Samningur um námskeið og skírteinaútgáfu í siglingavernd

20.4.2021

Gerður hefur verið samningur milli Samgöngustofu og Slysavarnaskóla sjómanna um námskeið og skírteinaútgáfu í siglingavernd. Samkvæmt samningnum mun Slysavarnaskóli sjómanna sjá um öll námskeið fyrir verndarfulltrúa í siglingavernd og gefa út skírteini því til staðfestingar. Um er að ræða þrenns konar námskeið fyrir svonefnda verndarfulltrúa í siglingavernd (verndarfulltrúa skips, verndarfulltrúa útgerðarfélags og verndarfulltrúa hafnaraðstöðu). 

Hilmar Snorrason skólastjóri Slysavarnarskola sjómanna og Stefán Alfreðsson starfsmaður Samgöngustofu með samninginn á milli sín

Mynd: Hilmar Snorrason skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna og Stefán Alfreðsson starfsmaður Samgöngustofu með samninginn á milli sín.

 

Fram að þessu hefur Samgöngustofa (áður Siglingastofnun Íslands) séð um námskeið í siglingavernd á eigin vegum og að hluta til í samvinnu við Tækniskólann. Verndardeild Samgöngustofu mun samkvæmt samningnum hafa eftirlit með námskeiðunum og skírteinaútgáfunni.