Endurmenntun

Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D til farþegaflutninga í atvinnuskyni og í flokki C1 og C til vöruflutninga í atvinnuskyni skal sækja 35 kennslustunda endurmenntun á 5 ára fresti. Það á líka við um bílstjóra sem er með svokölluð 5 tonna farmréttindi og stundar vöruflutninga í atvinnuskyni. Sá sem ekur fólksbifreið í atvinnuskyni þarf ekki að sækja endurmenntun.

Hvað merkir tákntalan 95?
Tákntalan 95 á bakhlið ökuskírteinis gefur til kynna að ökumaður hafi réttindi til aksturs í atvinnuskyni á stóra bifreið. Hann á að viðhalda þekkingu sinni og færni með reglulegri endurmenntun. Gildistími er tilgreindur í sviga aftan við tákntöluna 95. Talan gildir í öllum ríkjum innan EES og veitir bílstjóra aðgang að atvinnumarkaði bílstjóra í þessum ríkjum. Ríkjunum er einnig heimilt að nota sérstök atvinnuskírteini með mynd af rétthafa með tákntölunni 95. Skylda til endurmenntunar nær til allra sem halda réttindum til að aka stórum bifreiðum í atvinnuskyni. Gildistími atvinnuréttinda og ökuréttinda er 5 ár og er samræmdur innan EES.

Hver þarf að sækja endurmenntun?
Bílstjóri sem fengið hefur réttindi sín fyrir 10. september 2013 þarf að ljúka endurmenntun fyrir 10. september 2018. Sá sem hefur fengið réttindi til vöru- eða farþegaflutninga á stóra bifreið eftir það þarf að ljúka endurmenntun innan fimm ára frá því að réttindin voru fengin. Frá og með 10 september 2018 þarf sá sem endurnýjar ökuskírteini með þessum réttindum að hafa lokið 35 klukkustunda endurmenntun á síðustu fimm árum.

Hver þarf ekki að sækja endurmenntun?
Bílstjóri stórrar bifreiðar sem ekur aðeins í eigin þágu og er ekki í flutningum í atvinnuskyni, þarf ekki að sækja endurmenntun frekar en hann vill. Hann fær því ekki endurnýjaðan gildistíma við tákntöluna 95 en endurnýjar samt ökuréttindi í flokkum C1, C, D1 og D án endurmenntunar sem gefur réttindi til að aka án gjaldtöku. Bílstjóri getur alltaf endurvakið atvinnuréttindin með því að sækja endurmenntun og endurnýja ökuskírteinið með nýjum gildistíma fyrir tákntöluna 95.

Hvað gerist eftir 10. september 2018?
Ljóst er að sá sem ekki hefur fullnægt endurmenntunarkröfunni er ekki löglegur í atvinnuakstri. Lögregla mun hafa aðgang að gagnagrunni um endurmenntun bílstjóra og sjá þar hvort endurmenntunarkröfunni er fullnægt. Spurning er þá hvernig tryggingarfélög meta réttindi bílstjóra ef kemur að tjónum og bótum.

Hvað er þetta mikil endurmenntun?
Námið samanstendur af fimm sjö klukkustunda námskeiðum. Þeim má dreifa á fimm ára tímabil en verður að vera lokið fyrir endurnýjun ökuskírteinis frá og með 10. september. Hvert námskeið spannar 7 klukkustundir með eðlilegum hléum, matar- og kaffihléum þannig að úr verði a.m.k. 7 kennslustundir. Engin próf eru í lok námskeiðs.

Hér getur þú kannað stöðu þína í endurmenntun.
Þú skráir þig inn með rafrænum skilríkjum:

Text Box: Námskeiðin mín

Ef þú hefur einhverjar athugasemdir við námskeið sem skráð eru skaltu senda ábendingu á tölvupóstfangið: endurmenntun@samgongustofa.is

Hvað er kennt í endurmenntun?
Þrjú námskeið taka allir, síðan er val um námskeið eftir því hvort bílstjóri stundar aðallega farþegaflutninga eða vöruflutninga en hann má taka bæði. Að lokum er tekið sérhæft námskeið, ef með þarf, þar sem ýmislegt getur komið til greina sem tengist atvinnu bílstjórans. Á námskeiðum er reynt að virkja og miðla reynslu bílstjóra, kynna nýjungar og rifja upp fyrra nám.

