Almennt

Lög

Lög um Samgöngustofu

 • Lög um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013.
 • Lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála, nr. 119/2012 
 • Lög um samgönguáætlun, nr. 33/2008


Almennt

ReglurBreytingar

Breytingar á lögum og reglum

 

 

 • 2023

  • LR05-Flug 24.2. rg. nr. 173/2023 um skipan og hlutverk flugverndarráðs.
  • LR04-Umferð 20.2. rg. nr. 153/2023 um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004 og reglugerð um skoðun ökutækja nr. 414/2021.
  • LR03-Umferð 13.1. lög nr. 135/2022 um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, nr. 28/2017 (EES-reglur, einföldun útgáfu leyfa).
  • LR02-Umferð 2.1.23 lög nr. 120/2022 um leigubifreiðaaskstur
  • LR01-Umferð 2.1.23 rg. 1601/2022 um breytingu á reglugerð um skoðun ökutækja nr. 414/2021, með síðari breytingum
 • 2022
  • LR35-Umferð rg. 1546/2022 um breytingu á reglugerð nr. 397/2003 um leigubifreiðar.
  • LR34-Umferð rg. 1519/2022 um breytingu á reglugerð um ökuskírteini, nr. 830/2011, með síðari breytingum
  • LR33-Umferð augl. 1405/2022 um námskrá fyrir endurmenntun ökukennara.
  • LR32-Sigling rg. 1400/2022 um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum. Tekur gildi 1. jan. 2023
  • LR31-Umferð rg. 1301 um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja, nr. 822/2004, með síðari breytingum.
  • LR30-Sigling rg. 1300/2022 um heilbrigðisþjónustu, lyf og lækningatæki um borð í íslenskum skipum.
  • LR29-Umferð rg. 1299/2022 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit.
  • LR28-Flug rg. 1298/2022 um breytingu á reglugerð nr. 1126/2014 um skilgreiningu sameiginlegra verkefna, um ákvörðun stjórnunarhátta og um tilgreiningu hvata sem styðja við framkvæmd evrópsku mynsturáætlunarinnar um rekstrarstjórnun flugumferðar.
  • LR27-Flug rg. 1297/2022 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd
  • LR26-Flug rg. 1296/2022 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR25-Flug rg. 1295/2022 um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
  • LR24-Sigling rg. um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR23-Sigling rg. um breytingu á reglugerð nr. 666/2001, um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.
  • LR22-Sigling rg. 1195/2022 um breytingu á reglugerð nr. 524/2008 um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og tilkynningaskyldu skipa fyrir Suðvesturlandi.
  • LR21-Umferð rg. 896/2022 um breytingu á reglugerð um ökuskírteini, nr. 830/2011, með síðari breytingum.
  • LR20- 29.7. augl. 895/2022 um gjaldskrá Samgöngustofu, stjórnsýslustofnunar samgöngumála
  • LR19-Sigling 13.7.22 lög nr. 82/2022 um áhafnir skipa
  • LR18-Flug 13.7.22 lög nr. 80/2022 um loftferðir
  • LR17-Umferð 28.6. rg. 742/2022 um breytingu á reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi
  • LR16-Sigling 28.6. rg. 741/2022 um breytingu á reglugerð nr. 666/2001 um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.
  • LR15-Umferð 10.6. rg. 681/2022 um breytingu á reglugerð nr. 397/2003 um leigubifreiðar.
  • LR14-Flug 1.6. rg. 626/2022 um breytingu á reglugerð nr. 858/2014 um úthlutun afgreiðslutíma flugvalla
  • LR13-Sigling 1.6. rg. 625/2022 um breytingu á reglugerð nr. 619/2017 um samræmda afhendingu og miðlun upplýsinga um flutninga á sjó
  • LR12-Umferð 1.6. rg. 624/2022 um breytingu á reglugerð nr. 866/2011 um öryggisstjórnun vegamannvirkja.
  • LR11-Umferð 1.6. rg. 623/2022 um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja, nr. 822/2004, með síðari breytingum.
  • LR10-Sigling 27.5. rg. 611/2022 um breytingu á reglugerð nr. 975/2004 um vinnu- og hvíldartíma skipverja á íslenskum fiskiskipum.
  • LR09-Sigling 27.5. rg. 610/2022 um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR08-Flug 25.5. rg. 584/2022 um breytingu á reglugerð nr. 75/2016 um kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða flugvelli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008.
  • LR07-Flug 25.5. rg. 583/2022 um breytingu á reglugerð nr. 926/2015 um viðvarandi lofthæfi loftfara og flugtæknilegra framleiðsluvara, hluta og búnaðar og um samþykki fyrir viðhaldsstöðvum og starfsfólki á þessu sviði.
  • LR06-Flug 25.5. rg. 582/2022 um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
  • LR05-Flug 25.5. rg. 581/2022 um breytingu á reglugerð nr. 380/2013 um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja.
  • LR04-Sigling 17.5. rg. 567/2022 um breytingu á reglugerð nr. 616/2017 um rannsóknir og forvarnir gegn sjóslysum og sjóatvikum.
  • LR03-Flug 1.3. rg. nr. 242/2022 um brottfall reglugerðar nr. 1669/2021 um skyldu flugrekenda til að kanna vottorð vegna COVID-19 í millilandaflugi.
  • LR02-Umferð 11.2 rg. nr. 168/2022 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR01-Umferð 13.1. rg. nr. 10/2022 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.


 • 2021

  • LR51-Flug 31.12. rg. nr. 1669/2021um skyldu flugrekenda til að kanna vottorð vegna COVID-19 í millilandaflugi.
  • LR50-Flug 31.12. lög nr. 135/2021um breytingu á lögum um loftferðir, nr. 60/1998 (framlenging gildistíma).
  • LR49-Umferð 13.12. rg. 1406/2021um breytingu á reglugerð um umferðaröryggisgjald, nr. 681/1995.
  • LR48- 13.12. Reglugerð 1405/2021um brottfall reglugerða á sviði samgangna og póstmál og fjarskipta.
  • LR47-Umferð 7.12. rg. 1397/2021 um breytingu á reglugerð um skoðun ökutækja, nr. 414/2021, með síðari breytingum.
  • LR46-Umferð 7.12. rg.  1388/2021 um breytingu á reglugerð nr. 397/2003 um leigubifreiðar með síðari breytingum.
  • LR45-Sigling 1.12. rg. um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR44-Sigling 1.12. rg. um breytingu á reglugerð nr. 666/2001 um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.
  • LR43-Sigling 1.12. rg. 1347/2021um breytingu á reglugerð nr. 676/2015 um menntun, þjálfun og atvinnuréttindi farmanna.
  • LR42-Flug 30.11. rg.um breytingu á reglugerð nr. 380/2013 um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja.
  • LR41-Flug 30.11. rg. 1343/2021um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR40-Umferð 26.11. rg. 1327/2021um breytingu á reglugerð um stærð og þyngd ökutækja, nr. 155/2007, með síðari breytingum.
  • LR39-Umferð 26.11 rg. 1314/2021um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR38-Umferð 4.11. rg. 1233/2021 um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja, nr. 822/2004, með síðari breytingum.
  • LR37-Umferð 4.11. rg. 1232/2021um breytingu á reglugerð um stærð og þyngd ökutækja, nr. 155/2007, með síðari breytingum.
  • LR36-Sigling 17.9. rg. 1044/2021 um safnskip
  • LR35-Umferð 6.9. rg. 1001/2021 um breytingu á reglugerð nr. 414/2021 um skoðun ökutækja.
  • LR34-Flug 27.8. rg. 961/2021um (2.) breytingu á reglugerð nr. 650/2021 um skyldu flugrekenda til að kanna vottorð vegna COVID-19 í millilandaflugi.
  • LR33-Umferð 30.7. rg. 895/2021 um öryggiskröfur fyrir jarðgöng.
  • LR32-Flug 26.7. rg. 880/2021 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 650/2021 um skyldu flugrekenda til að kanna vottorð vegna COVID-19 í millilandaflugi.
  • LR31-Umferð 26.7. rg. 879/2021 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini
  • LR30-Sigling 26.7. lög 66/2021 Skipalög
  • LR29-Flug 14.6. rg. 695/2021 um breytingu á reglugerð um flugvernd, nr. 750/2016.
  • LR28-Flug 2.6. rg. 650/2021 um skyldu flugrekenda til að kanna vottorð vegna COVID-19 í millilandaflugi.
  • LR27-Umferð 2.6. rg. 629/2021 um breytingu á reglugerð nr. 342/2013 um þróun upplýsinga- og fjarskiptatækni til notkunar fyrir skynvædd samgöngukerfi (ITS).
  • LR26-Flug 1.6. lög nr. 41/2021um breytingu á lögum um loftferðir, nr. 60/1998, með síðari breytingum (skyldur flugrekenda vegna COVID-19).
  • LR25-Umferð 1.6. rg. 628/2021 um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja, nr. 822/2004, með síðari breytingum.  
  • LR24-Umferð 1.6. rg. 627/2021 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini. 
  • LR23-Umferð 1.6. rg. 626/2021um breytingu á reglugerð nr. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi. 
  • LR22-Flug 1.6. rg. 625/2021 um breytingu á reglugerð nr. 78/2006 um skylduvátryggingar vegna loftferða.
  • LR21-Flug 1.6. rg. 624/2021um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara. 
  • LR20-Flug 1.6. rg. 623/2021 um breytingu á reglugerð nr. 180/2014 um áhöfn í almenningsflugi.
  • LR19-Flug 1.6. rg. 622/2021 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR18-Sigling 31.5. rg. 603/2021 um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR17-Sigling 31.5. rg. 602/2021um (4.) breytingu á reglugerð nr. 680/2004 um vinnu- og hvíldartíma skipverja á farþegaskipum og flutningaskipum
  • LR16-Umferð 27.5. rg. 599/2021 um breytingu á reglugerð um stærð og þyngd ökutækja, nr. 155/2007  
  • LR15-Umferð 25.5. lög 39/2021um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 (umframlosunargjald og einföldun regluverks). 
  • LR14-Sigling 20.5. rg. 564/2021 um breytingu á reglugerð nr. 676/2015 um menntun, þjálfun og atvinnuréttindi farmanna.
  • LR13-Sigling 20.5. rg. 563/2021 um breytingu á reglugerð nr. 142/2004 um viðurkenningu flokkunarfélaga og um reglur og staðla fyrir stofnanir sem sjá um skipaeftirlit og -skoðun.
  • LR12-Sigling 20.5. rg. 562/2021 um breytingu á reglugerð nr. 122/2004 um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, með síðari breytingum.
  • LR11-Umferð 17.5. 549/2021 um breytingu á reglugerð um flutning á hættulegum farmi á landi, nr. 1077/2010, með síðari breytingum.
  • LR10-Flug 27.4. rg. 443/2021 um breytingu á reglugerð nr. 48/2012 um sameiginlegar reglur um flugrekstur og flugþjónustu innan Evrópska efnahagssvæðisins.
  • LR09-Flug 27.4. rg. 442/2021 um breytingu á reglugerð nr. 1125/2014 um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta.
  • LR08-Flug 27.4. rg. 441/2021 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR07-Umferð 20.4. rg. 414/2021 um skoðun ökutækja
  • LR06-Flug 12.4. rg. 373/2021um breytingu á reglugerð nr. 858/2014 um úthlutun afgreiðslutíma flugvalla
  • LR05-Flug 18.3. rg. 298/2021 um breytingu á reglugerð um flugvernd, nr. 750/2016.
  • LR04-Umferð 3.3. rg. 235/2021 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR03-Sigling 11.2. lög nr. 3/2021 um skipagjald
  • LR02-Umferð 11.1 rg. 1515/2020 um breytingu á reglugerð nr. 751/2003 um skráningu ökutækja.
  • LR01 Flug 6.1. rg. 1466/2020 um breytingu á reglugerð nr. 380/2013 um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja.
 • 2020

