu og uppsetningu á GMDSS fjarskiptabúnaði í skip, nr. 513/1998
 • Reglur um smíði báta styttri en 6 metrar, nr. 661/1996
 • Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum,  nr. 592/1994, með síðari breytingum, sjá Norðurlandareglur.  
 • Norðurlandareglur um smíði og búnað -  Formáli 
 • Norðurlandareglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 m -   Skemmtibátar
 • Norðurlandareglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 m -  Vinnubátar
 • Norðurlandareglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 m -  Efni og búnaður
 • Norðurlandareglur á norsku, umfjöllun um íslensk sérákvæði á ensku
 • Reglur um vél- og rafbúnað vöruflutninga og farþegaskipa, nr. 635/1983 sbr. 542/1994 (úr gildi fyrir skip <15m)
 • Reglur um smíði fiskiskipa úr stáli allt að 50 m að lengd, nr. 327/1977 sbr. 481/1989 og 521/1984 (úr gildi fyrir skip <15m)
 • Reglur um raforku og raflagnir, nr. 28/1977, sbr. 516/1979, sbr. og reglugerð nr. 667/2001
 • Reglur um smíði tréskipa, nr. 260/1947 sbr. 159/1967 og 521/1984 (úr gildi fyrir skip <15m)

Öryggi skipa

 • Reglugerð um frístundafiskiskip og öryggi þeirra nr. 1005/2010
 • Auglýsing um gildistöku ákvæða er leiða af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið vegna reglugerðar ráðsins nr. 3051/1995 um öryggisstjórnun á ekjufarþegaskipum, nr. 574/1996
 • Reglugerð um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og tilkynningaskyldu skipa fyrir Suðvesturlandi, nr. 524/2008, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Reglugerð um björgunar- og öryggisbúnað skemmtibáta, nr. 377/2007
 • Reglugerð um breytingu á ýmsum reglugerðum vegna reglugerðar nr. 666/2001 um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, nr. 667/2001
 • Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins um br. á rg. ráðsins (EB) nr. 3051/95 um öryggisstjórnun á ekjufarþegaskipum, nr. 775/2004  
 • Reglugerð um leiðsögu skipa, nr. 320/1998
 • Reglugerð um sérkröfur um stöðugleika ekjufarþegaskipa, nr. 551/2005, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Reglugerð um stjórnun leitar- og björgunaraðgerða á leitar- og björgunarsvæði Íslands vegna sjófarenda og loftfara, nr. 71/2011, sbr. 1084/2011
 • Reglugerð um stofnun Siglingaöryggisstofnunar Evrópu, nr. 1138/2007, sbr. 521/2008
 • Reglugerð um vaktstöð siglinga og eftirlit með umferð skipa, nr. 80/2013 sbr. 1179/2015.
 • Auglýsing um gjaldskrá vaktstöðvar siglinga nr. 77/2015.
 • Reglugerð um þjónustustöðvar gúmmíbjörgunarbáta, nr. 588/2002
 • Reglugerð um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, nr. 666/2001, sbr. 983/2004, 17/2005, 423/2005260/2013, EB  2010/36    680/2016.  sbr. 44/2017 EB 2016/844
 • Reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, nr. 122/2004, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Reglugerð um öryggisstjórnun skipa, nr. 337/2009, ESB 336/2006 sbr. 738/2009
 • Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, nr. 189/1994, með áorðnum breytingum 17.11.2014, sbr. 488/2017  
 • Reglur um björgunar-og öryggisbúnað vöruflutninga- og farþegaskipa, nr. 3/1987, með síðari breytingum.
 • Reglur um eftirlit og viðhald handslökkvitækja, nr. 170/1990
 • Reglur um eldvarnir í fiskiskipum, nr. 260/1969 , sbr. 521/1984 og 522/1984
 • Reglur um eldvarnir í vöruflutningaskipum, nr. 636/1983
 • Reglur um skipsbækur, nr. 138/1986, sbr. 183/1987
 • Reglur um viðurkenningu á flotvinnubúningum, 1989
 • Reglur um ýmsar ráðstafanir til öryggis við siglingar, nr. 639/1983
 • Samþykkt um  alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 6/1975, sbr. 4/1977 og 4/1983
 • Tilskipun um reglur um sérstök ljósmerki fyrir fiskiskip að veiðum með herpinót og kraftblökk, nr. 91/1965