A. Kjarni (sem allir taka):
1. Vistakstur – öryggi í akstri
Markmiðið er að bílstjórinn þekki hugmyndafræði vistaksturs og með hvaða hætti hann getur lágmarkað eldsneytiseyðslu og umhverfismengun og hámarkað öryggi sitt og annarra í umferðinni með réttu aksturslagi.
2. Lög og reglur
Markmiðið er að bílstjórinn þekki helstu atriði í lögum og reglum um vöru- og farþegaflutninga og um stór ökutæki sem atvinnutæki og geri sér grein fyrir ábyrgð bílstjóra á ástandi og notkun ökutækis á hverjum tíma.
3. Umferðaröryggi - bíltækni
Markmiðið er að bílstjórinn þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staðar eða geta skapast í tengslum við ytri aðstæður, s.s. við mismunandi veðurskilyrði. Einnig að hann þekki helstu tegundir og orsakir umferðar- og vinnuslysa og þekki aðferðir við slysavarnir.

B. Valkjarni (velja um annað hvort eða bæði):
4. Farþegaflutningar
Markmiðið er að bílstjórinn þekki atriði er lúta sérstaklega að akstri hópbifreiða, farþegaflutningum, ábyrgð bílstjóra á öryggi farþega og almennt að þjónustuhlutverki bílstjóra, náttúruvernd, ferðamennsku, mjúkum akstri o.fl. Hann þekki ákvæði í lögum og reglum um flutning farþega og sérbúnað hópbifreiða.
og/eða
4. Vöruflutningar
Markmiðið er að bílstjórinn gangi af öryggi frá og festi mismunandi tegundir farms. Bílstjóri þekki reglur um, notkun farm- og fylgiskjala sem krafist er í flutningum bæði innanlands sem og á milli landa.

C. Val (eitt sérhæft námskeið ef þörf er á)
5. t.d. Fagmennska og mannlegi þátturinn
Markmiðið er að bílstjórinn skilji að þekking og færni er undirstaða fagmennsku. Bílstjórinn þekki þætti í daglegu lífi og starfsumhverfi sem hafa áhrif á öryggi hans, heilsufar, andlega og líkamlega líðan. Hann þekki einkenni þreytu og streitu og viðbrögð þar við. Hann skilji ferli skynjunar, hegðun manna í umferðinni og mikilvægi sálrænna þátta í umferðar- og vinnuslysum.

Námskrá Samgöngustofu fyrir endurmenntun bílstjóra í C1-, C-, D1- og D-flokki með réttindi til vöru- og farþegaflutninga í atvinnuskyni


Viðurkenndir námskeiðshaldarar:

AKT ehf.
Mörkinni 6, 108 Reykjavík
www.akstur.is

AKTU - ökuskóli ehf.
Sunnuhlíð 12 L, 603 Akureyri
www.aktu.is

Dverghóll ehf.
Frostagötu 4a
603 Akureyri

Ekill ehf.
Goðanesi 8-10, 603 Akureyri
www.ekill.is

Framvegis, miðstöð símenntunar ehf.
Skeifunni 11 B, 108 Reykjavík
www.framvegis.is

Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Suðurgötu 12, 400 Ísafirði
www.frmst.is

Hópbifreiðar Kynnisferða ehf.
Klettagarðar 12, 104 Reykjavík
www.re.is 

Hópbílar hf.
Melabraut 18, 220 Hafnarfirði
www.hopbilar.is

IÐAN - Fræðslusetur ehf.
Vatnagörðum 20, 106 Reykjavík
www.idan.is

Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs ehf.
Grænásbraut 910, 235 Keflavíkurflugvelli
www.keilir.net

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Krossmóa 4a, 260 Reykjanesbæ
www.mss.is

Nýi ökuskólinn ehf.
Klettagörðum 11, 104 Reykjavík
www.meiraprof.is

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi
Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnesi
www.simenntun.is

Skyndihjálp slf.
Grænahlíð 5
105 Reykjavík

Strætó bs.
Þönglabakka 4
109 Reykjavík

Ökuskóli Austurlands sf.
Lagarfelli 11, 700 Egilsstöðum

Ökuskóli Vesturlands sf.
Bjarkargrund 47, 300 Akranesi

Ökuskólinn í Mjódd ehf.
Þarabakka 3, 109 Reykjavík
www.bilprof.is

Ökuskólinn Ökuland ehf.
Gagnheiði 70, 800 Selfossi
www.okuland.is


Var efnið hjálplegt? Nei