  • LR44-Umferð 30.12. lög nr. 139/2020 um breytingu á vegalögum, nr. 80/2007, með síðari breytingum (framlenging).
  • LR43-Umferð 30.12. rg. 1410/2020 um breytingu á reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011.
  • LR42-Flug 1.12. rg. 1195/2020 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR41-Flug 1.12. rg. 1194/2020 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur
  • LR40-Flug 1.12. rg. 1193/2020 um breytingu á reglugerð nr. 1127/2014 um kröfur um afköst og rekstrarsamhæfi kögunar í samevrópska loftrýminu.
  • LR39-Sigling 1.12. rg. 1192/2020 um breytingu á reglugerð nr. 666/2001 um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.
  • LR38-Sigling 1.12. rg. 1191/2020 um breytingu á reglugerð nr. 659/2000 um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum, með síðari breytingum.
  • LR37-Sigling 1.12. rg. 1190/2020 um breytingu á reglugerð nr. 1017/2003 um skoðanir á skipum og búnaði þeirra, með síðari breytingum.
  • LR36-Sigling 1.12. rg. 1189/2020 um breytingu á reglugerð nr. 816/2011 um hafnarríkiseftirlit, með síðari breytingum
  • LR35-Sigling 1.12. rg. 1188/2020 um skoðanakerfi fyrir öruggan rekstur ekjufarþegaskipa og háhraðafarþegafara í áætlunarferðum.
  • LR34-SGS 1.12. rg. 1187/2020 á sviði samgangna um innleiðingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/698.
  • LR33-Umferð 1.12. rg. 1186/2020 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit.
  • LR32-Umferð 1.12. rg. 1185/2020 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR31-Umferð 1.12. rg. 1184/2020 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR30-Umferð 1.12. rg. 1183/2020 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR29-Siglingar 1.10. rg. 944/2020 um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum
  • LR28-Umferð 17.9. rg. 901/2020 um breytingu á reglugerð nr. 929/2006 um ökuferilsskrá og punktakerfi vegna umferðarlagabrota
  • LR27-Flug 1.9. rg. 844/2020 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR26-Siglingar 1.9. rg.  808/2020 um bakgrunnsathuganir vegna aðgangs að upplýsingum um siglingavernd og haftasvæðum
  • LR25-Siglingar 1.9. rg. 761/2020 um breytingu á reglugerð nr. 1005/2010 um frístundafiskiskip og öryggi þeirra
  • LR24-Flug 24.7. rg. 708/2020 um breytingu á reglugerð nr. 48/2012 um sameiginlegar reglur um flugrekstur og flugþjónustu innan Evrópska efnahagssvæðisins
  • LR23-Umferð 15.6. rg. 584/2020 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR22-Flug 11.6. rg. 444/2020 um kröfur um notkun loftrýmis og verklagsreglur um hæfisbundna leiðsögu
  • LR21-Umferð 8.6. lög 51/2020 um breytingu á lögum um leigubifreiðar, nr. 134/2001 (innlögn atvinnuleyfis).
  • LR20-Siglingar 3.6. rg. 512/2020 um (3.) breytingu á reglugerð nr. 680/2004 um vinnu- og hvíldartíma skipverja á farþegaskipum og flutningaskipum.
  • LR19-Flug 28.5. rg. 499/2020 um breytingu á reglugerð nr. 1125/2014 um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta
  • LR18-Flug 28.5. rg. 491/2020 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd 
  • LR17-Flug 25.5. rg. 468/2020 um breytingu á reglugerð nr. 180/2014 um áhöfn í almenningsflugi
  • LR16-Umferð 19.5. rg. 451/2020 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd. búnað ökutækja
  • LR15-Umferð 30.4. rg. 399/2020 um breytingu á reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja.
  • LR14-Umferð 28.4. rg, 389/2020 um breytingu á reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja.
  • LR13-Umferð 28.4. 380/2020 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR12-Flug 1.4. rg. 279/2020 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR11-Umferð 30.3. rg. 266/2020 um breytingu á reglugerð nr. 474/2017, um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR10-Umferð 30.3. rg. 256/2020 um breytingu á reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja.
  • LR09-SGS sugl. 23.3 242/2020 frestun á gildistöku gjaldskrár Samgöngustofu, stjórnsýslustofnunar samgöngumála, sbr. auglýsingu nr. 220/2020.
  • LR08-SGS augl. 23.3 220/2020 um gjaldskrá Samgöngustofu, stjórnsýslustofnunar samgöngumála.
  • LR07-Umferð 20.3 lög nr. 21/2020 breyting á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi,
   nr. 28/2017, með síðari breytingum.
  • LR06-Flug 20.3. lög nr. 21/2020 breyting á lögum um loftferðir, nr. 60/1998, með síðari breytingum.
  • LR05-Sigling 20.3 lög nr. 21/2020 breyting á siglingalögum, nr. 34/1985, með síðari breytingum.
  • LR04-Umferð 9.3. lög nr. 10/2020 um breytingu á lögum um leigu skráningarskyldra ökutækja, nr. 65/2015 (stjórnvaldssektir).
  • LR03-Flug 14.2. rg. nr. 114/2020 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR02-Umferð 24.1. rg. nr. 36/2020 um breytingu á reglugerð nr. 929/2006 um ökuferilsskrá og punktakerfi vegna umferðarlagabrota.
  • LR01-Siglingar 1.7. lög nr. 166/2019 um breytingu á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, nr. 30/2007, með síðari breytingum (smáskipaviðmið og mönnunarkröfur).
  • LR36-Umferð 30.12. rg. 1244/2019 um ökutækjatryggingar.
  • LR35-Umferð 30.12. rg. 1240/2019 um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim.
  • LR34-Umferð 27.12. lög nr. 136/2019 um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 (viðurlög o.fl.).
  • LR33-Flug 29.11. rg. 1058/2019um breytingu á reglugerð nr. 48/2012 um sameiginlegar reglur um flugrekstur og flugþjónustu innan Evrópska efnahagssvæðisins. 
  • LR32-Umferð 29.11. rg. 1057/2019 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR31-Umferð 29.11. rg. 1056/2019 um breytingu á reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja.
  • LR30-Umferð 29.11. rg. 1055/2019 um breytingu á reglugerð nr. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR29-Umferð 29.11. rg. 1054/2019 um breytingu á reglugerð nr. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi. 
  • LR28-Flug 29.11. rg. nr. 1053/2019 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR27-Flug 29.11. rg. nr. 1042/2019 um breytingu á reglugerð nr. 926/2015 um viðvarandi lofthæfi loftfara og flugtæknilegra framleiðsluvara, hluta og búnaðar og um samþykki fyrir viðhaldsstöðvum og starfsfólki á þessu sviði.
  • LR26-Flug 29.11. rg. nr. 1041/2019um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR25-Sigling 29.11. rg. nr. 1040/2019 um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR24-Umferð 5.11. lög nr. 124/2019 um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019.
  • LR23-Umferð 29.10. rg. 925/2019 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR22-Umferð 21.10. rg. 909/2019 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR21-Umferð 23.9. rg. 834/2019  um breytingu á reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi á landi.
  • LR20-Flug 17.9 rg. 813/2019 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR19-Flug 13.8. rg. 720/2019 um sameiginlegar kröfur fyrir veitendur þjónustu á sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar/flugleiðsöguþjónustu og á sviði starfsemi neta fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og eftirlit með þeim.
  • LR18-Umferð 16.7. rg. 664/2019 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR17-Flug Lög16.7. 74/2019 um Höfðaborgarsamninginn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara.
  • LR16-Umferð lög 16.7. 77/2019 Umferðarlög. Taka gildi 1. janúar 2020.
  • LR15-Flug 9.7. rg. 644/2019 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR14-Siglingar 18.6. lög nr 41/2019 um breytingu á lögum um siglingavernd, nr. 50/2004, með síðari breytingum (dagsektir, laumufarþegar o.fl.).
  • LR13-Siglingar 24.5 rg. nr. 483/2019 um um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR12-Umferð 24.5 Lög nr. 30/2019 um  ökutækjatryggingar (Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2020.).
  • LR11- Siglingar 22.5 Reglur um réttindi áhafna á farþegabátum
  • LR10 Flug 22.5 rg. 464/2019 um flutning hergagna með loftförum.
  • LR09 Flug 22.5 rg. 439/2019 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR08 Umferð 22.5 rg. 449/2019 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR07 Flug 2.5. ákv. SGS nr. 1/2019 um lýsingu og merkingu hindrana sem gætu talist ógn við flugöryggi. Birt skv. 140 gr. loftferðalaga nr. 60/1998.
  • LR06 Umferð 23.4. 365/2019 um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 289/1995 með síðari breytingum.
  • LR05 Umferð 8.4. 322/2019 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR04 Umferð 25.3. 279/2019, um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR03 Siglingar 26.2. rg. 198/2019 um breytingu á reglugerð nr. 175/2008 um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum, með síðari breytingum.
  • LR02 Flug 31.1. rg. 59/2019 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd.
  • LR01 SGS 9.1.,  lög nr. 150/2018 um breytingu á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis).
  • LR47-Umferð rg. 1249/2018 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR46-Umferð rg. 1087/2018 um breytingu á reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja.
  • LR45-Umferð rg. 1086/2018 um breytingu á reglugerð nr. 751/2003 um skráningu ökutækja með síðari breytingum.
  • LR44-Flug 30.11. rg. 1085/2018 um starfrækslu loftbelgja.
  • LR43-Flug 30.11. rg. 1084/2018 um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
  • LR42-Flug 30.11. rg. 1083/2018 um breytingu á reglugerð nr. 75/2016 um kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða flugvelli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008.
  • LR41-Flug 30.11. rg. 1082/2018 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR40-Flug 30.11. rg. 1081/2018 um breytingu á reglugerð nr. 180/2014 um áhöfn í almenningsflugi.
  • LR39-Umferð 30.11. rg. 1079/2018 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR38-Sigling 21.11. rg. 1011/2018 um breytingu á reglugerð nr. 816/2011, um hafnarríkiseftirlit, með síðari breytingum.
  • LR37-Sigling 30.10. rg. 943/2018 um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR36-Sigling 4.10. rg. 870/2018 um þjónustuaðila skipsbúnaðar.
  • LR35-Sigling 28.9. rg. 857/2018 um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað, með síðari breytingum.
  • LR34-Sigling 12.9. rg. 823/2018 um breytingu á reglugerð nr. 816/2011, um hafnarríkiseftirlit, með síðari breytingum.
  • LR33-Flug 16.8. rg. 770/2018 um breytingu á reglugerð um flugvernd nr. 750/2016.
  • LR32-Gjaldskrá-2.8. Auglýsing nr. 745/2018 um breytingu á gjaldskrá Samgöngustofu skv. auglýsingu nr. 338/2015, með síðari breytingum.
  • LR31-Umferð 28.6 lög nr. 83/2018 um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, nr. 28/2017 (leyfisskyldir farþegaflutningar). 
  • LR30-Sigling 28.6 lög nr. 82/2018 um breytingu á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna.
  • LR29-Sigling 28.6 lög nr. 81/2018 um kofun.
  • LR28-Flug/siglingar 26.6. lög nr. 71/2018 um breytingu á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir (laumufarþegar, bakgrunnsathuganir o.fl.).
  • LR27-Flug 1.6. 573/2018 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR26-Flug 1.6. 572/2018 um breytingu á reglugerð nr. 732/2014 um kröfur um bil milli talrása í samevrópska loftrýminu.
  • LR25-Flug 1.6. 571/2018 um breytingu á reglugerð nr. 602/2008 um kröfur er varða verklagsreglur og flugáætlanir innan samevrópska loftrýmisins.
  • LR24-Umferð 31.5. rg. 544/2018 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR23-Umferð 31.5. rg. 543/2018  um breytingu á reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi á landi.
  • LR22-Flug 29.5. rg. um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
  • LR21-Flug 29.5. rg. 538/2018 um breytingu á reglugerð nr. 1127/2014 um kröfur um afköst og rekstrarsamhæfi kögunar í samevrópska loftrýminu.
  • LR20-Flug 29.5 rg. 537/2018 um breytingu á reglugerð nr. 438/2012 um sameiginlegar reglur um flæðisstjórnun flugumferðar.
  • LR19-Sigling 24.5 rg. 507/2018 um breytingu á reglugerð nr. 265/2008 um framkvæmd siglingaverndar.
  • LR18-Umferð 23.5 rg. 493/2018 um breytingu á reglugerð nr. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR17-Sigling 14.5 Lög nr. 25/2018 um breytingu á lögum um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála, nr. 119/2012 (birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga).
  • LR16-Flug 2.5. lög nr. 20/2018 FORSETAÚRSKURÐUR um breytingu á forsetaúrskurði nr. 84/2017, um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands.
  • LR15-Sigling 2.5. rg. 422/2018 um breytingu á reglugerð nr. 666/2001, um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.
  • LR14-Sigling 18.4. rg. 390/2018 um sannprófun á þyngd hlaðinna gáma um borð í skipum.
  • LR13-Sigling 18.4. rg. 389/2018 um breytingu á reglugerð nr. 1017/[2003], um skoðanir á skipum og búnaði þeirra, með síðari breytingum.
