Atvinnuskírteini

Fiskiskip, varðskip og önnur skip

Gefin eru út atvinnuskírteini fyrir sjómenn sem hyggjast starfa á skipum, hvort heldur er fiskiskipum, varðskipum eða öðrum skipum (ekki alþjóðaskírteini STCW)

Með reglugerð Samgönguráðuneytisins nr. 535/2008 voru sett nánari ákvæði um skipstjórnarnám, vélastjórnarnám, skírteinisflokka, yfirfærslu eldri skírteina í ný skírteini auk lágmarksmönnunar skipstjórnar- og vélstjórnarmanna á fiskiskip, varðskip og önnur skip, sjá nr. 175/2008 með síðari breytingum.

Umsóknarferli

Þeir sem ætla að sækja um atvinnuskírteini til að starfa á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum þurfa að fylla út rafræna umsókn.

Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókn áður en hún er tekin til afgreiðslu:

  1. Læknisvottorð um sjón, heyrn og heilbrigði sjómanna (ekki eldra en 6 mánaða).

  2. Nýleg passamynd (35x45mm/600 px) - stafræn eða á ljósmyndapappír.

  3. Staðfesting á greiðslu skírteinis.

  4. Skjöl um tilskilinn siglingatíma (ef siglingatími er erlendis, þá með sjóferðabók eða vottorði útgerðar).

  5. Afrit af prófskírteini frá skóla (ef sótt er um í fyrsta sinn eftir að námi lýkur).

  6. Afrit af áður útgefnu atvinnuskírteini (ef um endurnýjun er að ræða).

Gögnin skal senda rafrænt sem fylgiskjöl með umsókninni. Einnig er hægt að senda gögn á netfangið sigling@samgongustofa.is eða í pósti merkt Samgöngustofa, Ármúli 2, 108 Reykjavík. 

Afgreiðsla

Samgöngustofa miðar við að afgreiða skírteini innan 12 virkra daga frá því öll gögn og greiðsla hafa borist. Umsókn er aðeins tekin til afgreiðslu þegar gjald hefur verið greitt. Umsækjendur geta óskað eftir því að fá skírteinið póstsent eða sótt það á skrifstofu Samgöngustofu.

Greiðsla 

Gjald fyrir umsókn um útgáfu og/eða endurnýjun atvinnuskírteina fyrir fiskiskip, varðskip og önnur skip (STCW-F) fer eftir gjaldskrá Samgöngustofu og er kr. 8900-. Gjaldið greiðist inná reikning nr. 515-26-210777 í Íslandsbanka. Reikningseigandi er Samgöngustofa kt: 540513-1040. Greiðslukvittun skal senda á sigling@samgongustofa.is.  


Var efnið hjálplegt? Nei