1.9.2 Eigin þyngd

Útg.nr: 2           Útg.dags: 07.09.2022

Skilgreining: Eigin þyngd ökutækis er þyngd ökutækis sem tilbúið er til notkunar að meðtöldum búnaði sem því fylgir að jafnaði s.s. eldsneyti, smurolíu, kælivatni, varahjóli, verkfærum o.þ.h. 

Frá 01.06.2022 breyttist þessi skilgreining eigin þyngdar í ökutækjaskrá á þann veg að þyngd ökumanns varð alltaf hluti eigin þyngdar (miðað við 75 kg) bifreiða, bifhjóla og dráttarvéla.

Forskráning gerðarviðurkenndra ökutækja: Upplýsingar um eigin þyngd gerðarviðurkenndra ökutækja koma fram í gerðarviðurkenningu ökutækjanna. Ekki er heimilt að skrá aðra eigin þyngd við forskráningu en þá sem kemur fram í gerðarviðurkenningu.

Forskráning skráningarviðurkenndra ökutækja: Ef upplýsingar sem unnt er að nota til ákvörðunar á eigin þyngd skráningarviðurkenndra ökutækja koma fram í erlendum skráningargögnum skal nota þær upplýsingar. Ef upplýsingarnar koma ekki fram í erlendum skráningargögnum skal skráningaraðili leita upplýsinga í gögnum Samgöngustofu um viðkomandi ökutæki. Ef fullnægjandi upplýsingar eru ekki til um eigin þyngd ökutækis skal gera kröfu um vigtarseðil við skráningarskoðun. Upplýsingar um eigin þyngd í erlendu skráningarskírteini gilda þó aðeins fyrir fólks- og sendibifreiðir undir 3500 kg að leyfðri heildarþyngd frá löndum innan EES svæðisins.

Nýskráning á gerðarviðurkenndu ökutæki: Óheimilt er að breyta upplýsingum um eigin þyngd við nýskráningu á gerðarviðurkenndu ökutæki.

Nýskráning á skráningarviðurkenndu ökutæki: Ef gerð hefur verið krafa um vigtarseðil við forskráningu á skráningarviðurkenndu ökutæki skal skoðunarstofa tilgreina eigin þyngd ökutækis í beiðni um nýskráningu. Skoðunarstofa sendir inn þá þyngd sem skráð er á vigtarseðil, Samgöngustofa mun svo bæta 75 kg ökumanni við eftirá við skráningu í ökutækjaskrá þegar það á við. Óheimilt er að skrá eða breyta eigin þyngd við nýskráningu nema gerð hafi verið krafa um vigtarseðil. Vigtarseðill skal vera í samræmi við eyðublað sem Samgöngustofa gefur út.

Breytingaskráning: Aðeins er heimilt að skrá breytingu á skráðri eigin þyngd ökutækis í framhaldi af breytingaskoðun. Ef óskað er eftir lækkun á skráðri eigin þyngd verður Samgöngustofa að samþykkja breytinguna fyrir skráningu.

US.114


Var efnið hjálplegt? Nei