  • LR12-Flug 16.4. rg. 372/2018 um breytingu á reglum nr. 176/1983 um þjóðernis- og skrásetningarmerki íslenskra loftfara.
  • LR11-Flug 16.4. rg. 371/2018 um breytingar á reglugerð nr. 202/2007 um flokkun loftfara og lofthæfivottorða og reglugerð nr. 854/2016 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð fyrir skírteini og þjálfun flugumferðarstjóra.
  • LR10-Flug 16.4. rg. 370/2018 um aðgang að flugafgreiðslu á flugvöllum.
  • LR09-Umferð 12.4. rg. 352/2018 um breytingu á reglugerð nr. 397/2003 um leigubifreiðar.
  • LR08-Umferð 12.4. rg. 346/2018 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja, með síðari breytingum
  • LR07-Flug 3.4. rg. 334/2018 um breytingu á reglugerð nr. 695/2010 um almannaflug þyrlna.
  • LR06-Flug 3.4. rg. 333/2018 um breytingu á reglugerð nr. 694/2010 um almannaflug flugvéla.
  • LR05-Umferð 3.4. rg. 321/2018 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökutækja og eftirlit, með síðari breytingum.
  • LR04-Umferð 20.3. rg. 288/2018 um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim.
  • LR03-Flug 6.2. rg. 117/2018 um breytingu á reglugerð nr. 750/2016 um flugvernd, með síðari breytingum.
  • LR02-Umferð 25.1. rg. 46/2018 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja, með síðari breytingum.
  • LR01 -Flug rg. 1203/2017 um breytingu á reglugerð um flugvernd nr. 750/2016.
 • 2019
  • LR52-Flug 14.12. rg. 1085/2017 um notkun tölvufarskráningarkerfa.
  • LR51-Umferð 8.12. rg. 1073/2017 um breytingu á reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja.
  • LR50-Umferð 7.12. rg. 1067/2017 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR49-Sigling 7.12. rg. 1068/2017 um breytingu á reglugerð nr. 94/2004, um starfshætti faggiltra skoðunarstofa skipa og búnaðar, með síðari breytingum.
  • LR48-Umferð 1.12. rg. 1056/2017 um breytingu á reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja.
  • LR47-Flug 1.12. rg. 1038/2017 um breytingu á reglugerð nr. 693/2010 um kröfur um samræmda úthlutun og notkun á spurnarkóðum kögunarsvarratsjár fyrir samevrópska loftrýmið, og um breytingu á reglugerð nr. 732/2014 um kröfur um bil milli talrása í samevrópska loftrýminu.
  • LR46-Flug 1.12. rg. 1037/2017 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR45-Flug 1.12. rg. 1036/2017 um breytingu á reglugerð nr. 602/2008 um kröfur er varða verklagsreglur og flugáætlanir innan samevrópska loftrýmisins.
  • LR44-Umferð 24.11. rg. 1009/2017 um breytingu á reglugerð nr. 627/2005, um ákvörðun kílómetragjalds og skyldur ökumanna.
  • LR43-Umferð 24.11. rg. 1008/2017 um breytingu á reglugerð nr. 599/2005, um ökumæla, verkstæði, álestraraðila og eftirlitsaðila kílómetragjalds.
  • LR42-Flug 23.11. rg. 990/2017 um starfrækslu fjarstýrðra loftfara.
  • LR41-Umferð 3.11. rg. 919/2017 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR40-Flug 27.10. rg. 900/2017 um tilkynningu atvika í almenningsflugi sem og greiningu á og eftirfylgni með þeim.
  • LR39-Sigling 24.10. rg. 897/2017 um breytingu á reglugerð nr. 130/2016, um hönnun og framleiðslu skemmtibáta og einmenningsfara.
  • LR38-Sigling 24.10.  rg. 896/2017 um breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað.
  • LR37-Sigling 5.10. rg. 850/2017 um breytingu á reglugerð nr. 175/2008, um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum, með síðari breytingum.
  • LR36-Umferð 29.9. rg. 835/2017 um breytingu á reglugerð nr. 397/2003 um leigubifreiðar.
  • LR35-Umferð 1.9. rg. 777/2017 um breytingu á reglugerð nr. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR34-Umferð 31.8. rg. 768/2017 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit.
  • LR33-Umferð 31.8. rg. 767/2017 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR32-Umferð 31.8. rg. 766/2017 um breytingu á reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi á landi.
  • LR31-Umferð 2.8. rg. 699/2017um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja. 
  • LR30-Flug 2.8. rg. 659/2017 um breytingu á reglugerð nr. 770/2010 um flugreglur.
  • LR29-Sigling 2.8. rg. 654/2017 um breytingu á reglugerð nr. 463/1998, um leyfi til farþegaflutninga með skipum
  • LR28-Flug 2.8. rg. 653/2017 um breytingu á reglugerð nr. 125/2016 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð er varðar flugrekstur flugrekenda frá þriðja landi.
  • LR27-Flug 2.8. rg. 652/2017 um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR26-Flug 2.8. rg. 651/2017 um breytingu á reglugerð nr. 438/2012 um sameiginlegar reglur um flæðisstjórnun flugumferðar.
  • LR25-Sigling 2.8. rg. 619/2017 um samræmda afhendingu og miðlun upplýsinga um flutninga á sjó.
  • LR24-Sigling  2.8. rg. 616/2017 um rannsóknir og forvarnir gegn sjóslysum og sjóatvikum.
  • LR23-Sigling rg. 586/2017 um innleiðingu viðauka við alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkvæmt bókun 1978 (MARPOL-samningur).
  • LR22-Sigling rg. nr. 580/2017 um slysavarnir og öryggisbúnað í höfnum.
  • LR21-Umferð rg. nr. 552/2017 um breytingu á reglugerð um flutning á hættulegum farmi á landi nr. 1077/2010.
  • LR20-Sigling lög nr. 44/2017 um breytingu á lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004 og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði).
  • LR19-Sigling lög nr. 42/2017 um breytingu á lögum nr. 30/2007, um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.).
  • LR18-Umferð lög nr. 41/2017 um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari breytingum (bílastæðagjöld).
  • LR17-lög 40/2017 um breytingu á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga).
  • LR16-flug rg. 533/2017 um breytingu á reglugerð nr. 772/2010 um upplýsingaþjónustu flugmála.
  • LR15-Flug rg. 515/2017 um breytingu á reglugerð um flugvernd nr. 750/2016.
  • LR14-Sigling rg. 488/2017 um breytingu á reglum nr. 189/1994, um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, með síðari breytingum.
  • LR13- 1.6. augl. 485/2017 um breytingu á gjaldskrá Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála, skv. auglýsingu nr. 338/2015, með síðari breytingum.
  • LR12-Umferð 31.5. rg. 476/2017um gjaldtöku af umferð flutningabifreiða.
  • LR11-Umferð 31.5. rg. 475/2017 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 181/2011 frá 16. febrúar 2011 um réttindi farþega í hópbifreiðum og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004.
  • LR10-Umferð 31.5 rg. 474/2017 um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR09-Umferð 30.5. lög 28/2017 um farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
  • LR08-Umferð 19.5. augl. 408/2017 um útgáfu skoðunarhandbókar ökutækja.
  • LR07-Umferð 25.4. rg. 344/2017 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR06-Flug 5.4. rg. 287/287 um breytingu á reglugerð um flugvernd nr. 750/2016.
  • LR05-Umferð 30.3. rg. 256/2017 um breytingu á reglugerð nr. 528/2002 um fólksflutninga á landi.
  • LR04-Flug 16.3. rg. 211/2017 um breytingu á reglugerð um upplýsingaþjónustu flugmála, nr. 772/2010.
  • LR03-Umferð 28.2. rg. 159/2017 um breytingu á reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja. 
  • LR02-Umferð 16.2. rg. 119/2017 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR01-Siglingar 24.01. rg. 44/2017 um breytingu á reglugerð nr. 666/2001, um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.
 • 2018
  • LR45-Siglingar 30.12.16 rg. 1219/2016 um breytingu á reglugerð nr. 474/2007 um vernd skipa og hafnaraðstöðu.
  • LR44-Umferð 28.12.16 rg. 1159/2016 um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR43-Flug 28.12.16 rg. 1158/2016 um breytingu á reglugerð um almannaflug flugvéla, nr. 694/2010 og reglugerð um almannaflug þyrlna, nr. 695/2010.
  • LR42-Siglingar 6.12.16 rg. 1066/2016 um sannprófun á þyngd hlaðinna gáma um borð í skipum.
  • LR41-Flug 1.12.16 rg. 1055/2016 um notkun tölvufarskráningarkerfa í loftflutningum.
  • LR40-Flug 22.11.16 rg. 992/2016 um breytingu á reglugerð nr. 180/2014 um áhöfn í almenningsflugi.
  • LR39-Flug 22.11.16 rg. 991/2016 um breytingu á reglugerð nr. 962/2013 um sameiginlegar kröfur til notenda loftrýmisins og verklagsreglur vegna notkunar árekstrarvara loftfara.
  • LR38-Flug 22.11.16 rg. 990/2016 um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
  • LR37-Siglingar 22.11.16 rg. 989/2016 um skipsbúnað.
  • LR36-Umferð 22.11.16 rg. 987/2016 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR35-Umferð 21.11.16 rg. 982/2016 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit. Ath. þetta er sama reglugerð og í LR33 nema búið að breyta um númer.
  • LR34-Umferð 21.11.16 rg. 983/2016 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR33-Umferð.18.11.16. rg. 977/2016 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit.
  • LR32-Siglingar.8.11.16. rg. 918/2016 um breytingu á reglugerð nr. 652/2009, um nefnd Evrópusambandsins um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum.
  • LR31-Flug.30.10.16.rg. 886/2016 um breytingu á reglugerð nr. 380/2013 um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja.
  • LR30-Flug.30.10.16. rg. 885/2016 um breytingu á reglugerð um sameiginlegar reglur um almenningsflug og stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu nr. 812/2012.
  • LR29-Flug.16.10.16.rg.864/2016 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð fyrir skírteini og þjálfun flugumferðarstjóra.
  • LR28-Umferð.11.10.16.rg.846/2016 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR27-Flug.26.9.16.augl. um gildistöku ákvörðunar Samgöngustofu nr. 3/2016 um gildistöku reglna um skipan og starfsemi flugverndarnefnda flugvalla.
  • LR26-Flug.2.9.16.rg.750/2016 um flugvernd.
  • LR25-Umferð.31.8.16. rg.737/2016 um breytingu á reglugerð nr. 397/2003 um leigubifreiðar.
  • LR24-Umferð.31.8.16. rg. 736/2016 um breytingu á reglugerð nr. 528/2002 um fólksflutninga á landi.
  • LR23-Umferð.4.8.16. rg. 691/2016 um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit.
  • LR22-Siglingar.2.8.16. rg. 680/2016 um breytingu á reglugerð nr. 666/2001, um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.
  • LR21-Flug.4.7.16.rg.122/2016, um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
  • LR20-Siglingar.24.6.16. rg. 536/2016, um innleiðingu viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1177/2010 um réttindi farþega sem ferðast á sjó
  • LR19-Umferð.15.6.16. rg. 534/2016, um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
  • LR18-Umferð.31.5.16 rg. 446/2016, um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR17-Flug.30.5.16. rg. 443/2016, um breytingu á reglugerð nr. 277/2008 um aðgerðir til að tryggja flugöryggi og skrá yfir flugrekendur er ekki uppfylla viðeigandi öryggiskröfur.
  • LR16-Flug.30.5.16. rg. nr. 433/2016, um breytingu á reglugerð nr. 926/2015 um viðvarandi lofthæfi loftfara og flugtæknilegra framleiðsluvara, hluta og búnaðar og um samþykki fyrir viðhaldsstöðvum og starfsfólki á þessu sviði.
  • LR15-Gjaldskrá-.13.4.16. rg. nr. 303/2016 um breytingu á gjaldskrá Samgöngustofu skv. auglýsingu nr. 338/2015.
  • LR14-Flug-sigling-umferð. Lög nr. 12/2016 um breytingu á siglingalögum, umferðarlögum og lögum um rannsókn sam­gönguslysa vegna innleiðingar EES-reglna (réttindi farþega skipa, gerðarviðurkenning, skilgreiningar o.fl.).
  • LR13-flug.26.02.16. rg. 174/2016 um breytingu á reglugerð nr. 985/2011 um flugvernd.
  • LR12-umferð.26.02.16. rg. 172/2016 um breytingu á reglugerð um leigu skráningarskyldra ökutækja, nr. 840/2015.
  • LR11-umferð.24.02.16. rg. 169/2016 um breytingu á reglugerð nr. 751/2003, um skráningu ökutækja, með síðari breytingum og reglugerð nr. 822/2004, um gerð og búnað ökutækja
  • LR10-flug.24.02.16. rg. 168/2016 um breytingu á reglugerð nr. 985/2011 um flugvernd.
  • LR09-flug.24.02.16. ákv. SGS nr. 1/2016 um framlengingu á flugvakt flugverja vegna hvíldar í flugi - OPS 1.111.
  • LR08-umferð.24.02.16 rg. 159/2016 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
  • LR07-siglingar.17.02.16. rg. 130/2016 um hönnun og framleiðslu skemmtibáta og einmenningsfara. 
  • LR06-umferð.16.02.16 rg. 128/2016 um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja. 
  • LR05-flug.13.02.16, rg. nr. 125/2016 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð er varðar flugrekstur flugrekenda frá þriðja landi. 
  • LR04-flug.13.02.16 rg. nr. 124/2016 um breytingu á reglugerð nr. 1043/2008 um flug- og vinnutímamörk og hvíldartíma flugverja. 
  • LR03-flug.13.02.16 rg. nr. 123/2016 um breytingu á reglugerð nr. 380/2013 um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja. 
  • LR02-flug.02.02.16 rg. nr. 75/2016  um kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða flugvelli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008. 
  • LR01-flug.02.02.16 rg. nr. 74/2016 um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara. 
 • 2017

