Réttindi farþega sem ferðast með hópferðabílum

Réttindin eiga við um ferðir með strætó eða hópferðabílum í ferðum sem eru 250 km. eða lengri.

Við kaup á fari er bannað að mismuna farþegum vegna þjóðernis, búsetu eða fötlunar.

Fötlun og hreyfihömlun

Farþegar með fötlun og hreyfihömlun hafa sömu réttindi til að ferðast og aðrir farþegar og eiga að geta ferðast vandræðalaust án aukakostnaðar.

  • Flutningsaðilar, ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur geta ekki neitað að flytja fatlaða og hreyfihamlaða farþega nema þegar það er ómögulegt vegna hönnunar farartækisins, áningarstaða eða að það væri vegna öryggis- og heilsukrafna. Þeir eiga líka að veita hjálp farþega að kostnaðarlausu eða bjóða aðstoðarmanneskju ókeypis með.
  • Í tilfellum þar sem fatlaðir og hreyfihamlaðir farþegar þurfa aðstoð þá þurfa þeir að tilkynna flytjanda það með 36 klst. fyrirvara.
  • Ef hjálpartæki tapast eða skemmast í flutningum þá ber flytjanda að bæta þau að fullu.

Upplýsingar um réttindi

Upplýsa skal farþega um þá þjónustu sem hann fær sem og hvaða réttindi hann hefur fyrir brottför. 

Aðstoð við aflýsingu ferðar eða seinkun á brottför

Ef ferð er aflýst eða brottför seinkar, þá á farþegi rétt á því að fá upplýsingar um stöðu mála um leið og hún er ljós, þ.m.t. nýja brottfarar og komutíma. Í þeim tilfellum þegar áætluð ferð er lengri en þrjár klukkustundir og henni er aflýst eða seinkun á brottför er lengri en 90 mínútur þá á að bjóða farþegum upp á hressingu, mat og drykk, þar sem því verður viðkomið og þegar það á við gistingu. 

Ný ferð eða endurgreiðsla vegna seinkunar, aflýsingar eða neitun á fari

Í þeim tilfellum þar sem seinkun á brottför er áætluð lengri en tvær klukkustundir, ferð er aflýst eða um yfirbókun er að ræða þá á flutningsaðili umsvifalaust að bjóða val um nýja ferð til loka áfangastaðar eða endurgreiðslu á fullu fargjaldi. Nýja ferð á að bjóða án nokkurs aukakostnaðar fyrir farþega, við fyrsta tækifæri eða seinna við sambærilegar aðstæður. Ef ökutækið sem notað er bilar meðan á ferð stendur þá verður flutningsaðili að útvega annað svo hægt sé að halda ferðinni áfram.
Bætur vegna seinkunar, aflýsingar eða neitun á fari. Farþegi á rétt á að fá 50% af andvirði farmiða í bætur þegar hann verður fyrir seinkun, aflýsingu eða neitun á fari.

Ábyrgð vegna farþega og farangurs þeirra

Flytjandi getur verið ábyrgur um að greiða skaðabætur vegna slyss eða dauða farþega sem og þegar farangur og týnist eða skemmist. Flytjandi er einnig ábyrgur fyrir því að aðstoða farþega þegar um slys er að ræða. 

Sótt um bætur

  1. Fyrst er að hafa samband við flytjanda innan þriggja mánaða frá því að ferð átti sér stað eða átti að eiga sér stað. 
  2. Senda skal inn greinargerð með dagsetningum, bókunarnúmeri og fyrri samskiptum ef þau hafa átt sér stað. 
  3. Muna að halda eftir afritum af öllum samskiptum og gera ráð fyrir því að það taki nokkurn tíma að fá svar. 
  4. Flytjanda ber að svara kvörtun innan þriggja mánaða. 
  5. Ef ekki næst sátt í málinu er hægt að vísa því áfram til Samgöngustofu.

Ársskýrslur