Fjölgun umferðarslysa sem rekja má til ölvunaraksturs

Stefnir í að þrisvar sinnum fleiri slasist

6.12.2016

Í skráningu Samgöngustofu á umferðarslysum sem unnin er upp úr skýrslum lögreglu kemur fram að á fyrstu 8 mánuðum þessa árs hefur orðið mikil fjölgun umferðarslysa sem rekja má til ölvunaraksturs. 

Á undanförnum árum, eða allt frá árinu 2008, hefur orðið mikil fækkun umferðarslysa þar sem ölvun kemur við sögu. Nú virðist hinsvegar eiga sér stað viðsnúningur og er hann svo mikill að óhætt er að segja að svo ör aukning hafi ekki sést áður á einu ári.

Hér að neðan er línurit sem sýnir þróunina frá árinu 2002 og eins og sjá má varð mikil aukning í efnahagsuppsveiflu áranna 2005 til 2008. Fjöldi slasaðra vegna ölvunaraksturs fór úr 42 árið 2005 í 117 árið 2008 en það samsvarar að jafnaði rúmlega 40% aukningu á ári á þessum þremur árum. Í kjölfar ársins 2008 og fram til 2015 fækkar, eins og fyrr sagði, slösuðum af völdum ölvunaraksturs umtalsvert. Fjöldi þeirra fer á 7 árum úr 117 niður í 26 árið 2015 sem er það lægsta sem sést hefur frá árinu 2002. Nú horfir hinsvegar til verri vegar.

Fyrstu átta mánuði ársins 2016 slösuðust 52 vegna ölvunaraksturs og ef fram fer sem horfir stefnir í 80 slasaða vegna ölvunaraksturs árið 2016 sem þýðir að aukningin á milli áranna 2015 og 2016 verði rúm 200% sem þýðir þreföldun í fjölda þeirra sem slasast vegna ölvunar.

Slasadir-af-voldum-olvunar

Ef skoðað er aldur þeirra ökumanna sem valda umferðarslysum á fyrstu 8 mánuðum þessa árs og reyndust vera undir áhrifum áfengis þá kemur í ljós að flestir þeirra eru á aldrinum 17 – 21 árs. Á myndinni hér að neðan er aldurshópunum skipt niður á 5 ár og næst þessum aldurshópi koma ökumenn 32 - 36 ára. Hafa skal í huga að yfirleitt er fjöldi hvers aldurshóps ekki mikill yfir svona stutt tímabil en þó augljóst að yngstu ökumennirnir eru stærsti áhættuhópurinn. 

Olvadir-okumenn-sem-valda-slysum-01-08.2016-