Ákvarðanir Flugmálastjórnar Íslands nr. 3 og 4

27.8.2009

Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 3/2009.

Flugmálastjórn Íslands hefur ákveðið að frá og með 20. ágúst 2009 skuli eftirfarandi taka gildi gagnvart umsækjendum um skírteini flugliða og handhöfum þeirra:
  1. Kröfur um fjölstjórnarskírteini (Multi-Crew Licence - MPL(A)) skv. JAR-FCL 1 um skír teini flugliða, 7. breyting frá 1. desember 2007, kafli K, og öll þau ákvæði í JAR-FCL 1 þar sem vísað er í kafla K. Aðrir kaflar JAR-FCL 1 voru innleiddir í íslenskan rétt með reglugerð nr. 401/2008 um skírteini flugliða á flugvél. Fjöl­stjórnar skírteini sem gefin hafa verið út af aðildarríkjum JAA skv. kröfum JAR-FCL 1, skulu gilda á Íslandi og heimila handhöfum þeirra að stjórna loftförum skráðum á Íslandi.
  2. Flugmálastjórn Íslands er heimilt að veita undanþágu frá reglugerð nr. 401/2008 um skírteini flugliða á flugvél, reglugerð nr. 402/2008 um skírteini flugliða á þyrlu og reglugerð nr. 403/2008 um heilbrigðiskröfur flugliða skv. JAR-FCL 1.045, JAR-FCL 2.045 og JAR-FCL 3.045. Slíkar undanþágur skulu vera í samræmi við það sem fram kemur á lista um langtímaundanþágur frá kröfum JAR-FCL frá desember 2007 (Overview – Long Term Exemption – December 2007) sem birtur er á heima síðu JAA.

Með vísan til 140. gr. laga nr. 60/1998 um loftferðir með síðari breytingum og reglu­gerðar um flugmálahandbók útgefna af Flugmálastjórn Íslands nr. 326/2000 er ákvörðun þessi birt í flugmálahandbók Flugmálastjórnar Íslands, 3. deild (Ákvarðanir Flug mála­stjórnar Íslands). Auglýsingin öðlast þegar gildiÁkvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 4/2009.

Flugmálastjórn Íslands hefur ákveðið að umsækjendum um skírteini flugliða og hand­höfum þeirra, flugskólum, fluglæknum og fluglæknasetrum beri frá og með 20. ágúst 2009, að fylgja leiðbeiningum skýringarefnis (Acceptable Means of Compliance (AMC)) og (Interpretive and Explanatory Material (IEM)) við JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 og JAR-FCL 3. Ákvæði JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 og JAR-FCL 3 voru innleidd með reglugerð nr. 401/2008 um skírteini flugliða á flugvél, reglugerð nr. 402/2008 um skírteini flugliða á þyrlu og reglugerð nr. 403/2008 um heilbrigðiskröfur flugliða. Óheimilt er að nota aðrar for skriftir en um getur í skýringarefni þessu nema ef sýnt hefur verið fram á að um jafn gildar eða betri aðferðir er að ræða skv. mati Flugmálastjórnar Íslands.

Með vísan til 140. gr. laga nr. 60/1998 um loftferðir með síðari breytingum og reglu­gerðar um flugmálahandbók útgefna af Flugmálastjórn Íslands nr. 326/2000 er ákvörðun þessi birt í flugmálahandbók Flugmálastjórnar Íslands, 3. deild (Ákvarðanir Flug mála­stjórnar Íslands). Auglýsingin öðlast þegar gildi.