Akstursmat

Ökumaður með bráðabirgðaskírteini þarf að fara í akstursmat áður en hann fær fullnaðarskírteini

Endurnýjun bráðabirgðaskírteinis - Útgáfa fullnaðarskírteinis

Bráðabirgðaskírteini gildir í þrjú ár. Þann gildistíma má stytta. Ökumaður getur fengið fullnaðarskírteini, hafi hann haft bráðabirgðaskírteini samfellt í 12 mánuði og ekki á þeim tíma fengið punkta í punktakerfi vegna umferðarlagabrota og farið í akstursmat. Vilji ökumaðurinn ekki nýta sér þessa heimild eða fullnægi hann ekki skilyrðunum, gildir bráðabirgðaskírteinið áfram þar til það rennur út eftir þrjú ár frá útgáfudegi.

Að þeim tíma liðnum fær ökumaðurinn fullnaðarskírteini, fullnægi hann áður nefndum skilyrðum. Fullnægi hann þeim hins vegar ekki, fær hann útgefið bráðabirgðaskírteini á ný til þriggja ára.

Með því að heimila ökumönnum að fá fullnaðarskírteini eftir eitt ár í staðinn fyrir þrjú, eftir áfallalausan akstursferil og að undangengnu akstursmati, er verið að umbuna þeim sem hafa staðið sig vel í umferðinni. Það hefur jafnframt þau hvetjandi áhrif á unga ökumenn að vanda sig við akstur. Sá sem hagar sér vel í umferðinni og brýtur ekki af sér getur sem sagt fengið fullnaðarskírteini tveimur árum fyrr en ella.

Hvað er akstursmat?

Í akstursmati er kannað hvort mat ökumanns á eigin aksturshæfni, akstursháttum og öryggi í umferðinni sé í samræmi við raunverulega getu hans. Markmið akstursmats er að ökumaðurinn geri sér grein fyrir hæfni sinni og getu í umferðinni með tilliti til umferðaröryggis.

Hverjir annast akstursmat?

Ökukennari annast akstursmat. Ökumaður ræður sjálfur hver þessara ökukennara annast aksturmatið fyrir hann og greiðir ökukennaranum fyrir matið samkvæmt gjaldskrá hans.

Hvernig fer akstursmat fram?

Akstursmat fer þannig fram að ökumaðurinn lýsir fyrir ökukennaranum eigin mati á aksturshæfni sinni og öryggi í umferðinni. Að því loknu skal ökumaðurinn aka bifreið sem hann sjálfur leggur til en ökukennarinn fylgist með akstrinum og skráir hjá sér athugasemdir um þau atriði sem hann telur jákvæð og neikvæð í akstrinum.

Aksturinn skal fara fram þar sem reynir á sem flesta þætti sem upp geta komið í daglegri umferð. Hæfni ökumanns í umferð skal metin á vegum í þéttbýli, við mismikinn umferðarþunga og þar sem akstursskilyrði geta talist dæmigerð fyrir þá erfiðleika sem geta orðið á vegi ökumanna þannig að verulega reyni á ökuhæfni ökumannsins. Ökukennarinn ákveður hluta akstursleiðarinnar og hluta ákveður ökumaðurinn.

Að akstrinum loknum lýsir ökumaðurinn fyrir ökukennaranum hvernig honum finnst að sér hafi til tekist og hvað hefði betur mátt fara. Ökukennarinn ber lýsingu ökumannsins saman við sínar niðurstöður og ræðir misræmi sem kann að vera þar á við ökumanninn. Gert er ráð fyrir að akstursmat taki 50 mínútur, þar af aksturinn 30 mínútur og úrvinnsla og niðurstaða 15 mínútur þar sem ökumaðurinn og ökukennarinn ræða hvernig bæta megi öryggi ökumannsins.

Niðurstaða akstursmats

Að akstursmati loknu staðfestir ökukennarinn framkvæmd þess á þar til gert eyðublað. Staðfest eyðublað skal afhent með umsókn um endurnýjun bráðabirgðaskírteinis í fullnaðarskírteini á skrifstofu sýslumanns . Umsóknareyðublað vegna endurnýjunar ökuskírteinis má nálgast hér á heimasíðu lögreglunnar.


Akstursmat má við útgáfu ökuskírteinis ekki vera eldra en sex mánaða.

Nokkur atriði varðandi framkvæmd akstursmats

  1. Á vef Samgöngustofu eru upplýsingar um þá ökukennara sem hafa sótt námskeið og annast akstursmat.
  2. Ökumaður ræður sjálfur hver þeirra annast aksturmatið fyrir hann.
  3. Ökumaðurinn greiðir ökukennaranum fyrir matið samkvæmt gjaldskrá hans.
  4. Þegar akstursmat fer fram ekur ökumaðurinn bifreið sem hann sjálfur leggur til.
  5. Að akstursmati loknu staðfestir ökukennarinn framkvæmd þess á þar til gert eyðublað. Það er skilyrði útgáfu fullnaðarskírteinis að ökukennarinn staðfestir að akstursmat hafi farið fram.
  6. Eyðublaðið með stafestingunni skal afhent með umsókn um útgáfu fullnaðarökuskírteinis.
  7. Akstursmat má við útgáfu ökuskírteinis ekki vera eldra en sex mánaða.


Hægt er að nálgast eyðublað vegna akstursmats og yfirlitsblað ökukennara.Var efnið hjálplegt? Nei