Hlutverk Samgöngustofu

Samgöngustofa fer með stjórnsýslu samgöngumála og annast eftirlit er varðar flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit með samgöngumannvirkjum og leiðsögu.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála í samræmi við  lög frá 30. nóvember 2012. Stofnunin heyrir undir samgöngu - og sveitarstjórnarráðuneytið

Hlutverk Samgöngustofu er að stuðla að samgönguöryggi í lofti, láði og legi.

Öll verkefni sem áður heyrðu undir Flugmálastjórn Íslands og Umferðarstofu hafa færst til Samgöngustofu, svo og stjórnsýslu- og eftirlitsverkefni Siglingastofnunar Íslands auk leyfisveitinga og umferðareftirlits sem áður voru á hendi Vegagerðarinnar. Samhliða færðust framkvæmda- og rekstrarverkefni Siglingastofnunar til Vegagerðarinnar

Athuga ber að öll gögn sem merkt eru Flugmálastjórn Íslands, Siglingastofnun Íslands eða Umferðarstofu munu halda gildi sínu áfram og útgefin starfsleyfi gilda út skilgreindan gildistíma sinn.

Gildi Samgöngustofu eru jákvæðni, fagmennska, traust og virðing.


Var efnið hjálplegt? Nei