Viðurkennd réttingaverkstæði

Útg.nr: 01           Útg.dags: 28.11.2014

Heimild til útgáfu vottorða: Samgöngustofa heldur lista yfir þá aðila sem eru viðurkennd réttingaverkstæði, sjá US.358. Viðurkennt réttingaverkstæði hefur heimild til að gefa út eyðublað „ US.118 – Tilkynning um viðgerð á tjónabifreið“ og skila inn til Samgöngustofu. Viðurkennt réttingaverkstæði skal uppfylla þau skilyrði sem lýst er hér að neðan.

Viðurkennt réttingaverkstæði: Viðurkennt réttingaverkstæði hefur verið samþykkt sem aðili sem getur gert við ökutæki skv. fyrirmælum framleiðanda þannig að ökutæki sé í sama ástandi og það var fyrir tjón. Viðurkennt réttingaverkstæði getur því afmáð tjónaskráningu ökutækis með því að skila inn eyðublað US.118 til Samgöngustofu. Ekki er hægt að skila inn eyðublaði US.118, fyrir ökutæki sem þegar er skráð sem viðgerð tjónabifreið í ökutækjaskrá.

Skilyrði viðurkenndra réttingaverkstæða: Viðurkennt réttingaverkstæði þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 • Hafa starfsmann með gild réttindi til útgáfu á burðarvirkisvottorðum. Starfsmaðurinn þarf einnig að hafa hlotið úttekt á réttingabekk viðkomandi fyrirtækis.
 • Hafa vottað gæðakerfi/gæðahandbók sem er úttekið af aðila sem samþykktur hefur verið af Samgöngustofu.
 • Hafa starfsmann með gild réttindi til útgáfu á hjólstöðuvottorðum eða samning við fyrirtæki sem er með gild réttindi.
 • Hafa tæknistjóra (og staðgengil tæknistjóra ef við á) sem skal vera menntaður í bifvélavirkjun, bifreiðasmíði, tæknifræði eða verkfræði.

 Tilkynningar til Samgöngustofu: Aðilar sem Samgöngustofa hefur samþykkt til úttektar á gæðakerfi verkstæða, senda tilkynningu til Samgöngustofu á netfangið umferdarlistar@samgongustofa.is, þar sem eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram:

 • Nafn verkstæðis
 • Heimili
 • Póstnúmer
 • Sveitarfélag
 • Tæknistjóri
 • Netfang tæknistjóra
 • Staðgengill tæknistjóra (ef einhver er)
 • Dagsetning vottunar
 • Næsta vottun

Tæknistjóri: Tæknistjóri er tæknilegur ábyrgðarmaður fyrirtækisins. Skilyrði er að tæknistjóri skuli vera menntaður í bifvélavirkjun, bifreiðasmíði, tæknifræði eða verkfræði. Tæknistjóri ber ábyrgð á því að viðgerðin á tjónabifreið sé unnin skv. fyrirmælum framleiðanda ökutækis og að unnið sé eftir gildandi gæðahandbók verkstæðisins.

Kröfur um verklag við viðgerð: Viðgerðin skal vera framkvæmd samkvæmt fyrirmælum framleiðanda viðkomandi bifreiðar.

Eftirlit með aðilum og verklagi: Samgöngustofa hefur eftirlit með viðurkenndum réttingaverkstæðum. Brot á ofangreindum skilyrðum/reglum um viðurkennd réttingaverkstæði getur leitt til niðurfellingar á heimild. Aðilar sem hafa heimild til útgáfu tilkynningar um viðgerð á tjónabifreið, verða að taka þátt í samanburðarskoðunum sé þess óskað af Samgöngustofu.

Eyðublöð og umsóknir: Hægt er að nálgast umsóknir og eyðublöð vegna viðgerðar á tjónabifreið hér á vefnum. Var efnið hjálplegt? Nei