Á Döfinni

Umferð

Umferð

 • Efni væntanlegt

 

Flug

Flug

 • 2021/20 Adoption of Amendment 108 to Annex 8 (2021/20)', dated 31/03/2021
 • 2021/19 Adoption of Amendment 47 to Annex 2 (2021/19), dated 31/03/2021
 • 2021/18 Adoption of the first edition of Volume VI to Annex 10 (2021/18), dated 31/03/2021
 • 2021/17 Adoption of Amendment 90 to Annex 10, Volume V (2021/17)', dated 31/03/2021
 • 2021/15 Adoption of Amendment 177 to Annex 1 (2021/15)', dated 26/03/2021
 • 2021/07 Amendment to the 2021-2022 Edition of the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) relating to the containment of COVID-19 (2021/07), dated 09/02/2021
 • 2020/123 Adoption of Amendments 46 and 39 to Annex 6, Parts I and II, respectively (2020/123)', dated 17/11/2020
 • 2020/112 Proposals for the amendment of Annex 1 regarding implementing an electronic personnel licensing system with the objective to improving efficiency (2020/112, dated 23/12/2020
 • 2020/94 Proposal for the amendment to Annex 6, Parts I, II and III regarding the availability of maintenance documentation and the recalibration intervals of flight data recorder (FDR) sensors arising from FLIRECSWG/12 (2020/94)', dated 30/09/2020
 • 2020/76 Proposals for amendment to Annexes 7 and 8, regarding registration, deregistration and transfer of registration of aircraft (2020/76)', dated 24/08/2020
 • 2020/75 Proposed amendments to Annex 6 Parts I, II, III, Annex 14, Volume I and PANS-OPS, Volume III, relating to offshore alternates, rescue and fire fighting for general aviation and guidance arising from the Fifth and Sixth Meetings of the Flight Operations Panel (FLTOPSP/5 and 6) (2020/75)', dated 17/09/2020
 • 2020/71 Adoption of Amendment 28 to Annex 9 (2020/71)', dated 17/07/2020
 • 2020/59 Secondment Opportunities (2020/59 Corrigendum)', dated 08/05/2020
 • 2020/53 Proposed amendments to the ICAO document “CORSIA Sustainability Criteria for CORSIA Eligible Fuels”, referenced in Annex 16, Volume IV (2020/53 Corrigendum)', dated 07/05/2020
 • 2020/43 Approval of Amendment 9 to the Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations, Volume I — Flight Procedures and Amendment 9 to Volume II — Construction of Visual and Instrument Flight Procedures (PANS-OPS, Doc 8168) (2020/43)', dated 28/09/2020,
 • 2020/42 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume IV regarding airborne collision avoidance system X (ACAS X) (2020/42)', dated 08/04/2020
 • 2020/39 Adoption of Amendment 52 to Annex 11 (2020/39), dated 03/04/2020

 • 2020/35 Adoption of Amendment 15 to Annex 14, Volume I (2020/35), dated 03/04/2020

 • 2020/33 Approval of Amendment 7 to the Procedures for Air Navigation Services — Training (PANS-TRG, Doc 9868) (2020/33)', dated 24/07/2020

 • 2020/32 Adoption of Amendment 23 to Annex 6, Part III (2020/32)', dated 07/04/2020
 • 2020/31 Adoption of Amendment 37 to Annex 6, Part II (2020/31)', dated 08/04/2020
 • 2020/30 Adoption of Amendment 1 to Annex 16, Volume III (2020/30)', dated 09/04/2020
 • 2020/29 Adoption of Amendment 10 to Annex 16, Volume II (2020/29)', dated 15/04/2020
 • 2020/28 Adoption of Amendment 13 to Annex 16, Volume I (2020/28)', dated 09/04/2020
 • 2020/27 Approval of Amendment 9 to the PANS-ATM (2020/27)', dated 15/06/2020
 • 2020/26 Approval of Amendment 1 to the Procedures for Air Navigation Services — Aeronautical Information Management (PANS-AIM, Doc 10066) (2020/26)', dated 08/06/2020
 • 2020/25 Approval of Amendment 3 to the PANS-Aerodromes (2020/25)', dated 10/06/2020
 • 2020/24 Adoption of Amendment 41 to Annex 15 (2020/24)', dated 03/04/2020
 • 2020/23 Adoption of Amendment 61 to Annex 4 (2020/23)', dated 06/04/2020
 • 2020/22Adoption of Amendment 9 to Annex 14, Volume II (2020/22)', dated 06/04/2020
 • 2020/21 Adoption of Amendment 92 to Annex 10, Volume II (2020/21), dated 03/04/2020

 • 2020/20 Adoption of Amendment 92 to Annex 10, Volume I (2020/20)', dated 14/04/2020
 • 2020/19 Adoption of Amendment 176 to Annex 1 (2020/19), dated 01/04/2020

 • 2020/18

  Adoption of Amendment 44 to Annex 6, Part I (2020/18)', dated 07/04/2020

 • 2020/17 Adoption of Amendment 18 to Annex 13 (2020/17), dated 03/04/2020

 • 2020/16 ‘doption of Amendment 79 to Annex 3 (2020/16), dated 02/04/2020

 • 2020/14 Proposed amendment to Annex 9 (2020/14)', dated 25/02/2020

 • 2019/85 Adoption of Amendment 17 to Annex 17 (2019/85)', dated 16/12/2019

 • 2019/83 Survey on assistance to passengers and ICAO core principles on consumer protection (2019/83)', dated 06/12/2019

 • 2019/79 Proposals for the amendment of Annex 6, Part I and PANS-OPS, Volume III related to aircraft tracking (2019/79)', dated 06/12/2019

 • 2019/58 Proposal for the amendment of Annex 10 Volume III relating to SELCAL (2019/58)', dated 12/08/2019

 • 2019/53 Proposals for the amendment of Annex 8 and consequential amendment to Annex 2 arising from the eleventh meeting of the Remotely Piloted Aircraft Systems Panel (RPASP/11) (2019/53)', dated 23/08/2019,

 • 2019/52 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume V, first edition of Volume VI and consequential amendments to Annexes 1 and 2 arising from the thirteenth meeting of the Remotely Piloted Aircraft Systems Panel (RPASP/13) (2019/52)', dated 23/08/2019

 • 2019/51 Adoption of Amendment 27 to Annex 9 (2019/51)', dated 19/07/2019

 • 2019/44 Proposals for the amendment of Annex 16, Volume III, concerning Standards and Recommended Practices relating to environmental protection – aeroplane CO2 emissions (2019/44)', dated 19/07/2019 

 •  2019/43 Proposals for the amendment of Annex 16, Volume II concerning Standards and Recommended Practices relating to environmental protection – aircraft engine emissions (2019/43)', dated 19/07/2019

 • 2019/42 Proposals for the amendment of Annex 16, Volume I concerning Standards and Recommended Practices relating to environmental protection – aircraft noise (2019/42)', dated 19/07/2019

 • Cyber security – Notice of proposed amendment (NPA) í flugmálum

   

  Samgöngustofa vekur athygli á því að Flugöryggisstofnun Evrópu hefur gefið út drög að reglum, Notice of Proposed Amendment um Cyber Security, sbr. https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2019-07

  Þar er gert ráð fyrir kröfum bæði á eftirlitsstjórnvöld sem og á eftirlitsskylda aðila í flugstarfsemi í því skyni að verjast netárásum. Meðal annars er gert ráð fyrir framkvæmd áhættumats og ráðstafana í kjölfarið í þessu skyni, og er gert ráð fyrir að kröfurnar muni gilda fyrir velflesta eftirlitsskylda aðila á sviði flugs.