Eftirlit með skipum

 • Reglugerð um þjónustuaðila skipsbúnaðar, nr. 870/2018.
 • Reglugerð um sannprófun á þyngd hlaðinna gáma um borð í skipum nr. 390/2018 ESB 2014/32.
 • Reglugerð um um afnám eftirlits með flutningum á vegum og skipgengum vatnaleiðum sem fram fer á landamærum aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins nr. 190/2015.
 • Reglugerð um innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnar ESB varðandi hafnarríkiseftirlit, nr. 314/2012, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Reglugerð um framkvæmd 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB að því er varðar víðtækar skoðanir á skipum, nr. 817/2011
 • Reglugerð um hafnarríkiseftirlit, nr. 816/2011, sbr. 218/2015., sbr. 736/2015, sbr. 823/2018, sbr. 1011/2018.
 • Reglugerð um hleðslumerki skipa, nr. 677/2004
 • Auglýsing um útgáfu á Skoðunarhandbók skipa og báta, nr.  200/2004
 • Reglugerð um viðurkenningu flokkunarfélaga og um reglur og staðla fyrir stofnanir sem sjá um skipaeftirlit og -skoðanir, nr. 142/2004
 • Reglugerð um starfshætti faggiltra skoðunarstofa skipa og búnaðar, nr. 94/2004, með áorðnum breytingum 17.11.2014, sbr. 1068/2017 .
 • Reglugerð um skoðanir á skipum og búnaði þeirra, nr. 1017/2003, með áorðnum breytingum 17.11.2014, sbr. 389/2018
 • Reglugerð um efni sem eyða ósonlaginu, nr. 970/2013, sbr. 331/2015 og 1020/2017
 • Reglugerð um skoðanir ekjuferja og háhraðafarþegafara í millilandasiglingum, nr. 743/2001, með áorðnum breytingum 16.1.2015.
 • Reglur um skoðun vöruflutningaskipa og útgáfa öryggisskírteina, nr. 638/1983
 • Auglýsing um ýmis ákvæði um starfstilhögun á skipum á alþjóðasiglingaleiðum, nr. 59/1953

Flutningar með skipum

 • Reglugerð um samræmda afhendingu og miðlun upplýsinga um flutninga á sjó nr. 619/2017
 • Reglugerð um innleiðingu EES-gerða vegna flutninga á sjó, nr. 675/2014
 • Reglugerð um samræmdar kröfur og aðferðir að því er varðar örugga lestun og losun búlkaskipa, nr. 204/2004
 • Auglýsing um gildistöku reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3577/92 frá 7. des. 1992 um gestaflutninga á sjó, nr. 563/1998
 • Auglýsing um gildistöku ákvæða er leiða af EES-samningnum vegna flutninga á skipgengum vatnaleiðum, nr. 543/1998
 • Reglugerð um gáma, nr. 624/1997
 • Auglýsing um alþjóðasamning um gáma, nr. 12/1995
 • Auglýsing um gildistöku tveggja tilskipana ráðsins um lágmarkskröfur fyrir tiltekin olíuflutningaskip, nr. 566/1993
 • Reglur um flutning á hættulegum varningi, nr. 801/1982   
 • Reglur um flutninga á lausu kísiljárni í lestum skipa, nr. 292/1981
 • Reglugerð um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum, nr. 659/2000, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Reglugerð um leyfi til farþegaflutninga með skipum, nr. 463/1998, sbr. 654/2017

Réttindi farþega sem ferðast á sjó

 • Reglugerð um innleiðingu viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1177/2010 um réttindi farþega sem ferðast á sjó nr. 536/2016
 • Reglugerð ESB nr. 1177/2010 , var innleidd  í siglingalög nr. 34/1985 með lögum 12/2016
 • EB reglugerð 392/2009 um um bótaábyrgð flutningsaðila vegna slysa við farþegaflutninga á sjóvar innleidd í siglingalög nr. 34/1985 með lögum nr. 49/2015

