Fyrsti fundur fagráðs um siglingamál

24.9.2014

Í dag, 24. september, var haldinn hjá Samgöngustofu fyrsti fundur fagráðs um siglingamál, en það er vettvangur samráðs og upplýsingaskipta. Hlutverk ráðsins er að vera ráðherra til ráðuneytis um siglinga- og vitamál og er skipað í samræmi við ákvæði 2. mgr. 3. gr. laga um Samgöngustofu nr. 119/2012

Meðal verkefna fagráðsins er að fjalla um og eftir atvikum veita umsögn um lagafrumvörp og drög að reglugerðum sem varða siglinga- og vitamál, tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun og öryggismál skipa og sjófarenda.

Fagráð um siglingamál er þannig skipað:

 • Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir, hagfræðingur og jafnframt formaður, tilnefnd af innanríkisráðherra
 • Björn Freyr Björnsson, lögfræðingur og varaformaður, tilnefndur af innanríkisráðherra
 • G. Birna Ragnarsdóttir, tilnefnd af Samtökum verslunar og þjónustu
 • Guðbergur Grétar Birkisson, tilnefndur af Snarfara, félag skemmtibátaeigenda
 • Guðfinnur G. Johnsen, véltæknifræðingur, tilnefndur af Landssambandi íslenskra útvegsmanna
 • Guðlaugur Vignir Sigursveinsson, rekstrarstjóri, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar
 • Guðmundur Þ. Ragnarsson, vélfræðingur, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna
 • Guðjón Ármann Einarsson, framkvæmdastjóri Farmanna- og fiskimannasambands Íslands,tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands
 • Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg
 • Sævar Gunnarsson, formaður Sjómannasambands Íslands, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands
 • Örn Pálsson, framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda

Af hálfu Samgöngustofu sátu þennan fyrsta fund fagráðsins Þórólfur Árnason, forstjóri, Halla Sigrún Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri samhæfingarsviðs, Ólafur Jón Briem, framkvæmdastjóri siglingasviðs, Sverrir Konráðsson, sérfræðingur á samhæfingarsviði og Eva Sigrún Óskarsdóttir, lögfræðingur á samhæfingarsviði.Fagráð um siglingamál - 1.fundur