    

  Frestur til þess að koma á framfæri athugasemdum er fram til 27. september nk. og er hagsmunaaðilum bent á að nýta sér þann möguleika. 

 • 2019/34 Adoption of Amendment 17 to Annex 13 (2019/34)', dated 10/05/2019, 

 • ákv. SGS nr. 1/2019  um lýsingu og merkingu hindrana sem gætu talist ógn við flugöryggi. Birt skv. 140 gr. loftferðalaga nr. 60/1998.

 • Sailplane Rule Book – Easy Access Rules published

 • 2019/20 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume I relating to GNSS and conventional navigation aids arising from the fourth and fifth meetings of the Navigation Systems Panel (NSP/4 and 5) (2019/20)', dated 02/04/2019

 • 2019/25 Proposals for the amendment of Annex 3 and consequential amendments to Annex 10, Volume II and PANS-ATM (Doc 4444) (2019/25)', dated 09/04/2019

 • 2019/26 Proposals for amendment to Annex 6, Parts I, II and III regarding data link communications recordings arising from FLIRECSWG/11 (2019/26)', dated 05/04/2019

 • 2019/27 Proposals for the amendment of PANS-ATM (Doc 4444) relating to wake turbulence arising from the tenth meeting of the Wake Turbulence Specific Working Group (WTSWG/10) (2019/27)', dated 08/04/2019

 • 2019/28 ‘Proposed amendments to PANS-OPS, Volumes I and II, PANS-AIM and Annex 4 arising from IFPP/14 (2019/28)', dated 10/04/2019

 • 2019/32 Proposed amendments to PANS-ATM relating to reduced separation minima, special procedures for in-flight contingencies in oceanic airspace and SLOP arising from the second meeting of the Separation and Airspace Safety Panel (SASP/2) (2019/32)', dated 28/03/2019

 • Part-DTO is now published and in force!

 • EASA annual safety review 2018

 • 2018/106 Proposed amendments to Annexes 11 and 15 related to contingency planning regarding conflict zones (2018/106)', dated 16/11/2018

 • 2018/103 Proposals for the amendment of Annex 14, Volume I and consequential amendments to Annex 4, PANS-Aerodromes (Doc 9981) and PANS-AIM (Doc 10066) (2018/103)', dated 18/12/2018

 • 2018/97 Proposal for the amendment of Annex 14, Volume II concerning heliports (2018/97)', dated 18/12/2018

 • 2018/88 Approval of Amendment 6 to the PANS-TRG (2018/88)', dated 10/08/2018

 • 2018/87 Approval of Amendment 8 to the Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations, Volume I — Flight Procedures and Amendment 8 to Volume II — Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, and the first edition of Volume III — Aircraft Operating Procedures (PANS-OPS, Doc 8168) (2018/87)', dated 04/09/2018

 • 2018/85 Approval of the first edition of the Procedures for Air Navigation Services (PANS) – Aeronautical Information Management (PANS-AIM, Doc 10066) (2018/85)', dated 31/08/2018

 • 2018/80 Proposals for the amendment of Annex 6, Parts I, II and III and PANS-OPS, Volumes I and II arising from the fourth meeting of the Flight Operations Panel (FLTOPSP/4) and other groups (2018/80)', dated 24/08/2018

 • 2018/78 Adoption of the First Edition of Annex 16, Volume IV (2018/78)', dated 20/07/2018

 • 2018/77 Proposals for the amendment of Annex 1 and the PANS-TRG consequential to Amendment 5 to the PANS-TRG (2018/77)', dated 29/08/2018

 • 2018/73 Approval of Amendment 33 to the PANS-ABC (2018/73)', dated 09/07/2018

 • 2018/70 Proposals for the amendment to Annex 6, Parts I, II and III regarding flight recorders arising from FLIRECSWG/10 (2018/70)', dated 25/10/2018

 • 2018/69 Approval of Amendment 2 to the PANS-Aerodromes (2018/69)', dated 10/07/2018

 • 2018/67 Approval of Amendment 8 to the PANS-ATM (2018/67)', dated 09/08/2018

 • 2018/47 Proposal for the amendment of Annex 18 relating to terminology and segregation provisions for toxic and infectious substances (2018/47)', dated 12/04/2018

 • 2018/45 Adoption of Amendment 16 to Annex 17 (2018/45)', dated 13/04/2018

 • 2018/37 Adoption of Amendment 16 to Annex 13 (2018/37)', dated 28/03/2018

 • 2018/34 Proposal for amendment to Annex 13 arising from AIGP/3 (2018/34)', dated 03/04/2018, 

 • 2018/32 Adoption of Amendment 78 to Annex 3 (2018/32), dated 03/04/2018

 • 2018/29 Adoption of Amendment 90 to Annex 10, Volume IV (2018/29)', dated 27/03/2018

 • 2018/28 Amendment 91 to Annex 10, Volume II (2018/28)', dated 13/04/2018

 • 2018/25 Proposals for the amendment of the PANS-Aerodromes (Doc 9981) with consequential amendments to Annex 14, Volume I And Annex 11 (2018/25)', dated 16/07/2018

 • 2018/24 Adoption of Amendment 8 to Annex 14, Volume II (2018/24)', dated 29/03/2018

 • 2018/23 Adoption of Amendment 14 to Annex 14, Volume I (2018/23)', dated 29/03/2018

 • 2018/22 Adoption of Amendment 40 to Annex 15 (2018/22)', dated 03/04/2018

 • 2018/21 Adoption of Amendment 60 to Annex 4 (2018/21)', dated 22/03/2018

 • 2018/20 Adoption of Amendment 46 to Annex 2 (2018/20)', dated 28/03/2018

 • 2018/19 Adoption of Amendment 106 to Annex 8 (2018/19)', dated 03/04/2018

 • 2018/18 Adoption of Amendment 91 to Annex 10, Volume I (2018/18)', dated 23/03/2018

 • 2018/15 Adoption of Amendment 51 to Annex 11 (2018/15)', dated 28/03/2018

 • 2018/14 Adoption of Amendment 22 to Annex 6, Part III (2018/14)', dated 03/04/2018

 • 2018/13 Adoption of Amendment 36 to Annex 6, Part II (2018/13)', dated 29/03/2018

 • 2018/12 Adoption of Amendment 43 to Annex 6, Part I (2018/12)', dated 29/03/2018

 • 2018/11 Adoption of Amendment 175 to Annex 1 (2018/11)', dated 28/03/2018

 • 2017/129 Proposal for the First Edition of Annex 16, Volume IV, concerning Standards and Recommended Practices relating to the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) (2017/129)', dated 05/12/2017

 • 2017/90 Proposal for Amendment 16 to Annex 17 (2017/90)', dated 06/07/2017

 • 2017/88 Adoption of Amendment 26 to Annex 9 (2017/88)', dated 14/07/2017

 • 2017/86 Approval of Amendment 5 to the PANS-TRG (2017/86)', dated 14/08/2017

 • 2017/85 Proposals for the amendment of PANS-ATM (Doc 4444) and PANS-OPS (Doc 8168), Volumes I and II relating to lateral separation and parallel operations (2017/85)', dated 03/08/2017

 • 2017/80 Proposals for the amendment of Annexes 1, 6 and 8 regarding approval and global recognition of AMOs and EAMR arising from AIRP/4 (2017/80)', dated 10/07/2017

 • 2017/78 Proposed amendments to PANS-OPS, Volumes I and II, Annex 4 and Annex 14, Volume I arising from IFPP/13 (2017/78)', dated 23/06/2017

 • 2017/77 Proposed amendment to Annex 8 regarding halon replacement in cargo compartment fire suppression systems (2017/77)', dated 21/06/2017 

 • 2017/66 Proposed amendment to Annex 6, Part I regarding cockpit door requirements (2017/66)', dated 29/05/2017
 • 2017/53 Proposals for the amendment of Annexes 1, 2 and PANS-TRG (Doc 9868) related to remotely piloted aircraft systems (RPAS) (2017/53)', dated 03/05/2017
 • 2017/50 Adoption of the First Edition of Annex 16, Volume III (2017/50)', dated 21/04/2017
 • 2017/49 Adoption of Amendment 9 to Annex 16, Volume II  (2017/49)', dated 21/04/2017
 • 2017/48 Adoption of Amendment 12 to Annex 16, Volume I (2017/48)', dated 21/04/2017
 • 2017/44 Proposals for the amendment of Annex 14, Volume I and PANS-Aerodromes (Doc 9981) (2017/44)', dated 19/04/2017
 • 2017/41 Proposals for the amendment of Annex 3 and consequential amendments to Annex 15, PANS-ABC and PANS-ATM (2017/41)', dated 07/04/2017
 • 2017/24 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume IV, regarding secondary surveillance radar (SSR) and wide area multilateration (WAM) (2017/24)', dated 06/03/2017
 • 2017/23 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume II relating to pronunciation of numbers and  PANS-ATM (Doc 4444) relating to remote ATS and ATM procedures (2017/23)', dated 06/03/2017
 • 2017/21 Proposed amendment to Annex 15, new PANS-AIM and consequential amendments to Annexes 3, 4, 6, 9, 10, 11 and 14, PANS-ATM, PANS-OPS, PANS-ABC and PANS-Aerodromes (2017/22)', dated 21/04/2017
 • 2017/20 Adoption of Amendment 42 to Annex 6, Part I (2017/20)', dated 24/03/2017
 • 2017/19 Adoption of Amendment 174 to Annex 1 (2017/19)', dated 29/03/2017
 • 2017/18 Proposals for the amendment of Annex 10, Volume I, concerning ground-based augmentation system (GBAS), satellite-based augmentation system (SBAS) and the strategy for introduction and application of non-visual aids to approach and landing. (2017/18)', dated 30/03/2017
 • 2017/16 Proposed amendment to Annex 6, Part III (Section II) with consequential amendment to Part I relating to fatigue management provisions (2017/16)', dated 13/03/2017
 • 2017/15 Proposed amendment to Annex 6, Parts I and III relating to rescue and fire-fighting services (RFFS) and helicopter refuelling (2017/15)', dated 07/03/2017
 • 2017/05 Proposals for the amendment to Annex 13 concerning access to evidential material during investigations and monitoring the progress of safety recommendations (2017/05)', dated 13/01/2017
 • 2017/01 Proposals for the amendment of Annex 6, Parts I, II and III regarding carriage requirements of flight recorders (2017/01)', dated 20/01/2017 

 

Siglingar

Siglingar

Flug

Lög

Lög um flug

 • Lög um Höfðaborgarsamninginn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara, nr. 74/2019

 • Lög um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013.