Varnir gegn mengun sjávar

 • Reglugerð um innleiðingu viðauka við alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkvæmt bókun 1978 (MARPOL-samningur), nr. 586/2017 
 • Reglugerð um viðbrögð við bráðamengun hafs og stranda nr. 1010/2012
 • Reglugerð um um að flýta innleiðingu á kröfum um tvöfaldan byrðing eða sambærilegum hönnunarkröfum fyrir olíuflutningaskip með einföldum byrðingi, nr. 900/2014
 • Reglugerð um kjölfestuvatn, nr. 515/2010
 • Reglugerð um nefnd Evrópusambandsins sem öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum, nr. 652/2009, sbr.  918/2016 EB 2016/103 .
 • Reglugerð um takmörkun á notkun skaðlegra gróðurhindrandi efna og/eða búnaðar á skip, nr. 824/2005 sbr. 827/2010
 • Reglugerð um umskipun olíu á rúmsjó, nr. 800/2004
 • Reglugerð um móttöku á úrgangi frá skipum, nr. 1200/2014 
 • Reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi, nr. 35/1994
 • Reglugerð um Mengunarvarnarsjóð, nr. 198/1991
 • Auglýsing um alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum, nr. 9/1985 sbr. 5/1989 og 13/1992
 • Reglur um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, nr. 8/1971

Skipverjar

 • Reglur um réttindi áhafna á farþegabátum.
 • Reglugerð um menntun, þjálfun og atvinnuréttindi farmanna, nr. 676/2015.
 • Reglugerð um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna um borð í skipum, nr. 200/2007
 • Reglugerð um vinnu- og hvíldartíma skipverja á farþegaskipum og flutningaskipum, nr. 680/2004, með áorðnum breytingum 17.11.2014. sbr. 735/2015, sbr. 512/2020
 • Reglugerð um heilbrigðisþjónustu, lyf og læknisáhöld um borð í íslenskum skipum, nr. 365/1998, með áorðnum breytingum 17.11.2014
 • Reglur um öryggisráðstafanir við vinnu í lokuðu rými, nr. 429/1995
 • Reglur um hávaðamörk í íslenskum skipum, nr. 179/1985 (úr gildi fyrir fiskiskip > 15m)
 • Reglur um vinnuöryggi á flutninga- og farþegaskipum, nr. 440/1980
 • Reglur um vistarverur áhafna flutninga- og farþegaskipa, nr. 492/1979
 • Reglugerð um lögskráningu sjómanna, nr. 817/2010, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Reglugerð um vinnu- og hvíldartíma skipverja á íslenskum fiskiskipum, nr. 975/2004
 • Reglugerð um greiðslu bóta fyrir eignir skipverja á íslenskum skipum sem eyðileggjast við sjóslys eða bruna, nr. 224/1999
 • Reglur um fastan gerðardóm, er starfar eftir 72. gr. sjómannalaga nr. 35/1985, nr. 384/1991
 • Reglur um umönnun sjúkra eða slasaðra skipverja og um ráðstafanir vegna andláts skipverja, nr. 163/1987
 • Reglur um gerð og efni sjóferðabóka, nr. 162/1987
 • Reglugerð um undanþágur til skipstjórnar- og vélstjórnarstarfa, nr. 1004/2010
 • Reglugerð um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á björgunarskipum, nr. 555/2008
 • Reglur um próf til skemmtibátaskírteinis, nr. 393/2008
 • Reglugerð um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum, nr. 175/2008, með áorðnum breytingum 24.07.2020.
 • Reglur um Lánasjóð nemenda í skipstjórn og vélstjórn, nr. 141/2005
 • Reglugerð um mönnunarnefnd skipa, nr. 420/2003, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Reglugerð um úrskurðarnefnd siglingamála, nr. 402/2003
 • Reglugerð um vaktstöður um borð í íslenskum farþegaskipum og flutningaskipum, nr. 599/2001

Siglingavernd

Köfun

 • Reglugerð um köfun, nr. 535/2001, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Fyrirmæli vegna köfunar og yfirborðsköfunar í þjóðgarðinum á Þingvöllum nr. 165/2013
 • Reglur um köfun í þjóðgarðinum á Þingvöllum (yfirborðs- og djúpköfun) nr. 214/2013

