Skemmtibátar

Til að stuðla að öryggi skemmtibáta, hvað varðar sjófærni þeirra, búnað og siglingu, ber að gæta að ýmsum skilyrðum sem gilda um notkun þeirra og fleira

Skemmtibátur er hvers konar bátur, ætlaður til íþrótta og tómstunda, óháð knúningsmáta, með bollengd frá 2,5 m til 24 m og allar sæþotur styttri en 4 m. Ekki skiptir máli þótt sama bát megi nota í atvinnuskyni, sé hann settur á markað (þ.e. fluttur inn og/eða tekinn í notkun sem skemmtibátur).

Skemmtibátur sem smíðaður eftir 16. júní 1998, verður í öllum tilvikum að vera CE-merktur, án tillits til þess hvar hann er smíðaður.

Samgöngustofa hefur gefið út  kynningarbækling um skemmtibáta. Þar má sjá yfirlit yfir helstu skyldur skemmtibátaeigenda, farið yfir þær reglur sem gilda um innflutning, skráningu, björgunar- og öryggisbúnað, skoðun og eftirlit og skipstjórnarréttindi á skemmtibáta.

Lög og reglur um skemmtibáta

Lög um eftirlit með skipum, nr. 47/2003

Reglugerð um skemmtibáta, nr.  168/1997, með síðari breytingum.

Reglugerð um breytingu á reglugerð um skemmtibáta, nr.  708/2000.

Reglugerð um breytingu á reglugerð um skemmtibáta, nr.  1045/2005.

Reglugerð um raforku og raflagnir, nr.  28/1977 með síðari breytingum (f. skemmtibáta yfir 15 m)

Tilskipanir og reglur EES

Skemmtibátar, smíði og búnaður - 394L0025

Tilskipun ráðsins 94/25/EB frá 16. júní 1994 um samræmingu laga og stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna um skemmtibáta, sem breytt hefur verið með tilskipun 2003/44/EB - uppfærð tilskipun

Efni: Tók gildi innan ESB 16. júní 1996 og fjallar um smíði og búnað skemmtibáta

Innleiðing: Reglugerð um skemmtibáta, nr.  168/1997, br. 708/2000 og 1045/2005 - Sjá reglugerð með áorðnum breytingum. Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

Listi yfir tilkynnta aðila sem framkvæmt geta sannprófanir og útbúið samræmisyfirlýsingar

Samræmisyfirlýsing

RSG - Recreational Craft Sectorial Group - hópur sem starfræktur er til að samræma starfsemi tilkynntra aðila

Björgunar- og öryggisbúnaður


Reglugerð um björgunar og öryggisbúnað skemmtibáta, 377/2007.

Reglugerð um þjónustustöðvar gúmmíbjörgunarbáta, 588/2002.

Gjaldskrá fyrir árlega skoðun á sjósetningarbúnaði gúmmíbjörgunarbáta, 524/1990.

  Fjarskipti


Reglugerð um björgunar og öryggisbúnað skemmtibáta, 377/2007.

Reglugerð um fjarskiptabúnað og fjarskipti íslenskra skipa 53/2000, með síðari breytingum.

Reglugerð um innflutning, sölu og uppsetningu á GMDSS fjarskiptabúnaði í skip, 513/1998.

Öryggi, hollustuhættir og heilsa


Reglugerð um heilbrigðisþjónustu, lyf og læknisáhöld um borð í íslenskum skipum, 365/1998, sbr 931/2003

Eldvarnir
Reglur um eftirlit og viðhald handslökkvitækja, 170/1990.

Skráning vélarafls

Reglugerð um eftirlit og skráning á afli aðalvéla íslenskra skipa, 520/2006.

Innflutningur, skráning, búnaður, skoðun, eftirlit og réttindi


Skoðanir og eftirlit

Reglugerð um starfshætti faggiltra skoðunarstofa skipa og búnaðar, nr. 94/2004, sbr. 1060/2005.

Reglugerð um skoðanir á skipum og búnaði þeirra, 1017/2003 m. br.

Auglýsing um útgáfu á Skoðunarhandbók skipa og báta, 200/2004.

Farsvið

Yfirlit yfir þau hafsvæði við strendur Íslands sem skilgreind hafa verið sem takmarkað farsvið.


Var efnið hjálplegt? Nei