 • Lög um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl., nr. 76/2008.

 • Lög um stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands, nr. 102/2006.

 • Lög um ferðamálastofu, nr. 96/2018.

 • Lög um loftferðir, nr. 80/2022

 • Lög um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun, nr. 95/2018 .

 • Lög um skrásetningu réttinda í loftförum, nr. 21/1966.


Flug

Reglur

Flugatvik

 • Reglugerð um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almenningsflugi, nr. 1248/2014, sbr. 1178/2015.
 • Reglugerð um störf rannsóknarnefndar samgönguslysa, nr. 763/2013.

 • Reglugerð um stjórnun leitar- og björgunaraðgerða á leitar- og björgunarsvæði Íslands vegna sjófarenda og loftfara, nr 71/2011

 • Reglugerð um kennslanefnd, nr. 350/2009 með áorðnum breytingum 14.11.2014.

 • Reglugerðum tilkynningu atvika í almenningsflugi sem og greiningu á og eftirfylgni með þeim nr. 900/2017, ESB 376/2014 og 2015/1018.

 • Reglugerð um leit og björgun á landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita, nr. 289/2003.

Flugfarþegar

Flugheimildir

 • Reglugerð, nr. 652/2010 um fallhlífastökk.

 • Reglugerð, nr. 518/2010 um flugsýningar.

 • Reglugerð, nr. 904/2005, um flug loftfara í millilandaflugi um íslenska lofthelgi.

Flugleiðsaga

Flugrekstur

 • Reglugerð um skyldu flugrekenda til að kanna vottorð vegna COVID-19 í millilandaflugi, nr. 650/2021 sbr. 880/2021, sbr. 961/2021
 • Reglugerð um notkun tölvufarskráningarkerfa nr. 1085/2017ESB 80/2009.  
 • Reglugerð um sameiginlegar kröfur til notenda loftrýmisins og verklagsreglur vegna notkunar árekstrarvara loftfara, nr. 962/2013 1332/2011/ESB. sbr. 991/2016 EB 2016/583. Consolidated

 • Reglugerð um starfrækslu og lofthæfi loftfars í opinberum rekstri, nr. 1185/2012.

 • Reglugerð um sameiginlegar reglur um flugrekstur og flugþjónustu innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 48/2012, EB 1008/2008, sbr. 1058/2019, sbr. 708/2020 EB 2020/696, sbr. 443/2021 EB 2020/2114, 2020/2115

 • Reglugerð um úthlutun endurgjaldslausra losunarheimilda til flugrekenda, nr. 1131/2011.

 • Reglugerð um hvaða flugrekendur heyra undir umsjón Íslands í viðskiptakerfi ESB um losunarheimildir, nr. 999/2011.

 • Reglugerð um almannaflug þyrlna, nr. 695/2010 með áorðnum breytingum 14.11.2014, sbr. 18/2016, sbr. 1158/2016, sbr. 334/2018

 • Reglugerð um almannaflug flugvéla, nr. 694/2010 með áorðnum breytingum 14.11.2014., sbr. 18/2016, sbr. 1158/2016, sbr. 333/2018

 • Reglugerð um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara nr. 237/2014 EB 965/2012, sbr. 288/2015  EB 800/2013, sbr.  348/2015 EB 71/2014. sbr. 781/2015 EB 379/2014. sbr. 978/2015 EB  2015/640 og EB 140/2015, sbr. rg. 74/2016 EB 83/2014, sbr. 122/2016 EB 2015/1329 sbr. 990/2016 EB 2015/2338, sbr. 539/2018   ESB 2017/363 , sbr. 1084/2018 ESB 2018/394, sbr. 624/2021 ESB 2020/2036, sbr. 582/2022. sbr. 1295/2022 EB2018/1042 EB2020/745

 • Reglugerð um flug- og vinnutímamörk og hvíldartíma flugverja, nr. 1043/2008 með áorðnum breytingum 14.11.2014., sbr. 124/2016.

  Athygli er vakin á því að tilvísanir í viðauka II  og III við reglugerðina yfir í Q-kafla um flug- og vinnutímamörk og reglur um hvíldartíma, eins og hann birtist í reglugerð nr. 1043/2008 fyrir breytingu reglugerðarinnar, gilda óbreyttar fyrir þá viðauka  

 • Reglugerð nr. 474/2008 um flutning fatlaðra og hreyfihamlaðra einstaklinga með stórum flugvélum.

 • Reglugerð um flutning hergagna með loftförum, nr. 464/2019.

 • Reglugerð um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu flugverja, nr. 680/1999 með áorðnum breytingum 14.11.2014.

 • Reglugerð um leiguflug til og frá Íslandi, nr. 185/1997.

 • Auglýsing nr. 29/1996: Ályktun ráðsins 95/C 169/02 frá 19 júní 1995 um tilflutning á sviði flugrekstrar. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/95.

 • Reglugerð um öruggan flutning hættulegs varnings flugleiðis, nr. 322/1990 með áorðnum breytingum 14.11.2014.

 • Reglugerð um vöruflutninga með loftförum, nr.  51/1976 með áorðnum breytingum 14.11.2014.

 • Reglugerð um mannflutninga í loftförum, nr. 53/1976 ásamt síðari breytingum.

Flugvellir

 •   Reglugerð nr. 75/2016,  EB 139/2014 um kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða flugvelli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008., sbr. 1083/2018 ESB 139/2014, 2018/401, sbr. 584/2022, EB2020/2148
 •  Reglugerð um flugvirkt, nr. 1025/2012.

 •  Reglugerð um rekstrartakmarkanir á flugvöllum vegna hávaða, nr. 1029/2009.

 •  Reglugerð  um rekstrartakmarkanir vegna hljóðmengunar á flugvöllum sem staðsettir eru á Evrópska efnahagssvæðinu, nr. 666/2015, EB 598/2014 - öðlast gildi 13. júní 2016.
 • Reglugerð um aðgang að flugafgreiðslu á flugvöllum, nr. 370/2018

 • Reglugerð um úthlutun afgreiðslutíma flugvalla, nr. 858/2014, sbr. 307/2020, sbr. 373/2021, sbr. 626/2022  

 • Reglugerð um flugvelli, nr. 464/2007 með áorðnum breytingum 14.11.2014. Á ekki við um flugvellina í Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum, sjá rg. 75/2016.

Flugvernd

Flugöryggi

 • Reglugerð um starfrækslu loftbelgja, nr. 1085/2018 .
 • Reglugerð um starfrækslu fjarstýrðra loftfara, nr. 990/2017
 • Reglugerð um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð er varðar flugrekstur flugrekenda frá þriðja landi. nr. 125/2016. EB 452/2014, sbr. 653/2017, ESB 2016/1158.
 • Reglugerð um sameiginlegar reglur um almenningsflug og stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu, nr. 812/2012, EB 216/2008, sbr. 1108/2009,  sbr. 179/2013, EB 690/2009, sbr. 409/2013, EB 646/2012, sbr. 1144/2013 ESB 6/ 2013. sbr. 885/2016 EB 2016/4 .

 • Reglugerð  um gjöld og þóknanir sem Flugöryggisstofnun Evrópu leggur á, nr. 394/2015 EB 319/2014.

 • Reglugerð um samræmingu á tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála, nr. 1264/2008.

 • Reglugerð um skipulag og samsetningu kærunefndar Flugöryggisstofnunar Evrópu, nr. 1046/2007.

 • Reglugerð um starfsaðferðir Flugöryggisstofnunar Evrópu við eftirlit með stöðlun, nr. 733/2014.

 • Reglugerð um takmarkanir á hávaða frá þotum sem fljúga undir hljóðhraða í almenningsflugi, nr. 751/2007.

 • Reglugerð um skylduvátryggingar vegna loftferða, nr. 78/2006   785/2004/ESB 2020/1118/ESB

 • Reglugerð um útleigu loftfara, nr. 781/2001.

 • Reglugerð um flugmálahandbók útgefna af Flugmálastjórn Íslands, nr, 326/2000 .

 • Reglugerð um lágmarksafkastagetu flugvéla, nr. 263/1986.

 • Reglugerð um eldsneytisáfyllingu loftfara, nr.  282/1980 með áorðnum breytingum 14.11.2014.   