Hafnir


Siglingar


Umferð

Lög

Lög um umferð

 • Lög um um ökutækjatryggingar, nr. 30/2019
 • Umferðarlög, nr. 77/2019
 • Lög um leigu skráningaskyldra ökutækja, nr. 65/2015 
 • Lög um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013
 • Lög um stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir nr. 97/2010
 • Vegalög, nr. 80/2007
 • Lög um olíugjald og kílómetragjald, nr. 87/2004
 • Lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002
 • Lög um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, nr. 28/2017
 • Lög um leigubifreiðar, 134/2001, sbr. 51/2020   
 • Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993
 • Lög um vegtengingu um utanverðan Hvalfjörð nr. 45/1990
 • Lög um bifreiðagjald, nr. 39/1988

Umferð

Reglur

Ökutæki

 • Auglýsing um útgáfu skoðunarhandbókar ökutækja nr. 408/2017  Handbókina er að finna hér  
 • Reglugerð um leigu skráningarskyldra ökutækja, nr. 840/2015, uppfært til 24.2.2016.  
 • Reglugerð um skoðun ökutækja, nr. 8/2009, uppfært til 30.11.2018.,  sbr. 1056/2019, sbr. 256/2020, sbr. 389/2020  
 • Reglugerð um ökutækjatryggingar nr.  1244/2019
 • Reglugerð um akstursíþróttir og aksturskeppni nr. 507/2007, uppfært til 27.6.2013.
 • Reglugerð um notkun öryggis- og verndarbúnaðar í ökutækjum, nr. 348/2007.  Með áorðnum breytingum 19.08.2015. 
 • Reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004, uppfært til 21.11.2016., sbr. 119/2017,  sbr. 919/2017.  sbr. 46/2018    2015/758/ESB, 2017/78/ESB2017/79/ESB, 544/2018,   2017/1347/ESB, 2017/1576/ESB og 2017/1221/ESB., sbr. 1079/2018, 279/2019, sbr. 664/2019. sbr, 909/2019, sbr. 925/2019 sbr 1057/2019, sbr. 451/2020
 • Reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla, nr. 57/1994 
 • Reglur um neyðarakstur, nr. 643/2004
 • Reglugerð um skráningu ökutækja nr. 751/2003, uppfært til 30.11.2018
 • Reglugerð um upplýsingaskyldu í viðskiptum með notuð ökutæki, nr. 44/2003
 • Reglugerð um frágang hraðatakmarkara í bifreið, nr. 71/1998
 • Reglugerð um starfshætti skráningarstofu ökutækja, nr. 79/1997
 • Reglugerð um prófun á ökuritum, nr. 572/1995 með áorðnum breytingum 30.10.14.
 • Reglugerð um starfsemi endurskoðunarverkstæða með B-faggildingu nr. 631/1994
 • Reglugerð um notkun erlendra ökutækja, nr. 267/1993 með áorðnum breytingum 14.06.2006. 
 • Reglugerð um sérstaka skráningu bifreiða til notkunar um stundarsakir hér á landi nr. 269/1993
 • Reglur um tengingu og drátt ökutækja nr. 394/1992
 • Reglugerð um merki á skólabifreiðum, nr. 279/1989
 • Reglur um álagningu og innheimtu gjalds vegna stöðvunarbrota nr. 104/1988

Ökumenn

 • Reglugerð um ökuskírteini, nr. 830/2011 uppfært til 29.05.2019., sbr. 380/2020, sbr. 584/2020
 • Reglugerð um töku sýna og rannsókn vegna aksturs undir áhrifum vímuefna nr. 301/2008
 • Reglugerð um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim nr. 1240/2019 
 • Reglugerð um ökuferilsskrá og punktakerfi vegna umferðarlagabrota, nr. 929/2006, uppfært til 15.09.2014., sbr. 36/2020
 • Reglugerð um endurveitingu ökuréttar, nr. 706/2004
 • Reglugerð um útgáfu og notkun stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða nr. 1130/2016
 • Reglur um notkun hlífðarhjálms við hjólreiðar barna nr. 631/1999
 • Reglur um undanþágu frá notkun hlífðarhjálms nr. 205/1993 , uppfært til 07.07.2015.
 • Reglugerð um umferðarfræðslu, nr. 534/1989

