Skýrsla undanþágunefndar fyrir árið 2012

4.1.2013

Fiskiskip í Reykjavíkurhöfn.

Undanþágunefnd fjallar um umsóknir um undanþágur til að starfa sem skipstjórnar- eða  vélstjórnarmaður á íslenskum skipum. Hún er skipuð og starfar samkvæmt 14. gr. laga nr. 30/2007, reglugerð um undanþágur til skipstjórnar- og vélstjórnarstarfa nr. 1004/2010 og starfsreglum undanþágunefndar frá 3. mars 2011

Skýrslu undanþágunefndar um undanþágur árið 2012 má sjá hér. Þegar tölur fyrir umsóknir um undanþágur til að starfa sem skipstjórnar- og vélstjórnarmenn á íslenskum skipum eru skoðaðar fyrir árið 2012 kemur í ljós að umsóknir um undanþágur standa í stað, en á árinu 2012 bárust 364 umsóknir í stað 363 árið 2011 .  

Á árinu 2012 bárust 96 umsóknir um undanþágu til skipstjórnarstarfa; 74 þeirra voru samþykktar og 22 var hafnað. Umsóknum um undanþágur fjölgaði því frá fyrra ári um 12 (14%), en samþykktar umsóknir voru fjórum færri árið 2012 en 2011. Á árinu 2011 höfðu borist 84 umsóknir, 78 voru samþykktar og 6 hafnað.

 Á árinu 2012 bárust 268 umsóknir um undanþágu til vélstjórnarstarfa; 242 þeirra voru samþykktar og 26 var hafnað. Umsóknum um undanþágur fækkaði því frá fyrra ári um 11 (4%) og samþykktum umsóknum um 32 (12%). Á árinu 2011 bárust 279 umsóknir, 274 voru samþykktar og 5 hafnað.

 Á árinu 2012 fækkaði samþykktum undanþágum um 10% frá því árinu áður, 17% á árinu 2011, 9% á árinu 2010 og 17% á árinu 2009. Ástæður þess að undanþáguumsóknum og samþykktum undanþágum hefur fækkað á síðustu árum eru fyrst og fremst þær að nú er síður skortur á réttindamönnum, enda er aðeins heimilt að veita undanþágur þegar skortur er á réttindamönnum til starfa. Margir skipstjórnar- og vélstjórnarmenn hafa endurnýjað atvinnuskírteini sín og komið aftur til starfa til sjós, en aðrir hafa leitað sér menntunar eða bætt við sig skipstjórnar- og vélstjórnarmenntun, þar með taldir þeir sem starfað hafa áður á undanþágum. Þá má gera ráð fyrir að fleira ungt fólk afli sér menntunar í skipstjórn og vélstjórn. Fyrir hrun var algengt að erlendir hásetar og vélstjórar leituðu fyrir sér um störf á íslensk fiskiskipum í gegnum áhafnaleigur, það hefur breyst og heyrir nú til undantekninga.

Fyrri fréttir um undanþágur:
Upplýsingasíða Siglingastofnunar um undanþágur
Skýrsla undanþágunefndar fyrir árið 2011 – 5. janúar 2012