Takmarkað farsvið

Farsvið er tiltekið landfræðilega skilgreint hafsvæði sem báti er heimilt að sigla um, að teknu tilliti til m.a. smíði, ástands, stærðar og búnaðar bátsins

Samgöngustofa hefur skilgreint fjögur hafsvæði sem „takmarkað farsvið“. Þetta eru hafsvæði innst í Faxaflóa, í syðri hluta Breiðafjarðar, í syðri hluta Ísafjarðardjúps og á Eyjafirði. 

Takmarkað farsvið skal vera nærri þeim stað þaðan sem mögulegt er að hefja skipu­lagða leit með stuttum fyrirvara og skal afmarka leitarsvæðið við hafsvæði innan fjarða og flóa þar sem lík­legt þykir að leit á sjó að mönnum í sjávarháska í dagsbirtu beri árangur innan einnar klukku­stundar.

Samkvæmt reglugerð um björgunar- og öryggisbúnað skemmti­báta, nr. 377/2007, skal takmarkað farsvið nánar skilgreint og birt af Samgöngustofu og skal það tilgreint í haffærisskírteini skemmti­báts. Í reglugerðinni er gert ráð fyrir að kröfur til björgunar- og öryggisbúnaðar skemmtibáta ráðist af stærð skemmtibáta og farsviði. 

Gert er ráð fyrir þremur mismunandi flokkum farsviða, þ.e. „úthafssigling“, „strandsigling“ og „takmarkað farsvið“. Minnstu kröfur til björgunar- og öryggisbúnaðar eru gerðar til minnstu skipanna og þeirra sem aðeins hafa heimild til að vera í förum á afmörkuðu svæði næst landi.

Á eftirfarandi uppdráttum má sjá þau takmörkuðu farsvið sem hafa verið skilgreind og sýnir rauða brotalínan ytri mörk þess. Heimild til þess að sigla skemmtibát með takmarkað farsvið nær til þess svæðis sem er innan við þá línu.

Dýrafjörður Bólunes-Arnarnes

Eyjafjörður (Brísk-Þyrsklingur)

Faxaflói (Hólmsberg-Akranes)

Ísafjörður (Ófæra-Hólmur)

Skagafjörður (Skagafjörður-Selnes-Hrolleifshöfði)

Skjálfandaflói (Víkurhöfði-Flatey-Tjörnes)

Snæfellsnes (Taska-Arney)Var efnið hjálplegt? Nei