Lofthæfi og skráning

Skírteini einstaklinga

Ákvarðanir skv. 140. gr. Loftferðalaga

 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 2/2022 um niðurfellingu ákv. nr. 6/2006
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2022 um skýringarefni frá EASA á sviði lofthæfi.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 3/2019 um gildistöku reglna um UPRT
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 2/2019 um gildistöku reglna um heimildir þjálfunarfyrirtækja til að starfa á grundvelli yfirlýsingar. Úrelt
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2019  um lýsingu og merkingu hindrana sem gætu talist ógn við flugöryggi.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 3/2017 um niðurfellingu á ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2017.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 2/2017 um niðurfellingu á ákvörðunum Flugmálastjórnar Íslands nr. 12/2007 og 3/2008.  
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2017 um flug fjarstýrðra loftfara/dróna að því er varðar hámarkshæðir og flug í nágrenni flugvalla, sjá AIC    sjá ákv. 3/2017
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 3/2016 um gildistöku reglna um skipan og starfsemi flugverndarnefnda flugvalla. Tekur gildi 1. október 2016.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 2/2016 um gildistöku öryggisreglna fyrir tæknifólk flugumferðar-, fjarskipta-, leiðsögu- og kögunarþjónustu sem sinnir öryggistengdum verkefnum. Úrelt
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2016 um framlengingu á flugvakt flugverja vegna hvíldar í flugi - OPS 1.111.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2015 um að viðhaldsstöðvum, fyrirtækjum sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, viðhaldsvottum, viðhaldskennslufyrirtækjum, handhöfum flugrekstrarleyfa og starfsfólki á þessu sviði sé heimilt að fara eftir ákvæðum reglugerðar framkvæmdastjórnar ESB nr. 1321/2014 frá 26. nóvember 2014.
 • Ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2014 um að umráðendum Cessna 100 og 200 seríu flugvéla í almannaflugi sé heimilt að fresta viðbótar skoðunaratriðum sem fram koma í Cessna Supplemental Inspection. Document (SID) til 31. desember 2015.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar nr. 3/2013. um að eigendur og/eða umráðendur loftfara sem skráð eru á Íslandi fari eftir skýringaefni ákvarðana EASA. Felld úr gildi með ákv. 1/2022
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar nr. 1/2013. (leiðrétt 31.5.2013) um ESB reglugerðir sem hafa að geyma kröfur m.a. varðandi skírteini flugliða og þjálfun öryggis- og þjónustuliða, EB 1178/2011 sbr. EB 290/2012.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2012. Auglýsing nr. 313/2012 FMS hefur ákveðið að frá og með 19. mars 2012 skulu flugtök, lendingar og loftakstur þyrlna á athafnasvæði Fluggarða á Reykjavíkurflugvelli bannaður.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 5/2012. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 6/2012. FMS tilkynnir hér með að í skráðum loftförum á Íslandi skulu allar handbækur, skilti, merkingar á mælitækjum og aðrar nauðsynlegar upplýsingar, sem krafist er í viðeigandi vottunarforskriftum, vera annað hvort á ensku eða íslensku. 
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 14/2011. Auglýsing 92/2011.  Um framlengingu á hámarksgangtíma hreyfla léttra flugvéla (ICAA Requirements on Light Aircraft Piston Engine TBO).
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 19/2011. Auglýsing 194/2011. FMS hefur ákveðið að banna flug yfir hljóðhraða innan íslensks yfirráðasvæðis.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2010. Auglýsing nr. 91/2010  Umsækjendur um skírteini flugliða, handhafar flugrekstrarleyfa, flugskólar, fluglæknar, fluglæknasetur og fyrirtæki sem starfa að þjálfunarmálum flugliða með samþykki FMS fylgja leiðbeiningarefni EASA.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 2/2010. Auglýsing nr. 188/2010. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2010. Auglýsing nr. 859/2010 Lofthæfis- og skrásetningardeild FMS er heimilt að gefa út  lofthæfisskírteini til útflutnings (Certificate of Airworthiness for Export).
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2009. Auglýsing nr. 349/2009. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2009. Auglýsing nr. 728/2009. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 4/2009. Auglýsing nr. 729/2009. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 5/2009. Auglýsing nr. 973/2009.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2008. Auglýsing 238/2008 FMS hefur ákveðið að frá og með 20. febrúar 2008 skulu taka gildi nýjar reglur um aðgangsstýringu, akstur og umferð um Egilsstaðaflugvöll.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 2/2008. Auglýsing nr. 597/2008. Úrelt.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2007 Auglýsing nr. 319/2007 FMS hefur ákveðið að frá og með 1. apríl 2007 skulu taka gildi nýjar reglur um aðgangsstýringu, akstur og umferð um Akureyrarflugvöll
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 10/2007. Auglýsing nr. 1021/2007 frá og með 1. nóvember 2007 skulu taka gildi breyting á reglum um aðgangs stýringu, akstur og umferð um Reykjavíkurflugvöll.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 11/2007. Auglýsing nr. 1022/2007  um nýjar reglur um aðgangsstýringu, akstur og umferð um Akureyrarflugvöll. ( fylgiskjal 1 og fylgiskjal 2).
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2006. Auglýsing 897/2006 um að þann 1. nóvember 2006 munu eftirfarandi ákvarðanir FMS taka gildi: aðallisti yfir lágmarksbúnað.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 4/2006. Auglýsing  897/2006 um viðbótar lofthæfikröfur fyrir flugrekendur, JAR-26, breyting 3.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 5/2006. Auglýsing 897/2006 um flugþjálfa, JAR-STD 1A-4A og 1H-3H.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 6/2006. Auglýsing 1153/2006  um starfsemi flugverndarráðs taka gildi. Úrelt
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2005. Auglýsing nr. 206/2005 um gildistöku ákvörðunar Flugmálastjórnar Íslands nr. 1/2005 um lofthæfifyrirmæli.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 2/2005. Auglýsing nr. 207/2005 um kóðun neyðarsenda á tíðninni 406 Mhz.
 • Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2003. Auglýsing nr. 827/2003 um reglur um skipan og starfsemi flugverndarnefnda flugvalla. Fellur úr gildi 1. október 2016.

Ákvarðanir SGS - kærur

 


Siglingar

Lög

Lög um siglingar

 • Skipalög nr. 66/2021
 • Lög um skipagjald, nr. 3/2021

 • Lög um íslenska alþjóðlega skipaskrá, nr. 38/2007

 • Lög um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, nr. 30/2007 (falla úr gildi 1. janúar 2023)
 • Lög um siglingavernd, nr. 50/2004

 • Hafnalög, nr. 61/2003

 • Lög um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003 

 • Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda, nr. 33/2004

 • Lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, nr. 76/2001  (falla úr gildi 1. janúar 2023)
 • Lög um áhafnir skipa nr. 82/2022 (taka gildi 1. janúar 2023)
 • Lög um vitamál, nr. 132/1999

 • Lög um sjóvarnir, nr. 28/1997

 • Lög um flutninga á skipgengum vatnaleiðum vegna aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, nr. 14/1996

 • Lög um Slysavarnaskóla sjómanna, nr. 33/1991

 • Lög um sjómannadag, nr. 20/1987

 • Sjómannalög, nr. 35/1985

 • Siglingalög, nr. 34/1985

 • Lög um framkvæmd alþjóðasamninga um gáma, nr. 14/1985

 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstur á sjó, nr. 7/1975

 • Lög um bryta og matreiðslumenn á farskipum og fiskiskipum, nr. 50/1961 (falla úr gildi 1. janúar 2023)

 • Lög um ráðstafanir til öryggis við siglingar, nr. 56/1932

 • Lög um skipströnd og vogrek, nr. 42/1926

Köfun

Skipverjar

 • Lög um lögskráningu sjómanna, nr.  35/2010
 • Lög um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, nr.  30/2007
 • Lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, nr. 76/2001


Siglingar

Reglur

Skráning skipa 

 • Reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB um tilfærslu flutninga- og farþegaskipa milli skipaskráa innan sambandsins, nr. 698/2006
 • Reglugerð um eftirlit og skráningu á afli aðalvéla íslenskra skipa, nr. 520/2006
 • Reglur um bráðabirgðaskráningu skipa sem eru í smíðum eða ófullgerð að öðru leyti, nr. 83/2002
 • Reglur um merkingu skipa, nr. 493/1986
 • Reglugerð um mælingar á fiskilestum, nr. 940/2016
 • Reglugerð um mælingu skipa allt að 24 metrum, nr, 527/1997, sbr. 794/2014.
 • Reglur um mælingar skipa, nr. 244/1987, m. br., sbr. alþjóðasamþykkt
 • Reglur um skipamælingar, nr. 167/1967 ( myndir)

Smíði og búnaður

 • Reglugerð um safnskip, nr. 1044/2021
 • Reglugerð um skipsbúnað nr. 989/2016   sbr. 1349/2021 Innleiddar ESB gerðir: EB 2014/90, 2017/306, 2018/414, 2018/773, 2018/608, 2020/1170, 2021/1158, sbr. 610/2022, sbr. 1253/2022, EB2022/1157.
 • Reglugerð um hönnun og framleiðslu skemmtibáta og einmenningsfara nr. 130/2016. Innleiddar ESB gerðir 2017/1.
 • Reglugerð um björgunarbáta sem gerðir eru út frá landi, nr. 1120/2007
 • Reglugerð um björgunar- og öryggisbúnað skemmtibáta, nr. 377/2007
 • Reglugerð um fjarskiptabúnað og fjarskipti ísl. skipa, nr. 53/2000, með áorðnum breytingum 17.11.2014 (tekur til annarra skipa en fiskiskipa >15m).
 • Reglugerð um innflutning, sölu og uppsetningu á GMDSS fjarskiptabúnaði í skip, nr. 513/1998
 • Reglur um smíði báta styttri en 6 metrar, nr. 661/1996
 • Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum,  nr. 592/1994, með síðari breytingum, sjá Norðurlandareglur.  
 • Norðurlandareglur um smíði og búnað -  Formáli 
 • Norðurlandareglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 m -   Skemmtibátar
 • Norðurlandareglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 m -  Vinnubátar
 • Norðurlandareglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 m -  Efni og búnaður
 • Norðurlandareglur á norsku, umfjöllun um íslensk sérákvæði á ensku
 • Reglur um vél- og rafbúnað vöruflutninga og farþegaskipa, nr. 635/1983 sbr. 542/1994 (úr gildi fyrir skip <15m)
 • Reglur um smíði fiskiskipa úr stáli allt að 50 m að lengd, nr. 327/1977 sbr. 481/1989 og 521/1984 (úr gildi fyrir skip <15m)
 • Reglur um raforku og raflagnir, nr. 28/1977, sbr. 516/1979 , sbr. og reglugerð nr. 667/2001
 • Reglur um smíði tréskipa, nr. 260/1947 sbr. 159/1967 og 521/1984 (úr gildi fyrir skip <15m)

Öryggi skipa

 • Reglugerð um frístundafiskiskip og öryggi þeirra nr. 1005/2010 
 • Auglýsing um gildistöku ákvæða er leiða af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið vegna reglugerðar ráðsins nr. 3051/1995 um öryggisstjórnun á ekjufarþegaskipum, nr. 574/1996
 • Reglugerð um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og tilkynningaskyldu skipa fyrir Suðvesturlandi, nr. 524/2008, sbr. 1195/2022
 • Reglugerð um björgunar- og öryggisbúnað skemmtibáta, nr. 377/2007
 • Reglugerð um breytingu á ýmsum reglugerðum vegna reglugerðar nr. 666/2001 um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, nr. 667/2001
 • Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins um br. á rg. ráðsins (EB) nr. 3051/95 um öryggisstjórnun á ekjufarþegaskipum, nr. 775/2004   
 • Reglugerð um leiðsögu skipa, nr. 320/1998
 • Reglugerð um sérkröfur um stöðugleika ekjufarþegaskipa, nr. 551/2005, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Reglugerð um stjórnun leitar- og björgunaraðgerða á leitar- og björgunarsvæði Íslands vegna sjófarenda og loftfara, nr. 71/2011
 • Reglugerð um stofnun Siglingaöryggisstofnunar Evrópu, nr. 1138/2007
 • Reglugerð um vaktstöð siglinga og eftirlit með umferð skipa, nr. 80/2013
 • Auglýsing um gjaldskrá vaktstöðvar siglinga nr. 77/2015.
 • Reglugerð um þjónustustöðvar gúmmíbjörgunarbáta, nr. 588/2002
 • Reglugerð um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, nr. 666/2001, sbr. 983/2004, 17/2005, 423/2005260/2013, EB  2010/36    680/2016.  sbr. 44/2017 EB 2016/844., sbr. 1192/2020, sbr. 1348/2021 EB 2020/411, sbr. 742/2022, sbr.  1252/2022 EB2022/1180.
 • Reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, nr. 122/2004, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Reglugerð um öryggisstjórnun skipa, nr. 337/2009. Innleiddar ESB gerðir: 336/2006 sbr. 738/2009, sbr. 562/2021
 • Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, nr. 189/1994, með áorðnum breytingum 17.11.2014, sbr. 488/2017  
 • Reglur um björgunar-og öryggisbúnað vöruflutninga- og farþegaskipa, nr. 3/1987, með síðari breytingum.
 • Reglur um eftirlit og viðhald handslökkvitækja, nr. 170/1990
 • Reglur um eldvarnir í fiskiskipum, nr. 260/1969 , sbr. 521/1984 og 522/1984
 • Reglur um eldvarnir í vöruflutningaskipum, nr. 636/1983
 • Reglur um skipsbækur, nr. 138/1986, sbr. 183/1987
 • Reglur um viðurkenningu á flotvinnubúningum, 1989
 • Reglur um ýmsar ráðstafanir til öryggis við siglingar, nr. 639/1983
 • Samþykkt um  alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 6/1975, sbr. 4/1977 og 4/1983
 • Tilskipun um reglur um sérstök ljósmerki fyrir fiskiskip að veiðum með herpinót og kraftblökk, nr. 91/1965

