Námskeið um merkingar vinnusvæða

15.5.2013

Námskeiðið "Merking vinnusvæða" verður haldið í Opna háskólanum í HR dagana 6. og 7. júní næstkomandi. Námskeiðið stendur í 16 klst. og er það hugsað fyrir  verkkaupa, hönnuði og eftirlitsmenn sem á einn eða annan hátt  koma að undirbúningi og framkvæmd við vega og gatnagerð.

Árið 2009 var gefin út reglugerð nr. 492/2009 með stoð í umferðarlögum um merkingu og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda á og við vegi. Þar var m.a. kveðið á um að Vegagerðinni væri falið að skrifa nánari reglur um útfærslu og framkvæmd vinnusvæðamerkinga. Í reglunum eru strangar kröfur um þekkingu og réttindi þeirra sem starfa við þetta. Þar kemur fram, að allir sem koma að þessum málum frá Vegagerðinni og Reykjavíkurborg og þeir verktakar, hönnuðir og eftirlitsmenn sem tengjast verkefnum á þeirra vegum þurfa að hafa sótt námskeiðið Merking vinnusvæða og lokið prófi eins og gerðar eru kröfur um í umræddum reglum (http://us.is/Apps/WebObjects/US.woa/1/swdocument/1002743/Regluger%C3%B0+um+merkingu+og+a%C3%B0rar+%C3%B6ryggisr%C3%A1%C3%B0stafanir+vegna+framkv%C3%A6mda+%C3%A1+og+vi%C3%B0+veg.+Nr.+492_2009.pdf).

Á námskeiðinu verður farið yfir eftirfarandi efnisþætti:
1. Lög og reglugerðir, flokkun vega og gatna, umferðarmerki, flokkun og tegundir, umferðarstjórn.
2. Vinnusvæðið, umgengnisreglur, framkvæmd, ábyrgð og eftirlit.
3. Rammareglur um merkingar vinnusvæðis/framkvæmdasvæðis.
4. Varnar- og merkingarbúnaður, ljósabúnaður, merkjavagnar, vinnutæki og öryggisbúnaður.
5. Lagnavinna o.fl., leyfisskyldar framkvæmdir á vegsvæðum.
6. Vinnustaðamerkingar á tveggja til sex akreina vegum og við staðbundna/hreyfanlega vinnu.
7. Magntaka, kostnaðaráætlanir, gæðaúttektir og févíti.

Leiðbeinendur á námskeiðinu eru Björn Ólafsson og Ingvi Árnason stjórnendur hjá Vegagerðinni og stundakennarar

Kennslufyrirkomulag: Kennslan fer fram fimmtudaginn 6. júní og föstudaginn 7. júní milli klukkan 8:30 og 16:30 í Opna háskólanum í HR.

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Sigurðardóttir, verkefnastjóri hjá Opna háskólanum í HR. Netfang hennar er:hrafnhildursig@hr.is , sími 599-6358.