Endurmenntun

Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D til farþegaflutninga í atvinnuskyni og í flokki C1 og C til vöruflutninga í atvinnuskyni skal hafa lokið 35 kennslustunda endurmenntun á síðustu fimm árum fyrir endurnýjun. Það á líka við um bílstjóra sem er með svokölluð 5 tonna farmréttindi og stundar vöruflutninga í atvinnuskyni. Sá sem ekur fólksbifreið í atvinnuskyni þarf ekki að sækja endurmenntun.

 

Hvað merkir tákntalan 95?

Tákntalan 95 á bakhlið ökuskírteinis gefur til kynna að ökumaður hafi réttindi til aksturs í atvinnuskyni á stóra bifreið. Hann á að viðhalda þekkingu sinni og færni með reglulegri endurmenntun. Gildistími er tilgreindur í sviga aftan við tákntöluna 95. Talan gildir í öllum ríkjum innan EES og veitir bílstjóra aðgang að atvinnumarkaði bílstjóra í þessum ríkjum. Ríkjunum er einnig heimilt að nota sérstök atvinnuskírteini með mynd af rétthafa með tákntölunni 95. Skylda til endurmenntunar nær til allra sem halda réttindum til að aka stórum bifreiðum í atvinnuskyni. Gildistími atvinnuréttinda og ökuréttinda er 5 ár og er samræmdur innan EES.

 

 

Hver þarf að sækja endurmenntun?

Bílstjóri á stórri bifreið í réttindaflokki C1, C, D1 og D sem stundar flutning í atvinnuskyni skal ljúka endurmenntun á síðustu fimm árum fyrir endurnýjun. Bílstjóri sem ekur bifreið í réttindaflokki D1 eða D til farþegaflutninga í atvinnuskyni skal vera með ökuréttindi í þeim flokki, tákntöluna 95 og 425/450 í gildi í ökuskírteini. Bílstjóri sem ekur bifreið í réttindaflokki C1 eða C til vöruflutninga í atvinnuskyni skal vera með ökuréttindi í þeim flokki og tákntöluna 95 í gildi í ökuskírteini. Sé tákntalan 95 ekki í gildi í ökuskírteini viðkomandi telst hann uppfylla skilyrði hafi hann lokið tilskilinni endurmenntun. Við endurnýjun réttinda til flutnings í atvinnuskyni fyrir þessa flokka skal bílstjóri hafa lokið tilskilinni endurmenntun á síðast liðnum 5 árum.

 

 

Hver þarf ekki að sækja endurmenntun?

Bílstjóri stórrar bifreiðar sem ekur aðeins í eigin þágu og er ekki í flutningum í atvinnuskyni, þarf ekki að sækja endurmenntun frekar en hann vill. Hann getur því endurnýjað ökuréttindi sín á stórar bifreiðar án atvinnuréttinda. Hann fær því ekki endurnýjaðan gildistíma við tákntöluna 95 og 450 en endurnýjar samt ökuréttindi í flokkum C1, C, D1 og D. Bílstjóri sem var með tákntöluna 450 í gildi í skírteini sínu fær tákntöluna 400 og má þannig aka bifreið í réttindaflokki B til farþegaflutninga í atvinnuskyni en krafa um endurmenntun á ekki við um þann akstur. Bílstjóri getur hvenær sem er endurvakið atvinnuréttindin með því að sækja endurmenntun og endurnýjað ökuskírteinið.

 

 

Hvað er þetta mikil endurmenntun?

Námið samanstendur af fimm námskeiðum. Við endurnýjun réttinda má ekkert af þessum fimm námskeiðum vera eldra en fimm ára. Þannig má dreifa námskeiðunum eftir hentugleika á fimm ára gildistímabil réttindanna. Hvert námskeið spannar sjö klukkustundir með eðlilegum hléum. Engin próf eru í lok námskeiðs.

 

 

Hér getur þú kannað stöðu þína í endurmenntun.

Þú skráir þig inn með rafrænum skilríkjum:

 

Námskeiðin mín

Ef þú hefur einhverjar athugasemdir við námskeið sem skráð eru skaltu senda ábendingu á tölvupóstfangið: endurmenntun@samgongustofa.is

 

 

Hvað er kennt í endurmenntun?