Eftirlit með skipum

 • Reglugerð um skoðanakerfi fyrir öruggan rekstur ekjufarþegaskipa og háhraðafarþegafara í áætlunarferðum, nr. 1188/2020
 • Reglugerð um þjónustuaðila skipsbúnaðar, nr. 870/2018 .
 • Reglugerð um sannprófun á þyngd hlaðinna gáma um borð í skipum nr. 390/2018. Innleidd ESB 2014/32.
 • Reglugerð um um afnám eftirlits með flutningum á vegum og skipgengum vatnaleiðum sem fram fer á landamærum aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins nr. 190/2015.
 • Reglugerð um innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnar ESB varðandi hafnarríkiseftirlit, nr. 314/2012
 • Reglugerð um framkvæmd 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB að því er varðar víðtækar skoðanir á skipum, nr. 817/2011
 • Reglugerð um hafnarríkiseftirlit, nr. 816/2011 , sbr. 218/2015., sbr. 736/2015, sbr. 823/2018, sbr. 1011/2018, sbr. 1189/2020 .
 • Reglugerð um hleðslumerki skipa, nr. 677/2004
 • Auglýsing um útgáfu á Skoðunarhandbók skipa og báta, nr.  200/2004
 • Reglugerð um viðurkenningu flokkunarfélaga og um reglur og staðla fyrir stofnanir sem sjá um skipaeftirlit og -skoðanir, nr. 142/2004, sbr. 563/2021
 • Reglugerð um starfshætti faggiltra skoðunarstofa skipa og búnaðar, nr. 94/2004, með áorðnum breytingum 17.11.2014, sbr. 1068/2017 .
 • Reglugerð um skoðanir á skipum og búnaði þeirra, nr. 1017/2003, með áorðnum breytingum 17.11.2014, sbr. 389/2018, sbr. 1190/2020
 • Reglugerð um efni sem eyða ósonlaginu, nr. 970/2013
 • Reglur um skoðun vöruflutningaskipa og útgáfa öryggisskírteina, nr. 638/1983
 • Auglýsing um ýmis ákvæði um starfstilhögun á skipum á alþjóðasiglingaleiðum, nr. 59/1953

Flutningar með skipum

 • Reglugerð um samræmda afhendingu og miðlun upplýsinga um flutninga á sjó nr. 619/2017, sbr. 625/2022
 • Reglugerð um innleiðingu EES-gerða vegna flutninga á sjó, nr. 675/2014
 • Reglugerð um samræmdar kröfur og aðferðir að því er varðar örugga lestun og losun búlkaskipa, nr. 204/2004
 • Auglýsing um gildistöku reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3577/92 frá 7. des. 1992 um gestaflutninga á sjó, nr. 563/1998
 • Auglýsing um gildistöku ákvæða er leiða af EES-samningnum vegna flutninga á skipgengum vatnaleiðum, nr. 543/1998
 • Reglugerð um gáma, nr. 624/1997
 • Auglýsing um alþjóðasamning um gáma, nr. 12/1995
 • Auglýsing um gildistöku tveggja tilskipana ráðsins um lágmarkskröfur fyrir tiltekin olíuflutningaskip, nr. 566/1993
 • Reglur um flutning á hættulegum varningi, nr. 801/1982   
 • Reglur um flutninga á lausu kísiljárni í lestum skipa, nr. 292/1981
 • Reglugerð um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum, nr. 659/2000, með áorðnum breytingum 17.11.2014., sbr. 1191/2020
 • Reglugerð um leyfi til farþegaflutninga með skipum, nr. 463/1998, sbr. 654/2017

Réttindi farþega sem ferðast á sjó

 • Reglugerð um innleiðingu viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1177/2010 um réttindi farþega sem ferðast á sjó nr. 536/2016
 • Reglugerð ESB nr. 1177/2010 , var innleidd  í siglingalög nr. 34/1985 með lögum 12/2016
 • EB reglugerð 392/2009 um um bótaábyrgð flutningsaðila vegna slysa við farþegaflutninga á sjóvar innleidd í siglingalög nr. 34/1985 með lögum nr. 49/2015

Varnir gegn mengun sjávar

 • Reglugerð um innleiðingu viðauka við alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkvæmt bókun 1978 (MARPOL-samningur), nr. 586/2017 
 • Reglugerð um viðbrögð við bráðamengun hafs og stranda nr. 1010/2012
 • Reglugerð um um að flýta innleiðingu á kröfum um tvöfaldan byrðing eða sambærilegum hönnunarkröfum fyrir olíuflutningaskip með einföldum byrðingi, nr. 900/2014
 • Reglugerð um kjölfestuvatn, nr. 515/2010
 • Reglugerð um nefnd Evrópusambandsins sem öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum, nr. 652/2009. Innleiddar ESB gerðir: EB 2016/103.
 • Reglugerð um takmörkun á notkun skaðlegra gróðurhindrandi efna og/eða búnaðar á skip, nr. 824/2005 sbr. 827/2010
 • Reglugerð um umskipun olíu á rúmsjó, nr. 800/2004
 • Reglugerð um móttöku á úrgangi frá skipum, nr. 1200/2014  
 • Reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi, nr. 35/1994
 • Reglugerð um Mengunarvarnarsjóð, nr. 198/1991
 • Auglýsing um alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum, nr. 9/1985 sbr. 5/1989 og 13/1992
 • Reglur um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, nr. 8/1971

Skipverjar

 • Reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum, nr. 1400/2022. Tekur gildi 1. janúar 2023.
 • Reglugerð um heilbrigðisþjónustu, lyf og lækningatæki um borð í íslenskum skipum, nr. 1300/2022
 • Reglur um réttindi áhafna á farþegabátum.
 • Reglugerð um menntun, þjálfun og atvinnuréttindi farmanna, nr. 676/2015, sbr. 1347/2021.
 • Reglugerð um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna um borð í skipum, nr. 200/2007
 • Reglugerð um vinnu- og hvíldartíma skipverja á farþegaskipum og flutningaskipum, nr. 680/2004, með áorðnum breytingum 17.11.2014. sbr. 735/2015, sbr. 512/2020, sbr. 602/2021   2018/131ESB
 • Reglur um öryggisráðstafanir við vinnu í lokuðu rými, nr. 429/1995
 • Reglur um hávaðamörk í íslenskum skipum, nr. 179/1985 (úr gildi fyrir fiskiskip > 15m)
 • Reglur um vinnuöryggi á flutninga- og farþegaskipum, nr. 440/1980
 • Reglur um vistarverur áhafna flutninga- og farþegaskipa, nr. 492/1979 (falla úr gildi 1. janúar 2023)
 • Reglugerð um lögskráningu sjómanna, nr. 817/2010
 • Reglugerð um vinnu- og hvíldartíma skipverja á íslenskum fiskiskipum, nr. 975/2004, sbr. 611/2022
 • Reglugerð um greiðslu bóta fyrir eignir skipverja á íslenskum skipum sem eyðileggjast við sjóslys eða bruna, nr. 224/1999
 • Reglur um fastan gerðardóm, er starfar eftir 72. gr. sjómannalaga nr. 35/1985, nr. 384/1991
 • Reglur um umönnun sjúkra eða slasaðra skipverja og um ráðstafanir vegna andláts skipverja, nr. 163/1987
 • Reglur um gerð og efni sjóferðabóka, nr. 162/1987
 • Reglugerð um undanþágur til skipstjórnar- og vélstjórnarstarfa, nr. 1004/2010
 • Reglugerð um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á björgunarskipum, nr. 555/2008
 • Reglur um próf til skemmtibátaskírteinis, nr. 393/2008
 • Reglugerð um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum, nr. 944/2020
 • Reglur um Lánasjóð nemenda í skipstjórn og vélstjórn, nr. 141/2005
 • Reglugerð um mönnunarnefnd skipa, nr. 420/2003, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Reglugerð um úrskurðarnefnd siglingamála, nr. 402/2003
 • Reglugerð um vaktstöður um borð í íslenskum farþegaskipum og flutningaskipum, nr. 599/2001

Siglingavernd

Köfun

 • Reglugerð um köfun, nr. 535/2001, með áorðnum breytingum 17.11.2014.
 • Fyrirmæli vegna köfunar og yfirborðsköfunar í þjóðgarðinum á Þingvöllum nr. 165/2013
 • Reglur um köfun í þjóðgarðinum á Þingvöllum (yfirborðs- og djúpköfun) nr. 214/2013

Hafnir


Siglingar


Umferð

Lög

Lög um umferð

 • Lög um um ökutækjatryggingar, nr. 30/2019
 • Umferðarlög, nr. 77/2019
 • Lög um leigu skráningaskyldra ökutækja, nr. 65/2015 
 • Lög um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013
 • Lög um stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir nr. 97/2010
 • Vegalög, nr. 80/2007Lög um olíugjald og kílómetragjald, nr. 87/2004
 • Lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002
 • Lög um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, nr. 28/2017,
 • sbr. 135/2002
 • Lög um leigubifreiðaakstur, nr. 120/2022, taka gildi 1. apríl 2023
 • Lög um leigubifreiðar, 134/2001, sbr. 51/2020    (falla úr gildi 1.4.23)
 • Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993
 • Lög um vegtengingu um utanverðan Hvalfjörð nr. 45/1990
 • Lög um bifreiðagjald, nr. 39/1988

Umferð

Reglur

Ökutæki

Ökumenn

 • Auglýsing um námskrá fyrir endurmenntun ökukennara, nr. 1405/2022.
 • Reglugerð um ökuskírteini, nr. 830/2011, sbr. 896/2022, sbr. 1519/2022
 • Reglugerð um töku sýna og rannsókn vegna aksturs undir áhrifum vímuefna nr. 301/2008
 • Reglugerð um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim nr. 1240/2019 
 • Reglugerð um ökuferilsskrá og punktakerfi vegna umferðarlagabrota, nr. 929/2006, uppfært til 15.09.2014., sbr. 36/2020, sbr. 901/2020
 • Reglugerð um endurveitingu ökuréttar, nr. 706/2004
 • Reglugerð um útgáfu og notkun stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða nr. 1130/2016
 • Reglur um notkun hlífðarhjálms við hjólreiðar barna nr. 631/1999
 • Reglur um undanþágu frá notkun hlífðarhjálms nr. 205/1993 , uppfært til 07.07.2015.
 • Reglugerð um umferðarfræðslu, nr. 534/1989

Atvinnuakstur

Vegir og umferðarmannvirki

 • Reglugerð um rekstrarsamhæfi rafræns gjaldtökukerfis innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 979/2013
 • Reglugerð um þróun upplýsinga- og fjarskiptatækni til notkunar fyrir skynvædd samgöngukerfi (ITS), nr. 342/2013, sbr. 912/2014 , sbr. 435/2017 sbr. 629/2021
 • Reglugerðum girðingar meðfram vegum, nr. 930/2012
 • Reglur um styrki til samgönguleiða, nr. 1155/2011
 • Reglugerð um öryggisstjórnun vegamannvirkja, nr. 866/201, sbr. 292/2014, sbr. 624/2022
 • Reglugerð um héraðsvegi, nr. 774/2010, sbr. 435/2011
 • Reglugerð um merkingu og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda á og við veg, nr. 492/2009
 • Reglugerð um bókhaldsyfirlit yfir útgjöld vegna samgöngumannvirkja, nr. 440/2008
 • Reglugerð um öryggiskröfur fyrir jarðgöng, nr. 895/2021
 • Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 289/1995, sbr. 365/2019, sbr. 548/2019 

Umferðareftirlit

Annað umferðartengt

 • Reglugerð um störf rannsóknarnefndar samgönguslysa, nr. 763/2013
 • Reglugerð um umferðaröryggisgjald, nr. 681/1995

Réttindi farþega

 • Reglugerð nr. 475/2017, um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 181/2011 frá 16. febrúar 2011 um réttindi farþega í hópbifreiðum og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004.