Atvinnuakstur

 • Reglugerð um gjaldtöku af umferð flutningabifreiða, nr. 476/2017 
 • Gjaldskrá um starfsleyfi fyrir leigu skráningarskyldra ökutækja, nr. 852/2015 
 • Auglýsing um staðfestingu námskrár um nám og próf til réttinda til að mega flytja hættulegan farm á landi, svonefnd ADR-réttindi nr. 333/2013.
 • Reglugerð um flutning á hættulegum farmi á landi, nr. 1077/2010 , uppfært til 30.05.2018., ESB 2016/2309, sbr. 543/2018 2018/217/ESB, sbr. 834/2019 ESB 2018/1846
 • Reglugerð um skipulag vinnutíma farstarfsmanna, nr. 690/2006

Vegir og umferðarmannvirki

 • Reglugerð um rekstrarsamhæfi rafræns gjaldtökukerfis innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 979/2013
 • Reglugerð um þróun upplýsinga- og fjarskiptatækni til notkunar fyrir skynvædd samgöngukerfi (ITS), nr. 342/2013
 • Reglugerðum girðingar meðfram vegum, nr. 930/2012
 • Reglur um styrki til samgönguleiða, nr. 1155/2011
 • Reglugerð um öryggisstjórnun vegamannvirkja, nr. 866/2011, sbr. 292/2014
 • Reglugerð um héraðsvegi, nr. 774/2010, sbr. 435/2011
 • Reglugerð um merkingu og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda á og við veg, nr. 492/2009
 • Reglugerð um bókhaldsyfirlit yfir útgjöld vegna samgöngumannvirkja, nr. 440/2008
 • Reglugerð um öryggiskröfur fyrir jarðgöng, nr. 992/2007
 • Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 289/1995, sbr. 365/2019, sbr. 548/2019 

Umferðareftirlit

 • Reglugerð um afnám eftirlits með flutningum á vegum og skipgengum vatnaleiðum sem fram fer á landamærum aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins nr. 190/2015
 • Reglugerð um stærð og þyngd ökutækja, nr. 155/2007 
  Uppfært til 8.12.2017. ESB 2015/719 sbr. 399/2020
 • Reglugerð um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit, nr. 605/2010, uppfært til 28.03.2018, sbr. 1055/2019  
 • Reglugerð um hleðslu, frágang og merkingu farms, nr.  671/2008
 • Reglugerð um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 474/2017  uppfærð til 22.05.2018 sbr. 1054/2019, sbr. 266/2020   ESB 2019/1795 
 • Reglugerð um leigubifreiðar, nr. 397/2003, uppfært til 11.04.2018.
 • Reglugerð um skilyrði undanþágu frá greiðslu olíugjalds, nr. 274/2006, sbr. 415/2007, sbr. 338/2008, sbr.  152/2009, sbr. 848/2009
 • Reglugerð um eftirlit með notkun á litaðri gas- og dísilolíu, nr. 628/2005
 • Reglugerð um ákvörðun kílómetragjalds og skyldur ökumanna, nr. 627/2005, sbr. 1009/2017
 • Reglugerð um ökumæla verkstæði, álestraraðila og eftirlitsaðila kílómetragjalds, nr. 599/2005, sbr. 1008/2017
 • Reglugerð um endurgreiðslu 80% olíugjalds af olíu vegna rekstrar almenningsvagna í áætlunarferðum, nr. 395/2005
 • Reglugerð um litun á gas- og dísilolíu, nr. 283/2005

Annað umferðartengt

 • Reglugerð um störf rannsóknarnefndar samgönguslysa, nr. 763/2013
 • Reglugerð um umferðaröryggisgjald, nr. 681/1995

Réttindi farþega

 • Reglugerð nr. 475/2017, um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 181/2011 frá 16. febrúar 2011 um réttindi farþega í hópbifreiðum og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004.