Þrjú námskeið taka allir, síðan er val um námskeið eftir því hvort bílstjóri stundar aðallega farþegaflutninga eða vöruflutninga en hann má taka bæði. Fimmta námskeiðið er sérhæft valnámskeið þar sem ýmislegt getur komið til greina sem tengist atvinnu bílstjórans. Á námskeiðum er reynt að virkja og miðla reynslu bílstjóra, kynna nýjungar og rifja upp fyrra nám. Námskeiðin fara fram hjá viðurkenndum námskeiðshalda.

 

 

A. Kjarni (sem allir taka):

1. Vistakstur – öryggi í akstri

Markmiðið er að bílstjórinn þekki hugmyndafræði vistaksturs og með hvaða hætti hann getur lágmarkað eldsneytiseyðslu og umhverfismengun og hámarkað öryggi sitt og annarra í umferðinni með réttu aksturslagi.

2. Lög og reglur

Markmiðið er að bílstjórinn þekki helstu atriði í lögum og reglum um vöru- og farþegaflutninga og um stór ökutæki sem atvinnutæki og geri sér grein fyrir ábyrgð bílstjóra á ástandi og notkun ökutækis á hverjum tíma.

3. Umferðaröryggi - bíltækni

Markmiðið er að bílstjórinn þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staðar eða geta skapast í tengslum við ytri aðstæður, s.s. við mismunandi veðurskilyrði. Einnig að hann þekki helstu tegundir og orsakir umferðar- og vinnuslysa og þekki aðferðir við slysavarnir.

 

 

B. Valkjarni (velja um annað hvort eða bæði):


4. Farþegaflutningar

Markmiðið er að bílstjórinn þekki atriði er lúta sérstaklega að akstri hópbifreiða, farþegaflutningum, ábyrgð bílstjóra á öryggi farþega og almennt að þjónustuhlutverki bílstjóra, náttúruvernd, ferðamennsku, mjúkum akstri o.fl. Hann þekki ákvæði í lögum og reglum um flutning farþega og sérbúnað hópbifreiða.

 

og/eða

 

4. Vöruflutningar

Markmiðið er að bílstjórinn gangi af öryggi frá og festi mismunandi tegundir farms. Bílstjóri þekki reglur um, notkun farm- og fylgiskjala sem krafist er í flutningum bæði innanlands sem og á milli landa.

 

 

C. Val (sérhæft valnámskeið ef ekki eru tekin bæði námskeið í valkjarna)

5. t.d. Fagmennska og mannlegi þátturinn

Markmiðið er að bílstjórinn skilji að þekking og færni er undirstaða fagmennsku. Bílstjórinn þekki þætti í daglegu lífi og starfsumhverfi sem hafa áhrif á öryggi hans, heilsufar og andlega og líkamlega líðan. Hann þekki einkenni þreytu og streitu og viðbrögð þar við. Hann skilji ferli skynjunar, hegðun manna í umferðinni og mikilvægi sálrænna þátta í umferðar- og vinnuslysum.

 

Námskrá Samgöngustofu fyrir endurmenntun bílstjóra í C1-, C-, D1- og D-flokki með réttindi til vöru- og farþegaflutninga í atvinnuskyni

 

Viðurkenndir námskeiðshaldarar

 

AKT ehf
Mörkin 6
108 Reykjavík
www.akstur.is

Ekill ehf.

Goðanesi 8-10, 603 Akureyri
www.ekill.is

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Suðurgötu 12, 400 Ísafirði

www.frmst.is

Hópbifreiðar Kynnisferða ehf.
Klettagarðar 12, 104 Reykjavík
www.re.is 

IÐAN - Fræðslusetur ehf.
Vatnagörðum 20, 106 Reykjavík
www.idan.is

Nýi ökuskólinn ehf.
Klettagörðum 11, 104 Reykjavík
www.meiraprof.is

Rauði Kross Íslands
Efstaleiti 9, 103 Reykjavík
www.redcross.is                                                               

Skyndihjálp V1200 ehf 
Hlíðahjalla 40
200 Kópavogur                                                                                    Sími: 8984571

Slysavarnarfélagið Landsbjörg - Björgunarskólinn 
Skógarhlíð 14 
105 Reykjavík                                                                          http://skoli.landsbjorg.is/

Strætó bs.
Þönglabakka 4
109 Reykjavík

Ökuskóli Austurlands sf.
Lagarfelli 11, 700 Egilsstöðum

Ökuskólinn í Mjódd ehf.
Þarabakka 3, 109 Reykjavík
www.bilprof.is

Ökuland ehf.
Tryggvagötu 13, 800 Selfossi
www.okuland.is

 

 


Var efnið hjálplegt? Nei